Zoekresultaten: vlaams-parlement

 • Vlaams Parlement vraagt om expertisecentrum rond intersekse op te richten

  Het Vlaams Parlement heeft unaniem een resolutie goedgekeurd waarin gevraagd wordt om  een expertisecentrum rond intersekse op te richten.Naast de erkenning van een expertisecentrum vraagt de resolutie nog voor bredere sensibilisering in de samenleving, zodat bijvoorbeeld ouders van een kind met intersekseconditie makkelijk de juiste informatie vinden, en om belangenverenigingen te versterken zodat zij zich nog meer kunnen inzetten voor lotgenotencontact. Intersekse Vlaanderen en çavaria worden nu ook al door de Vlaamse overheid ondersteund.

  Het begrip intersekse verwijst naar personen die geboren worden met niet-binaire geslachtskenmerken. Het gaat om variaties op het vlak van chromosomen, hormonen, en externe en interne geslachtskenmerken die afwijken van wat door de samenleving als strikt mannelijk of strikt vrouwelijk wordt gezien. Het gaat dus om een natuurlijk fenomeen binnen de geslachtsontwikkeling van het individu.

  Bij één kind per 4.500 geboortes, of 0,02 procent, is het onmogelijk om aan het kind een binair geslacht (mannelijk of vrouwelijk) toe te wijzen. Meestal hebben interseksepersonen fysiologisch wel een duidelijk geslacht, maar wijzen de inwendige of uitwendige geslachtskenmerken op een variatie in de geslachtsontwikkeling. Soms worden de interseksekenmerken pas op latere leeftijd duidelijk. Als al die mogelijke variaties op de geslachtskenmerken in rekening worden gebracht, gaat het naar schatting om 1,7 procent van de bevolking.

  “Ondanks het feit dat de meeste interseksecondities geen groot gezondheidsrisico inhouden hebben mensen die met niet-binaire geslachtskenmerken geboren worden, te kampen met grote uitdagingen op het vlak van welzijn, gezondheid en gelijke kansen”, licht Vlaams Parlementslid en initiatiefnemer Orry Van de Wauwer (CD&V) toe. “Een gebrek aan kennis over de intersekseconditie bij artsen, ouders en het grote publiek ligt aan de basis van die uitdagingen”, vult mede-indiener Elke Sleurs (N-VA) aan.

   

  Van de Wauwer diende in 2022 reeds een conceptnota in in het parlement waarin een  bredere regelgeving rond intersekse werd gevraagd. Uit een hoorzitting met experten kwam de grote nood aan een Vlaams expertisecentrum rond interseksezorg naar voren. “Omdat de intersekseconditie zo zelden voorkomt, moet de expertise daarover gebundeld worden”, zegt Freya Saeys (Open Vld). Dit expertisecentrum kan volgens de initiatiefnemers naast medische opvolging door artsen, verpleegkundigen en vroedkundigen, ook in opvolging van psychologisch welzijn voorzien. “Een officiële erkenning als expertisecentrum biedt de garantie op doorverwijzing en maakt dat de expertise die er is, ook effectief terechtkomt bij wie ze nodig heeft”, besluit Van de Wauwer.

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste