Lgbt-Nieuwsartikels

 • Fransen versoepelen bloeddonaties voor homo-mannen. Belgische socialisten willen termijn verkorten

  Vanaf 16 maart verdwijnen in Frankrijk de discriminerende regels waardoor mannen die seks hebben met andere mannen (MSM) bloed mogen doneren. Dat heeft de Franse Minister van Volksgezondheid Olivier Véran laten weten via Twitter. Alle verwijzingen naar de seksuele geaardheid van de donors zullen verdwijnen van de registratieformulieren die gebruikt worden bij bloeddonaties.

  In Frankrijk kunnen MSM al sinds juli 2016 bloed geven op voorwaarde dat ze een jaar niet seksueel actief zijn geweest. In 2019 werd die termijn al gereduceerd tot vier jaar. Nu gaat die termijn helemaal op de schop omdat doorheen de jaren de risico’s op een contaminatie van de bloedvoorraad is afgenomen.

  De Fransen die bloed willen geven en monogaam zijn zullen wel nog steeds een vragenlijst moeten invullen met daarop onder meer vragen of ze vier maanden voor de donatie nog een behandeling hebben gevolgd voor een hiv-besmetting. Ook blijven de vragen over recent seksueel gedrag en drugsgebruik op het formulier staan.

  In verschillende Europese landen MSM waaronder Nederland,Spanje, Italië en Groot-Brittannië hebben het verbod op bloeddonaties door MSM reeds verwijderd.

  Belgie

  In ons land mogen MSM ook bloed geven op voorwaarde dat ze het afgelopen jaar geen seks hebben gehad. Door die termijn worden MSM zo goed als uitgesloten. Mede door de versoepeling bij onze zuiderburen wordt de discussie over die seksloze termijn bij donaties opnieuw geopend. Als het van de socialisten (Vooruit en PS) in de Kamer afhangt wordt die termijn herleidt tot vier maanden. Vooruit-Kamerlid Karin Jiroflée diende samen met de Franstalige socialisten van PS een wetsvoorstel in om de termijn te verkorten tot vier maanden.  Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vroeg de federale overheidsdienst Volksgezondheid en het federaal geneesmiddelenagentschap FAVV vorig jaar al om een haalbaarheidsanalyse.  Als alles goed gaat wordt er volgend jaar over het wetsvoorstel van de socialisten gestemd.

  Lees meer
 • Pools parlement keurt anti-LGBT onderwijshervorming goed

  Het Parlement in Polen heeft woensdag een wet goedgekeurd waardoor lessen met LGBTQ-inclusieve onderwerpen uit scholen geweerd kunnen worden. De onderwijshervorming werd goedgekeurd nadat de Sejm, de tweede kamer van het Poolse parlement, die een dag eerder besproken had.Daarmee krijgt Polen een soortgelijke wet als die reeds van kracht is in Hongarije en Rusland waar ook in alle talen over homoseksualiteit in al zijn vormen moet gezwegen worden in de lessen die aan minderjarige leerlingen worden gegeven.

  Met de Wet van Czarnek, genoemd naar de Poolse minister van onderwijs Lex Czarnek, kunnen directeurs van onderwijsinstellingen alle materiaal en lessen die  door ngo’s of groeperingen van buiten de school, zoals liefdadigheidsorganisaties, gegeven worden uit de klaslokalen geweerd worden. Ook leraars die het verbod niet volgen kunnen door de nieuwe wet ontslagen worden. 

  Volgens Czarnek valt hieronder alles wat als een bedreiging voor de moraal bij kinderen kan worden gezien. Eerder verklaarde hij dat homoseksuelen “niet gelijk zijn met normale mensen”. Dat betekent zo goed als helemaal dat de lessen LGBTQ-inclusieve  seksuele opvoeding zo goed als verboden worden.

   

  Lees meer
 • Ex-drummer van Yasmine schrijft boek over 'roze' geschiedenis van de popmuziek uit de lage landen

  Binnenkort verschijnt er bij uitgeverij Ertsberg het boek 'De Lage Landen Uit de Kast'  van Filip Moens over de LGBT-emancipatiestrijd binnen de popmuziek in Nederland en Belgie. 

  Filip Moens was rond de eeuwwisseling drummer bij onder meer zangeres Yasmine. Zo vergezelde hij haar jarenlang bij haar optredens langs de Vlaamse televisiestudio's en culturele centra. Op die manier was hij een bevoorrechte getuige van het reilen en zeilen binnen de populaire muziekcultuur. Dat gecombineerd met zijn passie voor muziek en de overtuiging dat de LGBT-ontvoogdingsstrijd nog niet gestreden is, is de basis voor zijn boek.

  De verhalen in het boek tonen de kronkelige aders en meervoudige gelaagdheid van de emancipatiestrijd. Met oog voor nuance en een kritische blik verweeft Filip Moens muziek, geschiedschrijving en voortschrijdend inzicht; met als belangrijkste doel dat deze verhalen bewaard blijven.

  'De Lage Landen uit de kast' van Filip Moens ligt vanaf 7 februari in de winkel.

  Lees meer
 • Rutte IV: Vier LGBT-ministers en beloftes om Regenboog stembusakkoord uit te voeren

  Maandag heeft in Nederland een nieuwe regering de eed afgelegd. Rutte IV telt voor zover bekend vier LHBTQ- ministers: Hanke Bruins Slot (minister van Binnenlandse Zake en Koningsrelaties), Kajsa Ollongren (minister van Defensie), Mark Harbers (minister van Infrastructuur en Waterstaat) en Rob Jetten (minister voor Klimaat en Energie). In het kabinet Rutte III zaten er twee LGBTQ ministers. Daarnaast worden verschillende eisen uit het Regenboog Stembusakkoord van de Nederlandse LGBTQ-belangenvereniging COC ook onder gebracht bij verschillende andere ministers.

  COC Regenboog Stembusakkoord

  Naast de vier eerder genoemde ministers wordt natuurkundige Robert Dijkgraaf als minister voor Emancipatie verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid voor LHBTI+personen en vrouwen. Dat betekent dat hij onder meer gaat toezien op uitvoering van COC’s Regenboog Stembusakkoord, met daarin maatregelen op het gebied van veiligheid, acceptatie op school en meerouderschap. 

  Dilan Ye┼čilgöz-Zegerius wordt in het nieuwe kabinet verantwoordelijk voor veiligheid. Dat betekent onder meer dat ze verantwoordelijk wordt voor de aanpak van geweld tegen de regenbooggemeenschap. In het Regenboogakkoord is daarover onder meer afgesproken dat er bij de politie anti-discriminatierechercheurs komen, dat de Roze in Blauw-politieteams worden versterkt en dat er meer aandacht komt voor intersectionele vormen van discriminatie.

  Franc Weerwind wordt in het kabinet Rutte IV verantwoordelijk voor Rechtsbescherming. Hij moet volgens het Regenboogakkoord onder meer gaan zorgen voor een meerouderschapswet, verbetering van de transgenderwet, en de mogelijkheid van een X in het paspoort en andere officiële documenten.

  Ernst Kuipers (D66) wordt in het nieuwe kabinet minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op het gebied van LHBTI+emancipatie wordt hij volgens het Regenboogakkoord onder andere verantwoordelijk voor het bekorten van wachtlijsten voor transgenderzorg en een wettelijk verbod op non-consensuele, niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse personen.

  Wopke Hoekstra (CDA) wordt als minister van Buitenlandse Zaken onder meer verantwoordelijk voor het bevorderen van LHBTI+mensenrechten in het buitenland. Hij was in 2021 de eerste CDA-lijsttrekker bij een nationaal verkiezingsdebat van het COC. Liesje Schreinemacher wordt minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Dat betekent dat ze verantwoordelijk wordt voor steun aan de buitenlandse LHBTI+beweging. 

  Bron: COC Nederland

  Lees meer
 • Dikke Van Dale wordt genderneutraal

  Zo een 15.000 woorden die naar mensen verwijzen krijgen in de nieuwste editie van de Dikke Van Dale naast de vertrouwde m of v ook het genderneutrale x naast de omschrijving van hun betekenis.De nieuwe editie die op 22 maart verschijnt wordt dan ook meteen de eerste genderneutrale versie van het woordenboek.

  De toevoeging m/v/x in de Dikke Van Dale geldt voor alle ‘de-woorden’ die een persoon aanduiden, maar die niet per se verwijzen naar een biologisch geslacht. Bijvoorbeeld: de minister, de voetballer, de held, de bakker of de crimineel. De aanduiding m/v/x is vanaf 22 maart ook zichtbaar in de Dikke Van Dale Online.

  Deze wijziging bij bijna 15.000 woorden is een gevolg van de veranderende opvattingen in de samenleving, waardoor het taalgebruik mee evolueerde. Een steeds grotere groep mensen verwijst met beroeps- en andere persoonsnamen niet meer naar een bepaald geslacht, en bedient zich in het dagelijks taalgebruik van genderinclusieve mogelijkheden.

  Wat hetzelfde blijft

  Bij de-woorden die duidelijk wijzen op het biologisch geslacht, zoals de vuilnisman, de non, de vader of de kraamvrouw, verandert niets; zij houden alleen een (m) of een (v).

  Naast de genderneutrale aanduiding doen ook duizenden nieuwe woorden die betrekking hebben op onder ander het klimaat, corona, financiën, economie, sociale media, politiek en inclusiviteit hun intrede de Dikke Van Dale.

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste