Laatste nieuws

 • Tv-Tip: Het huis met Riad Bahri

  Eric Goens ontvangt in de zevende aflevering van Het huis Riadh Bahri. Het Journaalanker verschijnt steeds fris en fruitig op het scherm, maar draagt een aangrijpend levensverhaal met zich mee. En zijn intrede in Het huis wordt een van de opmerkelijkste ooit in de geschiedenis van het programma.Bij aankomst in Het huis krijgt Riadh het meteen moeilijk wanneer hij Everywhere van Fleetwood Mac door de boxen hoort galmen. “Ik had me nochtans zo voorgenomen om niet te wenen,” lacht ​ hij. “Dat nummer zegt alles over me en doet me ook aan mijn man denken.”

  Riadhs rugzak zit boordevol emotionele verhalen waarover hij vaak praat, maar zelden écht iets over zegt. In Het huis toont hij zijn ware innerlijk. “Ik kwam hier binnen en voelde dat hier iets in de lucht hangt door de geschiedenis van wie hier al geweest is. Ik heb me wel mentaal voorbereid, want dit is een plek waar het niet erg is om jezelf te zijn.”

  Vader Kamel

  Riadhs familieverhaal is ingewikkeld. Vader Kamel, moeder Diane en hun vier kinderen wonen tien jaar in Duitsland vooraleer ze begin jaren 90 terugkeren naar België. Ze belanden in Wetteren, waar het eigenlijk nooit peis en vree zal zijn. Vader Kamel, afkomstig uit een klein gehucht in Tunesië, was een veeleisende, autoritaire man. “Hij kon je in twee zinnen met de grond gelijkmaken. Hij was verbaal heel sterk, dus je moest opletten wat je deed en hoe je de dingen zei om te vermijden dat die vulkaan zou uitbarsten.”

  In de fotokamer gaat Riadh dieper in op de relatie met zijn vader. Papa Kamel had het ook moeilijk met de coming out van zijn enige zoon. “Onze computer was ooit kapot en een vriend van mijn vader had die hersteld. Toen ik thuiskwam, zat papa in de woonkamer en lag heel de vloer vol met geprinte foto’s van naakte mannen. Mijn surfgeschiedenis als 15-jarige, op zoek naar zichzelf,” vertelt Riadh met een krop in de keel. “En dan stelde hij me de vraag of ik voor de mannen was. Ik ontkende dat en na een paar minuten zei hij: ‘Oké, het is goed. Maar als het ooit zo is, ben je hier niet meer welkom.’"

  Na de turbulente scheiding van zijn ouders verbreekt Riadh alle contact met vader Kamel. Wanneer zijn vader stervende is, besluit Riadh hem toch nog eens op te zoeken. “Toen ik de woonkamer binnenkwam, lag hij in de zetel en was hij onherkenbaar. Hij woog nog veertig kilo. Hij stond recht, pakte me vast en zei: ‘Sorry, het spijt mij.’ Maar wat hem speet, weet ik niet. Ik heb daar een uur gezeten en zelfs op de rand van de dood hadden wij niet de mogelijkheden om met elkaar te praten.”

  Het huis met Riadh Bahri: maandag 4 december om 20.45 uur op VRT 1.

  Lees meer
 • La police russe effectue des descentes dans les bars gays après l'interdiction du " mouvement LGBT extrémiste".

  À peine un jour après que la Cour suprême russe a statué que le mouvement LGBT devait être considéré comme une organisation extrémiste, la police de Moscou a effectué des descentes vendredi soir dans plusieurs bars gays, clubs gays et saunas principalement fréquentés par des hommes. C'est ce qu'ont rapporté, entre autres, l'agence de presse AP et d'autres médias.

  Les descentes auraient été menées sous prétexte de lutte contre la drogue, mais selon des témoins, les présents ont été interrogés et leurs cartes d'identité ont été photographiées par les policiers.

  Plusieurs établissements LGBTQ russes ont pris leurs précautions en raison de la décision de la Cour suprême en fermant leurs portes. C'est notamment le cas des propriétaires du club gay Central Station à Saint-Pétersbourg, qui ont appris qu'ils ne pouvaient plus utiliser l'emplacement qu'ils louaient.

  "Nous sommes vraiment désolés de vous informer que l'emplacement que nous avions loué nous a été interdit en raison de la législation", peut-on lire sur leur page Facebook. "Nous nous excusons, mais nous ne sommes plus en activité. À bientôt pour de nouvelles rencontres !"

  Selon les militants, la définition de « l'organisation LGBT » utilisée par la Cour suprême est si large et vague que les autorités russes peuvent prendre des mesures contre quiconque et tout groupe s'ils soupçonnent qu'ils font partie de la communauté LGBTQ. Cette communauté est désormais inscrite sur une liste de 100 organisations extrémistes, aux côtés des Témoins de Jéhovah, de l'État islamique (EI), d'organisations de défense des droits de l'homme et de la fondation anticorruption de l'opposant Alexeï Navalny, entre autres.

  Photo: Valery Tenevoy // Unsplash

  Lees meer
 • Russische politie valt gaybars binnen na verbod op "extremistische LGBT-beweging"

  Nauwelijks een dag nadat het Russische Hooggerechtshof oordeelde dat de LGBT-beweging als een extremistische organisatie beschouwd moet worden is de politie van Moskou vrijdagavond binnen gevallen in verschillende homo-bars, gayclubs en sauna’s die voornamelijk bezocht worden door mannen. Dat meldt ondermeer persbureau AP en andere media.

   

  De invallen zouden gebeurd zijn onder het mom van de strijd tegen drugs maar volgens getuigen werden de aanwezigen ondervraagd en werden hun identiteitsbewijzen door de politieagenten gefotografeerd.

  Verschillende Russische LGBTQ-horecazaken hebben door de beslissing van het Hooggerechtshof het zekere voor het onzekere genomen en hun deuren gesloten. Dat is onder meer het geval bij de uitbaters van de gayclub Central Station in Sint-Petersburg die te horen kregen dat ze geen gebruik meer konden maken van de locatie die ze huurden. 

  “Het spijt ons ten zeerste te moeten meedelen dat de locatie die we hadden gehuurd, ons de toegang heeft ontzegd vanwege de wetgeving”, zo staat te lezen op hun Facebookpagina. “Onze excuses, maar we zijn niet langer operationeel. Tot ziens bij nieuwe ontmoetingen!”

  Volgens activisten is de door het Hooggerechtshof gehanteerde definitie van ‘LGBT-organisatie’ zo breed en vaag dat de Russische autoriteiten actie kunnen ondernemen tegen iedereen en elke groepering als ze ook maar vermoeden dat ze behoren tot de LGBTQ-gemeenschap. Die gemeenschap is nu opgenomen in een lijst van 100 extremistische organisaties met daarop onder andere de Jehovah’s Getuigen, Islamitische Staat (IS), mensenrechtenorganisaties en de anticorruptiestichting van oppositieleider Aleksej Navalni.

  Foto: Valery Tenevoy //Unsplash

  Lees meer
 • La Cour suprême russe qualifie le mouvement LGBT international d'extrémiste

  La Cour suprême de Russie a qualifié le « mouvement LGBT international » d'extrémiste. Le ministère de la Justice avait précédemment déposé une demande administrative auprès de la Cour suprême le mois dernier pour classer le « mouvement LGBT international » comme « extrémiste » et interdire ses activités sur le territoire de la Fédération de Russie. Selon les juges, les activités des organisations LGBT provoquent des « troubles sociaux et religieux » et vont à l'encontre de la législation qui interdit l'extrémisme.

   

  La décision du tribunal est classée comme un secret d'État et peut être punie de peines de prison si les gens participent aux activités d'une organisation LGBT, partagent des informations ou défendent davantage de droits LGBT en Russie.

   

  Suite à la décision de la Cour suprême, le « mouvement LGBT international » figure également sur la liste des 100 organisations extrémistes en Russie. Les militants russes actifs à l'étranger peuvent également être poursuivis.

   

  Dans une première réaction, ILGA-Europe condamne la décision et l'attaque contre les personnes LGBT par la Cour suprême. « Cette interdiction est sans précédent dans notre région et rend passibles de poursuites les organisations et les individus qui ont résisté aux attaques violentes dirigées par l'État depuis 2013, tant contre les droits des personnes LGBT que contre la société civile indépendante et les médias », déclare l'organisation dans une première réaction à la décision de la Cour suprême.

  « Nous exprimons notre solidarité envers les militants LGBT en Russie, qui sont restés résilients et déterminés face aux attaques répétées et croissantes contre leur travail, leur vie et leur liberté. ILGA-Europe travaille depuis plus de 15 ans à soutenir directement et à renforcer le mouvement LGBT en Russie en fournissant des ressources, des apprentissages, des réseaux et des possibilités de collaboration, ainsi qu'en mobilisant des réseaux de solidarité. Nous sommes déterminés à continuer à le faire tout en apprenant ce qui est nécessaire à mesure que la situation évolue. »

  Lees meer
 • Russisch Hooggerechtshof bestempeld de internationale LGBT-beweging als extremistisch

  Het Hooggerechtshof van Rusland heeft de ‘internationale LGBT-beweging’ als extremistisch bestempeld. Het ministerie van Justitie diende hiervoor eerder vorige maand  een administratief verzoek in bij het Hooggerechtshof om de internationale LGBT-beweging als “extremistisch te catalogeren en haar activiteiten op het grondgebied van de Russische Federatie te verbieden.” Volgens de rechters veroorzaken de activiteiten van de LGBT-organisaties”sociale en religieuze onrust” en gaan ze in tegen de wetgeving in die extremisme verbiedt. 

  De beslissing van de rechtbank wordt geklasseerd als een staatsgeheim en kan bestraft worden met een gevangenisstraf als mensen deelnemen aan activiteiten van een LGBT-organisatie, informatie delen of opkomen voor meer LGBT-rechten in Rusland.

  De internationale LGBT-beweging komt door de beslissing van het Hooggerechtshof ook op een lijst van 100 extremistische organisaties in Rusland. Ook kunnen Russische activisten die in het buitenland actief zijn vervolgd worden.

   

  In een eerste reactie veroordeeld ILGA-Europe de beslissing en aanval op LGBT-personen door het Hooggerechtshof. “Dit verbod is ongekend in onze regio en maakt organisaties en individuen strafbaar die sinds 2013 weerstand hebben geboden aan harde door de staat geleide aanvallen, zowel gericht op de rechten van LGBTI-personen als op onafhankelijke burgermaatschappij en media”, zo laat de organisatie weten in een eerste reactie op de beslissing van het Hooggerechtshof.

  “Wij staan solidair achter LGBTI-activisten in Rusland, die veerkrachtig en vastberaden zijn gebleven in het licht van herhaalde en escalerende aanvallen op hun werk, leven en vrijheid. ILGA-Europe heeft zich meer dan 15 jaar ingezet om de LGBTI-beweging in Rusland direct te ondersteunen en te versterken door middel van het bieden van middelen, leren, netwerken en samenwerkingsmogelijkheden, evenals mobilisatie van solidariteitsnetwerken. We zijn vastbesloten om dit te blijven doen terwijl we leren wat er nodig is naarmate de situatie zich ontwikkelt.

  Lees meer
 • Radio 1 lanceert podcast Positief naar aanleiding van Wereld Aidsdag

  In aanloop naar Wereld Aidsdag lanceert Radio 1 de podcastreeks ‘Positief’. Christophe en Laurence, twee Gentenaars die leven met hiv, brengen hun verhaal in de podcast voor Radio 1 en laten in Iedere aflevering ook een expert aan het woord die meer informatie over kan geven.

  Positief blijven als je positief bent

  Vandaag leven in België iets minder dan 18.000 mensen met hiv. Dat is geen kleine groep en toch zullen weinig mensen kunnen zeggen dat ze iemand kennen met hiv. Dat komt voornamelijk door het stigma dat nog steeds bestaat, ondanks een spectaculaire medische evolutie de laatste jaren. 

  Om dat stigma verder te breken én om de kennis over hiv algemeen te verhogen, besloten Christophe en Laurence om een podcast te maken. Elk vanuit hun eigen perspectief vertellen ze hun ervaring over leven met hiv en daar zit wel wat verschil op: terwijl Laurence al 16 jaar stilletjes zwijgt over haar hiv-status en er nu pas mee naar buiten komt, was het voor Christophe zo goed als meteen na zijn diagnose duidelijk dat hij dit wereldkundig zou maken.

  Want hoe blijf je positief als je positief getest hebt? Het is een hele shock om het nieuws van een positieve diagnose te vernemen, daar gaat het in de podcast ook over. Maar ook hier is licht aan het einde van de tunnel. Niet alleen is hiv niet meer wat het was 30 jaar geleden, met de nodige steun kan opnieuw perspectief geboden worden.

  N=N / U=U

  De podcast bevat heel wat informatie over hiv maar maakt het ook concreet met het persoonlijk verhaal van Christophe en Laurence. Al geven we graag alvast enkele kernboodschappen mee die als een rood lintje doorheen de afleveringen loopt. De revolutionaire doorbraak dat het virus vandaag zo goed onder controle kan gebracht worden dat een overdracht niet meer mogelijk is, is ongetwijfeld een van de belangrijkste punten die in het achterhoofd moet blijven kleven. Niet-detecteerbaar is Niet-overdraagbaar (N=N) of Undetectable is Untransmittable (U=U) is dé boodschap.

   

  N=N / U=U is ook bijzonder belangrijk bij het verder doorbreken van het stigma. De angst die bestaat, is eigenlijk nergens meer voor nodig en mensen die leven met hiv kunnen daardoor gemakkelijker over hun hiv-status communiceren. Het is hopelijk het begin van een positieve evolutie in de afbraak van het hiv-stigma.

   

  Positief is een podcast van House of Media voor Radio 1.

  .

  Lees meer
 • Homomonument in Den Haag opnieuw beklad

  Het Internationaal Homomonument van Den Haag is opnieuw beklad. Op foto's bij Den Haag FM is te zien dat er hakenkruizen op zijn geverfd. Ook afgelopen zomer was dit het geval. Toen werden er homofobe teksten aangebracht nu gaat het over hakenkruizen en een hartje met daarnaast de tekst ‘Antifa’.

  Waarschijnlijk werd het monument aan de Koekamp in Den Haag in de nacht van maandag op dinsdag beklad. De metalen sculptuur van een lint werd in 1993 onthuld en herdenkt  alle lesbische vrouwen en homoseksuele mannen in de wereld die vervolgd en onderdrukt zijn of worden vanwege hun geaardheid.Ook is het gedenkteken een teken van strijd om erkenning van gelijke rechten en tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid. 

  Het homomonument en de verschillende regenboogkleurige bankjes die tegenover het homomonument staan werden reeds verschillende keren eerder beklad. Afgelopen zomer werden er nog de teksten 'Weg met pride' geschreven en 'Fuck Pride' geschreven. De bankjes werden dan weer met zwarte strepen beklad. Ook de regenboogvlag werd vorig jaar zeven keer uit de grond getrokken.

   

  Foto: Internationaal Homomonument Den Haag

  Lees meer
 • Sharon en Karen trouwen als vijfde koppel in Blind Getrouwd

  Nu Blind Getrouwd er voor de vier koppels erop zit pakt VTM GO uit met een reeks van korte afleveringen waar een lesbisch huwelijk centraal staat. Sharon is de gelukkige want zij mocht als vijfde in het huwelijk treden met Karen. In de  vier korte afleveringen, die na de finale via VTM GO te zien zijn wordt het koppel gevolgd.

  In de eerste aflevering maakte Vlaanderen kennis met Sharon (33), een begeleidster van mensen met een verstandelijke beperking en vooral ook: de match die experten Sarah Hertens, Wim Slabbinck en Filip Geelen vonden voor dierenartsassistente en chocolatier Karen (27). In de derde aflevering van de VTM GO-SHORTIE, ontdekte Karen eindelijk zélf wie haar echtgenote was, amper enkele minuten voor het jawoord van de dames.

  “Wat een knappe vrouw!”. Zowel Karen als Sharon waren stevig onder de indruk van mekaar toen ze elkaar voor het eerst zagen. De spanning gleed zichtbaar van hen af en al snel bleek dat de klik er niet alleen fysiek was. De dames voelden zich instant op hun gemak bij elkaar. En nu begint het avontuur pas écht. Karen en Sharon staat immers exact hetzelfde te wachten als de andere Blind Getrouwd-koppels: een trouwfeest met alles erop en eraan, een huwelijksreis en een 6 weken durende periode van samenwonen, met op het einde van de rit één prangende vraag: zijn ze klaar voor de rest van hun leven samen en blijven ze getrouwd?

  De eerste vier afleveringen van ‘Blind Getrouwd - Het Vijfde Huwelijk,’ zijn nu reeds te bekijken op VTM GO. Elke zaterdag zijn er 4 nieuwe afleveringen beschikbaar.

  Lees meer
 • Sensoa lanceert digitale wegwijzer voor mensen met recente hiv-diagnose

  In aanloop naar Wereldaidsdag lanceert Sensoa zijn digitale wegwijzer ‘Ik heb hiv, wat nu?’  voor wie net de diagnose van hiv kreeg. De focus van de wegwijzer ligt op gevoelens bij en verwerking van een positieve hiv-diagnose. De website biedt informatie, tips en getuigenissenvideo’s van seropositieven. De verhalen van lotgenoten die vertellen hoe zij deze fase ervaarden, zet mensen aan om hulp en steun te zoeken en een plan te maken. Extra aandacht gaat uit naar hulp en dienstverlening die bij de persoon past.

  "Ook voor mensen zonder hiv is de pagina relevant omdat ze een uniek inzicht biedt in het leven van mensen met hiv”, zo laat Boris Cruyssaert van Cavaria weten.  “Want het is niet zozeer de medische kant die mensen met hiv in de eerste plaats zorgen baart, wel de onzekerheid en angst over mogelijk negatieve reacties van de omgeving."

  Mentale gezondheid precair bij mensen met hiv

  In 2019 hield Sensoa een bevraging bij meer dan 500 mensen met hiv. In vergelijking met mensen zonder hiv hebben mensen mét hiv dubbel zo vaak een minder goede geestelijke gezondheid.Je niet goed in je vel voelen is gelinkt aan niet kunnen praten over hiv en het ontbreken van een vaste partner. Vooral mensen met een recente diagnose lopen risico: één op vijf heeft zich de laatste maand meestal of altijd somber gevoeld en ze ervaren het minst steun uit hun omgeving. De diagnose krijgen is vaak een crisis die het leven op zijn kop zet.Het tekort aan ondersteuning bij de verwerking van gevoelens bij een recente diagnose en de moeilijkheid om over die diagnose te spreken zijn de twee belangrijkste pijnpunten die uit die bevraging naar voren kwamen.het blijft moeilijk om er over te spreken, ook tegenover een nieuwe (seks)partner. 

  “Deze nieuwe wegwijzer voor wie recent de diagnose van hiv heeft gekregen, is cruciaal aangezien uit een bevraging van Sensoa is gebleken dat zij vaker worstelen met een precaire geestelijke gezondheid”, zo verduidelijkt Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits (CD&V). “Eén op vier ervaart ooit een depressie, terwijl bijna de helft aangeeft onvoldoende sociale steun te ontvangen.Door middel van adviezen en sterke getuigenissen willen we het aanhoudende stigma doorbreken. Daarom draag ik in aanloop naar Wereldaidsdag het rode lintje. Niet alleen als symbool van steun, maar als een krachtige boodschap tegen het hardnekkige stigma.”

  Lees meer
 • Antwerpse schepen en voorzitster van ZNA houdt instagrampost over genderzorg tegen

  Afgelopen zomer heeft de Antwerpse schepen en voorzitter van ZNA Els van Doesburg (N-VA) een instagrambericht over het Centrum voor Genderzorg van het ziekenhuis ter gelegenheid van Antwerp Pride tegengehouden. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. De instagrampost was bedoeld om het bestaan van de het centrum bekend te maken. Volgens verschillende media zorgt dit reeds verschillende maanden voor onrust bij de medewerkers van het centrum. 

  “We wensen iedereen een fijne pride dit weekend. Weetje: sinds kort heeft ZNA ook een eigen gendercentrum.” Dat was de inhoud van de Instagrampost die aan de schepen en voorzitter  Els van Doesburg werd voorgelegd. Die werd echter toen tegengehouden. Via haar woordvoerster laat van Doesburg weten dat ze inderdaad de post heeft tegen gehouden omdat “het niet de bedoeling is dat ziekenhuizen op festivals ingrijpende medische behandelingen gaan promoten op luchtige wijze.” Ook ter gelegenheid van Antwerp Pride werd dus niet afgeweken van dat principe.

  Bij verschillende medewerkers en leden van de raad van het bestuur van het gendercentrum zorgt die gang van zaken voor heel wat onrust. "Wij vinden het niet kunnen dat de voorzitter van de raad van bestuur zich bemoeit met de dagelijkse communicatie”, zo zegt Antwerps gemeenteraadslid Tatjana Schelck (Vooruit) die ook in de raad van bestuur zetelt. “Zo'n micromanagement gebeurt niet in de raad van bestuur. We hebben veel vertrouwen in de mensen die in de ziekenhuizen werken. Laat het aan hen om te beslissen wat er wenselijk is om te communiceren."

  "Bovendien vinden we het belangrijk dat het ZNA pluralistisch is en dat er geen politieke inmenging gebeurt over gender- en andere ethische kwesties. We zullen de voorzitter daar op de volgende raad van bestuur dan ook over ondervragen.”

  Foto: ZNA

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste