Zoekresultaten: hongarije

 • Dertien landen veroordelen Hongaarse anti-LGBTQ wet

  Op initiatief van België  hebben dertien Europese lidstaten in een gezamenlijke verklaring  hun grote bezorgdheid uitgesproken over de aanname van anti-LGBT wet door het Hongaarse parlement vorige week.De wet verbiedt de 'promotie van homoseksualiteit en transseksualiteit bij minderjarigen'.

  In de verklaring tonen België, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zweden en Letland zich "ernstig bezorgd" over de amendementen in de Hongaarse wet die "LGBTIQ-personen discrimineren" en "het recht op vrije meningsuiting schenden onder het mom van de bescherming van kinderen".

  De verklaring komt er op initiatief van ons land. De dertien landen ondertekenden de verklaring dinsdag in de marge van een bijeenkomst die werd voorgezeten door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès.

  Sophie Wilmès: “De nieuwe Hongaarse wetgeving ondermijnt de fundamentele waarden van het Europa waar wij voor staan. België heeft meteen het voortouw genomen om de zaak aan te kaarten op de Raad Europese zaken vandaag, samen met onze partners van de Benelux – van oudsher voorvechters van LGBTIQ-rechten. Ons land heeft ook het initiatief genomen om een gezamenlijke verklaring op te stellen die een duidelijke oproep tot actie is. Het verheugt mij te zien dat twaalf lidstaten zich bij ons wilden aansluiten. Een waarden-unie is geen menu à la carte. Wij hebben een collectieve verantwoordelijkheid om de rechten van alle EU-burgers te beschermen, en daarom hebben wij de plicht onze stem te laten horen en te reageren wanneer deze rechten en onze waarden worden ondermijnd. We hebben ook de plicht om het onze partners te zeggen wanneer we er diep van overtuigd zijn dat zij de verkeerde weg zijn ingeslagen."

  De lidstaten doen in hun gemeenschappelijke verklaring een beroep op de Europese Commissie - als beschermer van de verdragen – om alle instrumenten te gebruiken die ze ter beschikking heeft om ervoor te zorgen dat de Europese wetten worden nageleefd, inclusief naar het Europees Hof van Justitie stappen.

  Lees meer
 • Groen wil dat Vlaams Parlement Hongaarse anti-LGBT wet veroordeeld

  Groen wil dat het Vlaams Parlement zich uitspreekt over de vorige week goedgekeurde anti-LGBT wet in Hongarije. Staf Aerts, An Moerenhout, Stijn Bex, Celia Groothedde, Tine Van den Brande en Meyrem Almaci vragen in een voorstel tot resolutie dat het Vlaams Parlement de anti-lgbtqi+-wetten van Hongarije ten strengste veroordelen en Hongarije in gebreke stellen op Europees vlak omdat fundamentele Europese waarden niet worden gerespecteerd door het land. De resolutie wordt morgennamiddag besproken in de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme.

  Vorige week keurde het Hongaarse parlement een wet goed die de 'promotie van homo en transseksualiteit' bij minderjarigen verbiedt. Concreet bepaalt de wet dat er op plaatsen waar minderjarigen aanwezig zijn geen verwijzingen mogen gemaakt worden naar holebi’s en transgender mensen. 157 parlementariërs stemden voor de wet en er was slechts één tegenstem. De wettekst zet ook LGBT-personen op gelijke hoogte als pedofielen. De goedgekeurde wet heeft verregaande gevolgen. Zo mag er op scholen geen voorlichting meer worden gegeven over homoseksualiteit. Films en televisieseries over homoseksualiteit of met LGBTQ-personages erin mogen niet meer vertoond worden aan minderjarigen of uitgezonden worden op tijdstippen wanneer jongeren voor de televisie kunnen zitten.

  De Groene fractie van het Vlaams Parlement diende naar aanleiding van de goedkeuring in Hongarije een voorstel tot resolutie in die het Vlaams Parlement oproept om de anti-LGBT wet te veroordelen en Hongarije op Europees vlak op het matje te roepen.

  "De Groenfractie is van mening dat de regeringen van ons land hun tanden moeten laten zien tegenover een land dat de rechten van lgbtqi+’ers beperkt. Hongarije ondermijnt de rechten van de lgbtqi+-gemeenschap", zo staat te lezen in de toelichting van de resolutie. "Minister-president Jambon moet Hongarije op het matje roepen. De ambassadeur moet tekst en uitleg geven bij de wetten die de rechten van de lgbtqi+’ers beperken."

  "De Vlaamse en Federale Regering kunnen er bij de Europese Commissie op aandringen om dringend actie te ondernemen tegen het Hongaarse beleid. "

  Voorlopig neemt de Europese Commissie geen harde maatregelen, zoals het activeren van het rechtsstaatmechanisme dat sinds januari van kracht is. Daarom sleept het Europees Parlement de Commissie voor het Europees Hof van Justitie. Zo kan Hongarije financieel hard gestraft worden voor haar anti-rechtsstaatbeleid.

  "Maar liefst 492 leden van het Europees Parlement stemden eerder dit jaar om de EU tot lgbtqi+Freedom Zone uit te roepen, het is nu aan de Commissie om die slogan in daden om te zetten", zo gaat de resolutie verder. "De actievoerders in Hongarije moeten weten dat Europa aan hun kant staat en zal vechten voor hun rechten als EU-burgers."

  Na de lgbtqi+-vrije zones en het verbod op adoptie voor mensen van hetzelfde geslacht worden in Hongarije homoseksualiteit, transseksualiteit, seksuele misdrijven en pedofilie op één hoop gegooid. Voor de fractie van Groen is dit onaanvaardbaar.

  Het volledige voorstel tot resolutie van de Groen-fractie vind je hier.

  Lees meer
 • Hongarije keurt anti-LGBTQ wettekst goed

  Hongarije heeft dinsdag de wettekst die alle “promotie” van homo- en transseksualiteit verbiedt. Concreet bepaalt de wet dat er op plaatsen waar minderjarigen aanwezig zijn geen verwijzingen mogen gemaakt worden naar holebi’s en transgender mensen. 157 parlementariërs stemden voor de wet en er was slechts één tegenstem.Maandag en dinsdag kwamen duizenden activisten op straat om tegen deze anti-LGBTQ-wet te protesteren. Ook in andere landen, waaronder in Brussel werd er gedemonstreerd tegen de in Hongarije goedgekeurde wet.

  Met de goedkeuring is het vanaf nu verboden om over homoseksualiteit te praten of te berichten in de media en op plekken waar  jongeren onder de achttien jaar komen.  De wettekst zet ook LGBT-personen op gelijke hoogte als pedofielen. De goedgekeurde wet heeft verregaande gevolgen. Zo mag er op scholen geen voorlichting meer worden gegeven over homoseksualiteit. Films en televisieseries over homoseksualiteit of met LGBTQ-personages erin mogen niet meer vertoond worden aan minderjarigen of uitgezonden worden op tijdstippen wanneer jongeren voor de televisie kunnen zitten. Als ze toch worden uitgezonden moet dat op een laat tijdstip gebeuren en moet er voor de uitzending een waarschuwing komen. Ook mag er in de media niet meer gesproken worden over geslachtsveranderingen of LGBTQ-onderwerpen.

  Tegen de wettekst wordt al enkele dagen actie gevoerd aan het Hongaarse parlement. Volgens Lydia Gall van Human Rights Watch lopen holebi’s en transgenders met de goedkeuring nu gevaar. Ze omschrijft de goedgekeurde wettekst als een “cynische, onsmakelijke en opzettelijke poging van de regering van Orban om de rechten van LGBT-personen teniet te doen en hen daarmee onzichtbaar te maken voor de Hongaarse samenleving.

  Ook ILGA-Europe is niet te spreken over de goedkeuring van de anti-LGBTQ wettekst. Zij roepen de EU op om in te grijpen. “Nu Hongarije een anti-LGBTI wettekst in Russische stijl heeft goedgekeurd, is het voor de EU de hoogste tijd om alle instrumenten waarover ze beschikken in te zetten en zijn lidstaten ter verantwoording te roepen om de fundamentele rechten, waaronder ook de LGBT-rechter, te respecteren en voor deze duidelijke overtredingen van de Europese wetten.”

  “De Europese Commissie kan niet langer meer de andere kant opkijken als het gaat over de onophoudelijke wettelijke aanvallen van de FIDESZ partij (partij van de Hongaarse president Orban red.) tegen de mensenrechten en fundamentele vrijheden van LGBTI-personen in Hongarije“ zo laat Evelyne Paradis van ILGA-Europe weten.

   

  Ze roept de Europese Unie op om ook meteen alle subsidies die Hongarije krijgt stop te zetten. “In de condities van het Cohesie-fonds staat duidelijk dat lidstaten de fundamental rechten zoals ze vermeld staan in het charter moeten respecteren. Hongarije schendt de fundamentele rechten met deze nieuwe wet en dus zouden er geen Europese fondsen meer aan Hongarije worden uitbetaald totdat de wet is teruggetrokken .”

  Lees meer
 • Hongaarse conservatieve partij wil kopie van Russische anti-LGBTQ wet invoeren

  In Hongarije ligt een wetsvoorstel op tafel die minderjarigen moet beschermen tegen de verspreiding van materiaal over homoseksualiteit en discussies over gelijke rechten voor LGBT-personen in het bijzijn van minderjarigen verbiedt. De wet lijkt heel hard op een gelijkaardige wet die in 2013 in Rusland werd goedgekeurd. Die leidde toen tot wereldwijd protest.

  De wettekst die nu door het Hongaarse parlement moet goedgekeurd worden is afkomstig van de conservatieve Fidesz-partij van premier Viktor Orban. Die partij heeft een tweederde meerderheid in het parlement. De titel laat uitschijnen dat de wet pedofilie in de kiem wil smoren maar niets is minder waar. In de wettekst worden homoseksuelen op dezelfde hoogte geplaatst als pedofielen.

  De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat minderjarigen zo weinig mogelijk kennis opdoen over homoseksualiteit. Zo worden advertenties van LGBTQ-organisaties verboden en mogen lessen die gaan over homoseksualiteit niet meer gegeven worden.

  Deze wet is de volgende stap van Viktor Orban om de rechten van LGBTQ’s te beperken. Zo keurde het parlement eind vorig jaar een wettekst goed  die homoseksuele en lesbische koppels verbiedt om kinderen te adopteren.  Ook werd de wettelijke definitie van een gezin  toen aangepast zodat dit wettelijk gezien wordt als een unie van een vader, die een man is, en een moeder, die een vrouw is. 

  Fidesz misbruikte de coroanpandemie vorig jaar ook om een omnibuswet erdoor te drukken waarin een artikel verwekt zat dat de geslachtsaanduiding op identiteitskaarten veranderde. Hierdoor zou de term ‘nem‘, wat in het Hongaars zowel geslacht, sekse als gender betekent, veranderen in ‘születési nem‘, wat ‘geslacht bij geboorte betekent. Door de wetswijziging kunnen transgenders, die hun geslacht wettelijk willen veranderen na een geslachtsoperatie en interseksuelen hun gender niet meer  veranderen op hun papieren.Bovendien werkte de wetswijziging met terugwerkende kracht. 

  Lees ook: Hongarije maakt adoptie door homoseksuele koppels onmogelijk

  Hongarije draait fundamentele rechten van transgenders terug

   

  Lees meer
 • Hongarije maakt adoptie door homoseksuele koppels onmogelijk

  Het Hongaarse parlement heeft dinsdag wetgeving goedgekeurd die homoseksuele en lesbische koppels verbiedt om kinderen te adopteren.  Ook werd de wettelijke definitie van een gezin aangepast. De nieuwe wetten werden ingediend door de partij van premier Viktor Orban, die tweederde van het Parlement controleren.

  De nieuwe wet zegt dat enkel getrouwde koppels kinderen kunnen adopteren. Alleenstaanden kunnen adopteren als ze een speciale toestemming krijgen van de minister van Familiezaken. Ook de grondwet werd aangepast. Daar heeft de term ‘gezin’ een nieuwe definitie gekregen. Een gezin is nu wettelijk gezien een unie van een vader, die een man is, en een moeder, die een vrouw is. Door die definitie worden alternatieve gezinnen, zoals regenbooggezinnen, niet meer herkend. Tot nu toe konden homoseksuele en lesbische koppels enkel als individuen kinderen adopteren. Ook het homohuwelijk is nog steeds verboden in Hongarije. Homoseksuele koppels kunnen er wel een burgerlijke unies afsluiten. De nieuwe wetten schrijven ook voor dat ouders hun kinderen op een conservatieve manier opvoeden.

  “Hoewel er uitzonderingen zijn voor alleenstaanden of familieleden die kinderen kunnen adopteren, is de hoofdregel dat alleen gehuwde stellen een kind kunnen adopteren, dat wil zeggen een man en een vrouw die getrouwd zijn", zo schreef minister van Justitie Judit Varga in de toelichting van de wettekst.

  De nieuwe wet en de aanpassing van de grondwet komt er nadat eerder dit jaar een omnibuswet goed die er voor zorgde dat het geslacht dat bij de geboorte wordt geregistreerd niet meer veranderd kan worden. Daarmee werden enkele fundamentele rechten van transgenders en interseksuelen terug gedraaid.

  Lees ook: Hongarije draait fundamentele rechten van transgenders terug

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste