Destemwijzer.be maakt kiezer wegwijs in standpunten over seks, gender en welzijn

Sensoa, çavaria en de Vrouwenraad hebben in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei een stemwijzer ontwikkelt die aan de hand van 26 stellingen de kiezer vertelt welke partij het best aansluit bij zijn, haar, hun mening over deze thema’s.  Voor deze stemwijzer antwoordden de verschillende partijen op 43 stellingen over vrouwen- en holebirechten, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en seksuele gezondheid. Opmerkelijk is het vooral ethisch conservatieve standpunt van de N-VA die op vele vlakken hetzelfde standpunt hanteren als het Vlaams Belang terwijl vooral Groen zo weinig mogelijk verwijzingen naar de genderidentiteit in de maatschappij nastreeft.

De drie organisaties deden voor hun stemwijzer beroep op Tree Company, een bedrijf dat ruime ervaring heeft in de ontwikkeling van stemwijzers, en met professor Dave Sinardet, politicoloog verbonden aan de VUB. Zij zorgden voor de methodologische onderbouwing van dit project. Alle in de Kamer vertegenwoordigde Vlaamse politieke partijen verleenden hun medewerking. "Dat biedt een uniek beeld van de posities van de partijen over deze thema’s” stelt Dave Sinardet.

Aan de linkerzijde van het politieke spectrum zijn er geen al te grote verrassingen te noteren. De meeste standpunten van de linkse partijen (PVDA, sp.a en Groen) worden, op enkele kleine nuances na ook gedeeld door de andere partijen. Zo wil Groen het verst gaan op het vlak van gendergelijkheid en het afschaffen van vermeldingen van gender op bijvoorbeeld identiteitspapieren. Op negen van de veertien stellingen over homorechten nemen N-VA en Vlaams Belang een meer ethisch conservatiever standpunt in dan de overige partijen.
Dave Sinardet: "Vaak wordt er gedacht dat er rond de thema's van deze stemwijzer nog weinig verschil bestaat tussen de verschillende politieke partijen. Partijen profileren zich ook graag sterk rond thema's als vrouwenrechten, seksualiteit of alles wat met LGBTQ te maken heeft. Maar als je ze dan gaat ondervragen over concrete en specifieke beleidskeuzes, dan zie je toch soms opvallende verschillen tot zelfs tegenstellingen.  
Deze thema's leveren nog steeds stof voor politieke discussie, de debatten worden nog steeds gevoerd. Dat impliceert dat je door in het stemhokje je keuze te maken, je ook een keuze maakt inzake deze thema's."

De gelijklopende visies van de N-VA en Vlaams Belang laten zich ondermeer gelden op het vlak van onderwijs en de opleiding die agenten moeten krijgen om slachtoffers van homofobe misdrijven correct op te vangen en te begeleiden. Zo zijn de twee partijen het met elkaar eens dat agenten geen specifieke opleiding hiervoor moeten krijgen en dat kleuters in hun klassen niets moeten vernemen omtrent homoseksualiteit en seksuele opvoeding.
Volgens N-VA moet er ook geen aandacht gaan naar 'genot en plezier' in de lessen seksuele voorlichting. PVDA en Groen vinden het een goede manier om de kleuters van jongsaf aan te laten ontdekken dat er seksuele diversiteit bestaat en willen op die manier de heteronormativiteit aanpakken. CD&V is iets conservatiever en wil het niet uitsluiten maar enkel bespreken als er een context is (bv. een klasgenootje met twee papa's). De uiteindelijke beslissing ligt echter volgens de christen-democraten bij de school.

Ook over de vermelding van de genderidenditeit op de idenditeitskaart verschillen de standpunten van de twee partijen aan de rechterzijde van het politieke spectrum niet veel. Terwijl Vlaams Belang vasthoudt aan de vermelding van de genderidenditeit kan die voor N-VA eventueel wel verdwijnen als er hierover internationaal een compromis wordt gesloten. De overige partijen zijn van mening dat die vermelding kan verdwijnen. Groen gaat echter nog een stap verder en stelt zich openlijk vragen met de registratie van die gegevens. “Gender en geslacht hebben ook nog amper publieke doeleinden die de vermelding ervan kunnen legitimeren. Heel veel mensen voelen zich noch vrouw, noch man of iets daartussenin”, aldus de groenen.

Ook het standpunt van meervoudig ouderschap verschilt sterk tussen de verschillende partijen. Voor Vlaams Belang is het duidelijk dat een kind maar twee ouders heeft en er geen enkele reden is om daar aan te tornen. De familierechtelijke gevolgen van dit soort beslissingen, zijn overigens niet te overzien. Ook de Cd&V ziet wettelijke problemen bij de erkenning van meerdere ouders. “Wettelijk is het niet mogelijk om meer dan 2 personen het ouderschap toe te kennen. Naast de 2 wettelijke ouders, kan er een zorgouder zijn (bvb. de homopartner van de homo-ouder) die mee instaat voor de opvoeding. Aan deze zorgouder moet er een bescherming geboden worden.” Groen, Open VLD en sp.a zitten op ongeveer dezelfde lijn. Zo wil Groen dat er “een sociaal ouderschap komt om tegemoet te komen aan heel uiteenlopende familie- en gezinssamenstellingen”, terwijl sp.a erop wijst dat de rekening moet gehouden worden met evoluties die plaatsvinden in de samenleving. Open Vld stelt het belang van het kind dan weer voorop en wil eerst dat de juridische problemen rond het meervoudige ouderschap worden opgelost. PVDA en N-VA hebben niet geantwoord op de stelling rond meervoudig ouderschap.


De stemwijzer kun je vinden op https://destemwijzer.be/

Deel dit artikel via:

Steun Gaylive.Be met een donatie

Sinds 2001 krijgen we maandelijks duizenden bezoekers over de vloer. Om Gaylive.Be te kunnen blijven onderhouden en uitbouwen hebben we jullie hulp nodig. Steun Gaylive met een kleine donatie. Iedere donatie, klein en groot, is nodig om Gaylive.Be zoveel mogelijk gratis te houden. Alvast bedankt!
Reacties zijn uitgeschakeld.

Laatste nieuws

Volg ons ook via:

Gerelateerd nieuws

Populairste