Zoekresultaten: cdv

 • Nauwelijks opkomst op enige vaccinatiedag tegen apenpokken in Antwerpen

  Op wat de enige vaccinatiedag was voor een nieuwe preventiecampagne tegen apenpokken in Antwerp Expo zit nauwelijks volk opgedaagd. Dat meldt VRTNWS. Zo zouden er  maar 60 mannen  een afspraak hebben gemaakt voor de 1.120 beschikbare vaccins. Op Radio 2 Antwerpen liet Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits optekenen dat de voorwaarden, een doorverwijzing door de huisarts na het oplopen van minstens een seksuele aandoening in het afgelopen jaar, mogelijk homoseksuele mannen hebben afgeschrikt.

   

  "Er zijn vandaag een 130-tal mensen geregistreerd. 60 mensen zijn effectief ingeschreven om hun vaccin te komen halen in Antwerpen", zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) bij Radio2 in Antwerpen. "We merken dat werken met een verplichte verwijsbrief van de dokter waarin staat dat je minsten één soa gehad hebt, wellicht een hoge drempel is. We willen het nu zo laagdrempelig mogelijk maken en snel bekijken of de doelgroep verruimd kan worden." Vanavond buigt een expertengroep zich opnieuw over de criteria.

  In Vlaanderen zijn er sinds de start van de uitbraak 394 mensen besmet geraakt met het apenpokkenvirus. Vooral in het voorjaar waren er heel wat besmettingen bij mannen die seks hebben met andere mannen.

  Dat er vraag is na een vaccin tegen apenpakken werd de afgelopen maanden reeds bewezen nadat honderden homo’s naar Rijsel en Lille trokken waar ze veel makkelijker dan in ons land een vaccin konden krijgen. Niet alleen kampt ons land met een tekort aan beschikbare vaccins ook zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor zo een vaccin veel te streng. In eerste instantie moesten homoseksuele mannen bewijzen dat ze een prep-behandeling volgden en het afgelopen jaar minstens twee soa’s hadden gehad. Daarnaast behoorden ook mannelijke en transgender sekswerkers tot één van de doelgroepen. De afgelopen maand werden de regels iets versoepelt en kon iedereen zich inschrijven voor de vaccinatiedag in Antwerpen na een verwijzing van zijn huisarts die vastgesteld had dat er minstens één soa het afgelopen jaar werd geconstateerd.

  De lage opkomst van vandaag betekent alvast wel dat er mogelijk nog één of meerdere momenten komen waarop mannen die seks hebben met andere mannen zich kunnen laten vaccineren tegen de apenpokken.

  bron: VRTNWS

  Lees meer
 • Protocol moet samenwerking tussen Rainbowcops en Federale Politie versterken

  Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft een protocol ondertekend dat de samenwerking tussen de Rainbowcops en de Federale Politie moet versterken. 

  Met het afsluiten van het protocol worden verschillende van de 133 maatregelen die in het nieuwe Federale LGBT-actieplan staan uitgevoerd. Dat actieplan werd  op de Internationale Dag tegen Holebi en Transfobie door de federale regering goedgekeurd. 

  Zo worden de inhoud van de basisopleiding (alle opleidingen) en de voortgezette opleidingen geanalyseerd om na te gaan wat relevant is en wat niet. Ook worden de  bestaande politieopleidingen die relevant worden geacht voor de LGBTQI+ thematiek herzien en geactualiseerd en worden de inhoud van de basisopleidingen geharmoniseerd en de aandacht voor LGBTQI+ erin opgenomen. 

  Volgens het federale actieplan moeten er ook een doorlopende opleidingsmodules voor diversiteit gecreëerd worden, die online en aanpasbaar zijn aan de dienst en de noden. 

  “De politie heeft de laatste jaren de weg naar meer diversiteit ingeslagen”, zo laat minister Verlinden weten. “Zo teken ik, samen met de Federale en de Lokale Politie, een protocol met de Rainbow Cops. Deze vereniging bevordert zowel intern als extern diversiteit binnen de politie. Het protocol zal verder bijdragen tot een solidaire, open en respectvolle politie. Toch is er steeds ruimte voor verbetering. Het actieplan LGBTQI+ Friendly legt de nadruk op de opleiding van politiemensen, zodat ze alerter zijn voor discriminatie of haatmisdrijven op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit.” 

  Het actieplan legt ook vast dat de komende vier jaar de acties van de Rainbowcops in een sensibiliseringscampagne gepromoot worden en dat er een samen met hen een catalogus wordt opgesteld met “best practices” over diversiteit en dat het politiepersoneel gesensibiliseerd zal worden om die catalogus ook daadwerkelijk te gebruiken.

   

  Foto: Twitter/Annelies Verlinden

  Lees meer
 • Vlaams Parlement wil LGBTQI+-rechten in Europa beschermen en versterken

  Open Vld, N-VA, CD&V, Groen en Vooruit hebben dinsdag op de Internationale Dag tegen Holebi en transfobie (IDAHOT) in het Vlaams Parlement aandacht gevraagd voor de bescherming en versterking van LGBTQI+-rechten in de Europese Unie. Dat deden ze aan de hand van een resolutie in de Commissie Buitenlands Beleid.

  Initiatiefnemers Emmily Talpe, Paul Van Miert, Orry Van de Wauwer, Stijn Bex en Annick Lambrecht vragen concrete maatregelen op Vlaams, Europees en internationaal niveau om de LGBTQI+-gemeenschap te steunen in hun legitieme strijd voor gelijke rechten.

  Regenboogkaart

  Op 12 mei 2022 heeft ILGA-Europe (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association Europe) de jaarlijkse Rainbow Europe Map en Index gepubliceerd. Terwijl België na vier jaar op de tweede plaats dit jaar op de derde plaats staat, bengelt Polen voor het derde jaar op rij helemaal onderaan en scoort het land het slechtst van alle Europese lidstaten. Dit toont aan dat er belangrijke verschillen zijn tussen de lidstaten onderling en dat er nog een lange weg te gaan is vooraleer de Europese Unie kan worden uitgeroepen tot een effectieve LGBTQI+-vrijheidszone, wat het Europees Parlement wel verklaarde op 11 maart 2021. Het is dan ook van groot belang om de rechten en vrijheden van de LGBTQI+-gemeenschap, zowel binnen als buiten Europa, te beschermen.

  De Europese Commissie kondigde op 11 november 2020 haar Europese strategie voor degelijkheid van LGBTQI+-personen voor 2020-2025 aan. Daarin erkent de Unie expliciet dat discriminatie van LGBTQI+-personen nog steeds voorkomt in de hele EU én streeft ze ernaar om een Unie van gelijkheid op te bouwen via een reeks van concrete maatregelen. De recente aanvallen op de LGBTQI+-gemeenschap in Polen, Hongarije, Italië, Bulgarije,… tonen aan dat het meer dan ooit cruciaal is dat de Europese Commissie effectief en prioritair uitvoering geeft aan deze strategie.

  Iedereen moet zichzelf kunnen zijn

  “Ik ben zeer bezorgd over de gelijke rechten voor LGBTQI+-personen in Europa”, stelt Emmily Talpe (Open Vld). “Zij hebben de voorbije decennia gestreden om hun rechten op te bouwen. Helaas zien we de laatste jaren dat sommige Europese landen achterblijven of de klok zelfs terugdraaien. Dat mogen we niet laten gebeuren. We mogen geen compromis sluiten op het vlak van onze grondrechten en waarden. In dit Europa van de 21ste eeuw moet iedereen zichzelf kunnen zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit,… We vragen de Europese Commissie dan ook om niet te talmen met de uitvoering van de Europese strategie voor gelijkheid en non-discriminatie van de LGBTQI+-gemeenschap. Concrete acties zijn dringend nodig.”

  Internationale voortrekkersrol

  “Vlaanderen heeft altijd een internationale voortrekkersrol vervuld op het vlak van maatschappelijke aanvaarding en gelijke kansen en rechten voor LGBTQI+-personen, maar de strijd is verre van gestreden”, zegt Paul Van Miert (N-VA). “Met deze resolutie maken we nog eens duidelijk dat we LGBTQI+-rechten beschouwen als grondrechten: fundamenteel en universeel. We veroordelen niet alleen alle vormen van geweld tegen LGBTQI+-personen, maar ook het tolereren van die schendingen van hun rechten en vrijheden.”

  Extra aandacht voor intersekse personen

  “Vlaanderen is altijd een voortrekker geweest op het vlak van gelijke rechten voor holebi’s, trans- en intersekse personen. Het is onze plicht om die boodschap ook internationaal uit te dragen. Toch moeten we onze rechten ook in eigen land nooit als vanzelfsprekend beschouwen. België is een plaats gezakt op de ILGA Rainbow Index in vergelijking met de vorige jaren. Vooral wat de rechten van intersekse personen betreft, moet ons beleid dringend een versnelling hoger schakelen”, legt Orry Van de Wauwer (CD&V) uit.

  LGBTQI+-rechten zijn mensenrechten

  “Ook in 2022 moeten we blijven opkomen voor LGBTQI+-rechten. Ons land was altijd al een voortrekker, maar die titel moeten we blijven verdienen. We kunnen niet tevreden zijn zolang er in EU-lidstaten als Polen of Hongarije, maar ook buiten de EU, stilstand of achteruitgang is. Met dit initiatief roepen we alle Europese lidstaten op om meer te doen. Want LGBTQI+-rechten zijn mensenrechten”, aldus Stijn Bex (Groen). 

  “Iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn. We zien overal in Europa dat hele gemeenschappen opnieuw worden uitgesloten. De rechten voor LGBTQI+ moeten we daarom blijven beschermen en versterken. Sommigen denken dat dit niet meer nodig is; ik nodig ze uit om Polen en Hongarije te bezoeken. Daar zie je dat deze rechten nooit volledig verworven zijn. Ook in België mogen we dan wel op juridisch vlak grote stappen gezet hebben, op het vlak van maatschappelijke aanvaarding en mentaal welzijn van de regenbooggemeenschap hebben we nog een lange weg af te leggen. We moeten hiervoor samen blijven strijden, want enkel samen kunnen we elkaar veiligheid en welzijn garanderen. In Europa, in België. In het onderwijs, de sporthallen en op café. Overal”, zegt Annick Lambrecht (Vooruit).

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste