Groen wil dat Vlaams Parlement Hongaarse anti-LGBT wet veroordeeld

Groen wil dat het Vlaams Parlement zich uitspreekt over de vorige week goedgekeurde anti-LGBT wet in Hongarije. Staf Aerts, An Moerenhout, Stijn Bex, Celia Groothedde, Tine Van den Brande en Meyrem Almaci vragen in een voorstel tot resolutie dat het Vlaams Parlement de anti-lgbtqi+-wetten van Hongarije ten strengste veroordelen en Hongarije in gebreke stellen op Europees vlak omdat fundamentele Europese waarden niet worden gerespecteerd door het land. De resolutie wordt morgennamiddag besproken in de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme.

Vorige week keurde het Hongaarse parlement een wet goed die de 'promotie van homo en transseksualiteit' bij minderjarigen verbiedt. Concreet bepaalt de wet dat er op plaatsen waar minderjarigen aanwezig zijn geen verwijzingen mogen gemaakt worden naar holebi’s en transgender mensen. 157 parlementariërs stemden voor de wet en er was slechts één tegenstem. De wettekst zet ook LGBT-personen op gelijke hoogte als pedofielen. De goedgekeurde wet heeft verregaande gevolgen. Zo mag er op scholen geen voorlichting meer worden gegeven over homoseksualiteit. Films en televisieseries over homoseksualiteit of met LGBTQ-personages erin mogen niet meer vertoond worden aan minderjarigen of uitgezonden worden op tijdstippen wanneer jongeren voor de televisie kunnen zitten.

De Groene fractie van het Vlaams Parlement diende naar aanleiding van de goedkeuring in Hongarije een voorstel tot resolutie in die het Vlaams Parlement oproept om de anti-LGBT wet te veroordelen en Hongarije op Europees vlak op het matje te roepen.

"De Groenfractie is van mening dat de regeringen van ons land hun tanden moeten laten zien tegenover een land dat de rechten van lgbtqi+’ers beperkt. Hongarije ondermijnt de rechten van de lgbtqi+-gemeenschap", zo staat te lezen in de toelichting van de resolutie. "Minister-president Jambon moet Hongarije op het matje roepen. De ambassadeur moet tekst en uitleg geven bij de wetten die de rechten van de lgbtqi+’ers beperken."

"De Vlaamse en Federale Regering kunnen er bij de Europese Commissie op aandringen om dringend actie te ondernemen tegen het Hongaarse beleid. "

Voorlopig neemt de Europese Commissie geen harde maatregelen, zoals het activeren van het rechtsstaatmechanisme dat sinds januari van kracht is. Daarom sleept het Europees Parlement de Commissie voor het Europees Hof van Justitie. Zo kan Hongarije financieel hard gestraft worden voor haar anti-rechtsstaatbeleid.

"Maar liefst 492 leden van het Europees Parlement stemden eerder dit jaar om de EU tot lgbtqi+Freedom Zone uit te roepen, het is nu aan de Commissie om die slogan in daden om te zetten", zo gaat de resolutie verder. "De actievoerders in Hongarije moeten weten dat Europa aan hun kant staat en zal vechten voor hun rechten als EU-burgers."

Na de lgbtqi+-vrije zones en het verbod op adoptie voor mensen van hetzelfde geslacht worden in Hongarije homoseksualiteit, transseksualiteit, seksuele misdrijven en pedofilie op één hoop gegooid. Voor de fractie van Groen is dit onaanvaardbaar.

Het volledige voorstel tot resolutie van de Groen-fractie vind je hier.

Deel dit artikel via:
Reacties zijn uitgeschakeld.

Laatste nieuws

Volg ons ook via:

Gerelateerd nieuws

Populairste