Zoekresultaten: groen

 • Vlaamse parlementsleden gaan naar pride in Hongarije

  Aanstaande zaterdag neemt een Vlaamse delegatie van parlementsleden van N-VA, Vooruit, CD&V en Groen deel aan de pride van Budapest. De directe reden voor hun deelname is natuurlijk de onlangs in Hongarije aangenomen anti-LGBTQ wetgeving die het verschaffen en tonen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsveranderende operaties verbiedt aan minderjarigen. De wet trad vorige week in werking en daardoor is het in principe ook onmogelijk om een pride optocht te organiseren. Het is dus afwachten of de politiediensten zullen ingrijpen.  

  Dat de rechten van de regenbooggemeenschap in Hongarije in dalende lijn  gaan merkten ook de Vlaamse parlementsleden op. Zo werd er ondermeer in de bevoegde commissie gedebatteerd en werd er in het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd omtrent de LGBT+-rechten in Hongarije. Een N-VA-delegatie besloot daarom deel te nemen aan de Budapest Pride deze zaterdag. “Zo stellen we de afname van LGBT+-rechten in het land aan de kaak en steken we de lokale gemeenschap een hart onder de riem”, zegt Vlaams parlementslid Piet De Bruyn.

  “Deze gemeenschap is een zeer kwetsbare, zoals de hoge zelfmoordcijfers en statistieken van geweld tegen de gemeenschap aantonen. Doorgaans wordt de Europese samenleving alsmaar toleranter, maar hier zien we juridisch helaas de omgekeerde tendens. Dit zal diepe wonden slaan en de vaak precaire positie waarin men zich momenteel bevindt nog bemoeilijken. Het is dus een goed signaal dat sympathisanten en parlementairen van over heel de EU afzakken naar Hongarije om op te komen voor LGBT+-rechten. Het ligt tevens in lijn met een andere resolutie die kortgeleden werd aangenomen in het Europees Parlement.”

  De Bruyn heeft tijdens de discussie aangaande de resolutie aangekondigd dat hij naar de Budapest Pride zou gaan om zijn steun te betuigen. Hij werd aangegrepen door een oproep van een lokale activiste. “Haar kernboodschap is dat het uitermate belangrijk is dat LGBT+-jongeren en hun familie weten dat ze niet alleen staan, dat mensen zullen opkomen voor hun rechten. Dat is exact wat ik zal doen samen met verschillende andere parlementsleden die meteen toezegden.”

  De delegatie wordt aangevuld door N-VA-parlementsleden Assita Kanko, Joris Nachtergaele, Freya Perdaens, Sarah Smeyers en Gilles Verstraeten. Ook parlementsleden van Vooruit, CD&V en Groen zullen het plaatje vervolledigen. “Dat is erg goed nieuws. LGBT+-rechten zijn mensenrechten en horen dus ook over partijgrenzen heen verdedigd te worden”, laat De Bruyn nog weten.

  Tijdens hun uitstap naar Boedapest vinden er verschillende ontmoetingen plaats tussen de delegatie en lokale actoren. Zo krijgen de parlementsleden een duidelijk zicht op de concrete impact van de nieuwe wetgevingen op de regenbooggemeenschap, hetgeen zij vervolgens zullen meenemen in hun parlementair werk.

  Lees meer
 • Groen en Ecolo willen dat België actie onderneemt na goedkeuring anti-LGBTQ wet in Hongarije

  Groen en Ecolo hebben een resolutie klaar die er bij de Belgische regering op aandringt om Hongarije desnoods zelf voor het Europees Hof Van Justitie te dagen. Aanleiding is de vorige maand goedgekeurde anti-LGBTQ+wet  in Hongarije. De Groenen willen de resolutie als stok achter de deur als Europa geen stappen onderneemt tegen de wet.

  In een brief die Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders en commissaris voor Interne Markt Thierry Breton  naar Hongarije stuurden stond duidelijk te lezen waarom deze wet volgens hen in strijd is met enkele Europese regels en vroegen  ze om verduidelijking tegen woensdag 30 juni. Die verduidelijking is er niet gekomen. Als Hongarije nalaat om te antwoorden op de brief van de twee commissarissen dan heeft de Europese Commissie geen andere keuze om een inbreukprocedure op te starten tegen Hongarije

  Groen en Ecolo dienen nu een resolutie in om het zekere voor het onzekere te nemen. In de resolutie vragen ze dat ons land naar het Europese Hof van Justitie trekt als Europa geen actie onderneemt. “Als Europa tegen 1 oktober nog niks heeft gedaan, dan moet België het maar doen”, zegt Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) in De Morgen. “De vergaande anti-lgbtq+-wet die Hongarije aangenomen heeft, druist in tegen onze Europese waarden. Het mag niet blijven bij verontwaardiging.”

  Ten tweede vraagt de resolutie de regering om een verzoekschrift in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en ten derde om op Europees niveau te blijven pleiten voor de toepassing van het nieuwe rechtsstaatmechanisme.

  “Sinds 1 januari 2021 zijn EU-subsidies gekoppeld aan respect voor de rechtsstaat,” zegt De Vriendt. “De Europese Commissie moet die mogelijkheid nu gebruiken, om Hongarije te raken waar het pijn doet.”

  De komende weken moet duidelijk worden of er draagvlak voor de resolutie is in de Kamer. Afgelopen najaar nam de Nederlandse Tweede Kamer een soortgelijk initiatief tegen Polen, vanwege de politieke inmenging in de benoeming van rechters in dat land.

  Bron: De Morgen

  Lees meer
 • Groen wil dat Vlaams Parlement Hongaarse anti-LGBT wet veroordeeld

  Groen wil dat het Vlaams Parlement zich uitspreekt over de vorige week goedgekeurde anti-LGBT wet in Hongarije. Staf Aerts, An Moerenhout, Stijn Bex, Celia Groothedde, Tine Van den Brande en Meyrem Almaci vragen in een voorstel tot resolutie dat het Vlaams Parlement de anti-lgbtqi+-wetten van Hongarije ten strengste veroordelen en Hongarije in gebreke stellen op Europees vlak omdat fundamentele Europese waarden niet worden gerespecteerd door het land. De resolutie wordt morgennamiddag besproken in de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme.

  Vorige week keurde het Hongaarse parlement een wet goed die de 'promotie van homo en transseksualiteit' bij minderjarigen verbiedt. Concreet bepaalt de wet dat er op plaatsen waar minderjarigen aanwezig zijn geen verwijzingen mogen gemaakt worden naar holebi’s en transgender mensen. 157 parlementariërs stemden voor de wet en er was slechts één tegenstem. De wettekst zet ook LGBT-personen op gelijke hoogte als pedofielen. De goedgekeurde wet heeft verregaande gevolgen. Zo mag er op scholen geen voorlichting meer worden gegeven over homoseksualiteit. Films en televisieseries over homoseksualiteit of met LGBTQ-personages erin mogen niet meer vertoond worden aan minderjarigen of uitgezonden worden op tijdstippen wanneer jongeren voor de televisie kunnen zitten.

  De Groene fractie van het Vlaams Parlement diende naar aanleiding van de goedkeuring in Hongarije een voorstel tot resolutie in die het Vlaams Parlement oproept om de anti-LGBT wet te veroordelen en Hongarije op Europees vlak op het matje te roepen.

  "De Groenfractie is van mening dat de regeringen van ons land hun tanden moeten laten zien tegenover een land dat de rechten van lgbtqi+’ers beperkt. Hongarije ondermijnt de rechten van de lgbtqi+-gemeenschap", zo staat te lezen in de toelichting van de resolutie. "Minister-president Jambon moet Hongarije op het matje roepen. De ambassadeur moet tekst en uitleg geven bij de wetten die de rechten van de lgbtqi+’ers beperken."

  "De Vlaamse en Federale Regering kunnen er bij de Europese Commissie op aandringen om dringend actie te ondernemen tegen het Hongaarse beleid. "

  Voorlopig neemt de Europese Commissie geen harde maatregelen, zoals het activeren van het rechtsstaatmechanisme dat sinds januari van kracht is. Daarom sleept het Europees Parlement de Commissie voor het Europees Hof van Justitie. Zo kan Hongarije financieel hard gestraft worden voor haar anti-rechtsstaatbeleid.

  "Maar liefst 492 leden van het Europees Parlement stemden eerder dit jaar om de EU tot lgbtqi+Freedom Zone uit te roepen, het is nu aan de Commissie om die slogan in daden om te zetten", zo gaat de resolutie verder. "De actievoerders in Hongarije moeten weten dat Europa aan hun kant staat en zal vechten voor hun rechten als EU-burgers."

  Na de lgbtqi+-vrije zones en het verbod op adoptie voor mensen van hetzelfde geslacht worden in Hongarije homoseksualiteit, transseksualiteit, seksuele misdrijven en pedofilie op één hoop gegooid. Voor de fractie van Groen is dit onaanvaardbaar.

  Het volledige voorstel tot resolutie van de Groen-fractie vind je hier.

  Lees meer
 • Vlaams Parlement keurt LGBTI-resolutie goed

  Het Vlaamse parlement heeft vorige dinsdag een resolutie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om maatregelen te nemen om geweld en discriminatie tegen LGBTI+-personen tegen te gaan, meer in te zetten op sensibilisatie en de uitbouw van meldpunten en hulplijnen en om  de welzijnssector en het onderwijs inclusiever te maken. De resolutie die door Freya Perdaens (NV-A), Orry Van de Wauwer (CD&V), Stephanie D’Hose (Open VLD), An Moerenhout (GROEN)  en Maxim Veys (Vooruit) werd ingediend telt maar liefst 21 actiepunten.

  Cavaria, de koepelorganisatie van LGBTQ-verenigingen noemt de resolutie op haar website “een mooie stap vooruit om ervoor te zorgen dat de LGBTI+-gemeenschap zich veiliger voelt in België.”  

  “We hopen dat deze resolutie niet enkel symbolisch blijft maar dat er effectief stappen gezet worden in beleid en in de praktijk. Daarom vragen we ook om over een jaar terug samen te komen en de balans op te maken. Daarbij is Vlaanderen slechts een niveau. Alle niveaus moeten samenwerken zodat overal de nodige stappen gezet worden naar een veiligere, meer inclusieve maatschappij voor de LGBTI+-gemeenschap. We kijken daarvoor uit naar het interfederaal Actieplan rond SOGIESC van staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Sarah Schlitz. “or de werklvloer.  

  In de resolutie leggen de beleidsmakers o.a. de focus op de verdere uitbouw en ondersteuning van hulplijnen zoals Lumi, de vroegere Holebifoon. Daarnaast vermelden ze ook actiepunten naar het onderwijs en de welzijnssector toe.

  De volledige resolutie kun je hier nalezen.

   

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste