Zoekresultaten: polen

 • Pools parlement keurt anti-LGBT onderwijshervorming goed

  Het Parlement in Polen heeft woensdag een wet goedgekeurd waardoor lessen met LGBTQ-inclusieve onderwerpen uit scholen geweerd kunnen worden. De onderwijshervorming werd goedgekeurd nadat de Sejm, de tweede kamer van het Poolse parlement, die een dag eerder besproken had.Daarmee krijgt Polen een soortgelijke wet als die reeds van kracht is in Hongarije en Rusland waar ook in alle talen over homoseksualiteit in al zijn vormen moet gezwegen worden in de lessen die aan minderjarige leerlingen worden gegeven.

  Met de Wet van Czarnek, genoemd naar de Poolse minister van onderwijs Lex Czarnek, kunnen directeurs van onderwijsinstellingen alle materiaal en lessen die  door ngo’s of groeperingen van buiten de school, zoals liefdadigheidsorganisaties, gegeven worden uit de klaslokalen geweerd worden. Ook leraars die het verbod niet volgen kunnen door de nieuwe wet ontslagen worden. 

  Volgens Czarnek valt hieronder alles wat als een bedreiging voor de moraal bij kinderen kan worden gezien. Eerder verklaarde hij dat homoseksuelen “niet gelijk zijn met normale mensen”. Dat betekent zo goed als helemaal dat de lessen LGBTQ-inclusieve  seksuele opvoeding zo goed als verboden worden.

   

  Lees meer
 • Pools parlement stemt deze week over anti-LGBT wet

  Deze week stemt het Poolse parlement over een wettekst die moet verbieden dat  scholen nog LGBT-gerelateerde onderwerpen behandelen. Rémy Bonny van de Europese organisatie Forbidden Colours vraagt dat de Vlaamse regering een duidelijk signaal geeft aan de Poolse regering

   

  De wettekst die woensdag in het Poolse parlement wordt gestemd is een vergelijkbare tekst als de wet die in Hongarije vorig jaar werd goedgekeurd en die elke vorm van ‘homoseksuele propaganda’, zoals de Hongaren alle informatie noemen over niet hetero-relaties en . Die is dan weer gebaseerd op de in 2012 goedgekeurde anti-LGBT wet in Rusland. 

  In De Morgen waarschuwt Rémy Bonny er ook voor dat ngo’s niet meer welkom zijn in de scholen. ”Een van de nieuwigheden is dat ngo's geweerd worden uit de klaslokalen. De lgbtq+-organisaties worden niet expliciet genoemd, maar in zijn speeches en verklaringen maakte de conservatieve onderwijsminister Przemyslaw Czarnek al duidelijk dat hij wil beletten dat er op scholen aandacht is voor mensen met een andere geaardheid, of dat lgbtq+-organisaties bijvoorbeeld aan de schoolpoort campagne kunnen voeren. Schooldirecties zullen ook niets meer te zeggen hebben over initiatieven als Rainbow Friday, waarbij leerlingen in regenboogkleuren naar school te komen."

  Forbidden Colours roept daarom de Vlaamse regering op de nieuwe wet te veroordelen.  "In tegenstelling tot in Hongarije zijn de Poolse burgers zeer Europees gezind, waardoor het land wel gevoelig is voor internationale druk. Toen de Europese Commissie afgelopen september dreigde om de beloofde covid-steun in te trekken, hebben vier van de vijf geviseerde provincies de lgbtq+-freezones weer afgeschaft. Sancties en veroordelingen hebben dus wel een impact."

  Bron: De Morgen

  Foto: Twitter @RemyBonny

  Lees meer
 • Brusselse regering ondersteunt Poolse en Hongaarse LGBTQ-beweging met 60.000 euro

  De regering van het Brussels Hoofdstedelijke gewest maakt 60.000 euro vrij om goede doelen voor LGBTQ’s in Polen en Hongarije te steunen. De Poolse en Hongaarse regenbooggemeenschap ligt daar reeds verschillende jaren onder vuur uit extreem-rechtse politieke hoek.  “Brussel wil een leidende rol spelen in het gevecht voor LGBTIQ+ gelijkheid zowel in onze stad als ver daarbuiten”, zo zegt Pascal Smet in zijn hoedanigheid van Brusselse staatsecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen. Het toegekende bedrag wordt gegeven aan de Brusselse organisatie Forbidden Colours die de fondsen verder zal verdelen.

  Zo zullen de fondsen ondermeer gebruikt worden om de organisatie achter de pride optocht in Boedapest verder te professionaliseren en te ondersteunen. Ook de Poolse LGBTIQ+ School Ranking zal ondersteund worden. De afgelopen dagen waren Poolse en Bulgaarse activisten te gast in Brussel. “De Poolse en Bulgaarse LGBTIQ+gemeenschappen hebben een moeilijk jaar achter de rug”, zo laat Rémy Bonny, directeur ven Forbidden Colours, optekenen op de website The Brussels Times.

  “Door hen te steunen helpen we het tij te keren. Brussel neemt zijn verantwoordelijkheid als hoofdstad van een democratisch Europa daarmee op.”

  Bron: The Brussels Times

  Foto: Facebook/Pascal Smet

  Lees meer
 • Pools parlement stuurt wet die gayprides moet verbieden naar comissie

  Het Poolse parlement heeft het wetsvoorstel dat ondermeer gayprides in het hele land moet verbieden naar een commissie gestuurd. Die moet onderzoeken of de ingediende wettekst grondwettelijk in orde is. Naast het verbod op LGBT-optochten worden ook alle activiteiten en samenkomsten waarop de ‘LGBTQ-ideologie’ gepromoot worden verboden.

  Het Lagerhuis, dat gedomineerd wordt door een extreem-rechtse coalitie stemde vrijdag ervoor om de wettekst naar de commissie Binnenlandse Zaken te sturen. De oppositie stemde tegen de doorverwijzing van de op een burgerinitiatief gebaseerde wettekst. Het burgerinitiatief zamelden de afgelopen weken meer dan 14.000 handtekeningen in om zo hun ’Stop-LGBT’-wet op de agenda van het parlement te krijgen.

  Als de wet goedgekeurd wordt dan zouden de jaarlijkse gayprides in Warsaw en de andere Poolse steden verboden worden. In het verleden werden deelnemers aan zulke optochten reeds verschillende keren zowel fysiek als vocaal aangevallen door extreem-rechtse en nationalistische groeperingen.

  In een verklaring die Amnesty International donderdag de wereld in stuurde staat te lezen dat de Poolse LGBTQI-gemeenschap nog meer gevaar zouden lopen als de wet wordt goedgekeurd. Het is nog niet duidelijk wanneer de wettekst door de commissie Binnenlandse Zaken opnieuw naar het parlement wordt gestuurd.Daarna moet de wet ook nog worden goedgekeurd door de Senaat en door de Poolse president Andrzej Duda ondertekend worden.

  Foto: y y /Unsplash

  Lees meer
 • Wordt heel Polen een LGBTQ-vrije zone?

  Nu vier regio’s in Polen zich niet langer als LGBT-vrije zone zien denkt het Pools parlement een nieuwe wet aan te nemen die het hele land uitroept tot een zone waar de LGBTQ-ideologie niet welkom is. Het nieuwe wetsvoorstel wordt op 28 oktober besproken in het Parlement en kan het best vergeleken worden met de in 2013 in Rusland goedgekeurde wet die LGBT-propaganda bij minderjarigen verbiedt.

  De afgelopen maanden gaven vier regio’s toe aan de druk die vanuit Europa op hen werd uitgeoefend om hun zone waar de LGBT-ideologie niet welkom was te herroepen. De regio’s zouden miljoenen euro’s aan subsidies verliezen als ze dat niet deden. Volgens de website Atlas of Hate, die de LGBT-vrije zones in kaart brengt zijn er nog steeds 100 lokale besturen die hun stad of gemeente hebben uitgeroepen tot LGBT-vrije zone.

  Het is de tweede keer dat de  ultra-Katholieke Stichting voor het Leven  en de Familie hun voorstel om heel Polen als zo een LGBT-vrije zone uit te roepen. Omdat er bij de eerste poging vorm en procedurele fouten werden gemaakt werd het voorstel toen niet door het Parlement behandeld. Deze keer is het voorstel wel neergelegd zoals het hoort en heeft het de steun van 14.000 Polen die met hun handtekeningen het voorstel steunen. Volgens het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt wordt het illegaal om ‘seksuele oriëntaties die anders zijn dan de heteroseksuele te promoten’, ‘verboden om het huwelijk als iets anders dan een unie tussen een man en vrouw’ en ‘seksuele activiteiten te promoten bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar’.

  Onder promoten verstaan de indieners ook alle vormen van  verspreiding, agitatie, lobbyen, verklaringen, verwachtingen, eisen, aanbevelingen van materiaal dat de LGBTQ-ideologie uitdraagt.  

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste