Zoekresultaten: cavaria

 • Belgische LGBTQ’s durven niet hand in hand lopen

  Net als vorig jaar staat België op de tweede plaats in de Rainbow Europe Index, de jaarlijkse evaluatie van wetgeving en beleid rond holebi-, transgender- en intersekserechten van alle Europese landen. Op vlak van gelijke rechten van LGBTI-personen scoren we dus goed. Maar een aanvullende Europese studie toont aan dat deze juridische vooruitgang zich niet vertolkt in een beter welzijn bij Belgische LGBTI-personen. 

  Belgie stagneert 

  Ons land behoudt met 73% haar tweede plek in de Rainbow Europe Index*, Malta blijft met 89% de onbetwiste leider. Opvallend is dat de Belgische score stagneert terwijl andere landen erop vooruitgaan. Zo delen we dit jaar de tweede plek met Luxemburg en zitten Denemarken en Noorwegen, met beiden 68%, ons op de hielen. “Stilstaan is eigenlijk een beetje achteruitgaan. Çavaria roept de beleidsmakers op om niet op hun lauweren te rusten. België moet haar voortrekkersrol op vlak van LGBTI-rechten in Europa blijven opnemen. Anders dalen we volgend jaar in de ranking”, zegt çavaria-woordvoerder Stijn Depoorter. 

  Beperkte maatschappelijke aanvaarding

  2.686 Belgische LGBTI’s namen deel aan een Europese studie van het Bureau voor de Grondrechten*. De resultaten werden naar aanleiding van IDAHOT* bekendgemaakt en tonen aan dat de LGBTI-rechten in ons land op papier wel oké zijn maar dat er in de realiteit nog veel werk aan de winkel is op vlak van maatschappelijke aanvaarding van LGBTI-personen. 

  Zo geeft 42% van de respondenten aan dat ze het voorbije jaar lastiggevallen zijn omwille hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit en/of -expressie. Meer dan 60% durft zichzelf niet te zijn in de publieke ruimte (bv. openbaar vervoer, parkeerplaats…) uit angst om bedreigd te worden, een op de drie vermijdt om die reden zelfs bepaalde plaatsen. Minder dan een op de drie is volledig out op de werkvloer. 

  “De cijfers tonen aan dat LGBTI-personen dagelijks blijven botsen tegen vooroordelen, ze maken discriminatie en geweld mee en voelen zich daardoor minder goed in hun vel. Zo durft twee op de drie zelden of nooit hand in hand over straat lopen met hun partner. Als je niet LGBTI bent, sta je bij zoiets helemaal niet stil”, aldus Depoorter.  

  Focus op welzijn

  Çavaria focust de komende jaren op het verhogen van het welzijn van LGBTI-personen in het gezin, op de werkvloer en in het onderwijs. Daarnaast wil çavaria in de toekomst ook nauw samenwerken met de welzijns- en gezondheidssector. Ze wil de gender- en heteronormen doorbreken en zo bijdragen aan een genderinclusieve samenleving met een verhoogde maatschappelijke aanvaarding. Als LGBTI’s zich aanvaard voelen op het werk, in de klas of door de samenleving, dan heeft dat een positieve impact op hun welzijn. 

  Er is dus het hele jaar nood aan solidariteit van de samenleving en de beleidsmakers. “Iedereen kan een LGBTI-bondgenoot zijn door aan te tonen dat je ons accepteert, door te reageren als je getuige bent van discriminatie van een LGBTI-persoon of door LGBTI-organisaties te steunen. Zo zorgen we er samen voor dat België niet enkel op papier scoort met een sterk wettelijk kader voor LGBTI-rechten, maar dat het ook in de praktijk scoort met een beter welzijn en een hogere weerbaarheid bij LGBTI’s”, zegt Depoorter. 

  Lees meer
 • Nieuwe missie Cavaria focust op welzijn en intersekse

  Çavaria, de koepelorganisatie voor holebi’s, transgender en intersekse personen heeft sinds kort een nieuwe missie. Daarin vallen twee dingen op: de toevoeging van de doelgroep intersekse personen en een grotere focus op welzijn. De juridische vooruitgang van de voorbije jaren vertolkt zich niet in een beter welzijn van de doelgroep.  

  De afgelopen jaren waren er heel wat juridische veranderingen om tot gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgenders en intersekse personen te komen. Koppels van hetzelfde geslacht kunnen huwen en kinderen adopteren, de antidiscriminatiewet beschermt ons, meemoeders worden automatisch erkend als ouder van hun kind en de transgenderwet is een forse verbetering voor de rechten van transgender personen.  

  “We stellen vast dat deze vooruitgang zicht niet vertolkt in een beter welzijn van holebi’s, transgender en intersekse personen. Op papier is het oké, maar in de praktijk nog niet. Mensen blijven botsen tegen vooroordelen, maken discriminatie en geweld mee en voelen zich minder goed in hun vel. Die factoren leiden tot extra stress, een lager zelfbeeld, soms ook donkere gedachten”, zegt woordvoerder Stijn Depoorter.  

  Wetten aanpassen is niet genoeg. Daarom gaat çavaria meer inzetten op het verbeteren van het welzijn van onze doelgroepen. Zorgen dat mensen zichzelf kunnen zijn in alle domeinen van het leven (werkvloer, school, gezin…) is daarbij essentieel.  

  We steken ook een tandje bij in de welzijnssector, want als mensen problemen ervaren moeten ze bij professionals terecht kunnen voor de juiste zorg. Hulpverleners moeten correct opgeleid zijn om met holebi- transgender- en interseksespecifieke thema’s om te gaan. “Stel dat je bij een dokter komt die volledig verkeerd reageert, dan is dat niet bevorderlijk voor je welzijn. Als hulpverleners goed opgeleid zijn en het thema goed begrijpen, dan is de zorg veel beter”, zegt Depoorter. 

  Intersekse 

  Intersekse personen hebben geslachtskenmerken die niet binnen de traditionele man-vrouw opdeling passen. Het gaat om lichamelijke variaties van de geslachtsorganen, hormonen of genen. Intersekse heeft niets te maken met je genderidentiteit (hoe je jezelf voelt), je genderexpressie (hoe je jezelf uit) of je seksuele oriëntatie (tot wie je romantisch en/of seksueel aangetrokken wordt). Het draait om je lichaam. 

  Bij de strijd voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen zijn er heel wat parallellen te trekken tussen intersekse personen, transgender personen en holebi’s. De basis van de problemen die deze doelgroepen ervaren ligt bij de traditionele gendernormen. “Iemand die geboren wordt met een penis is een jongen, iemand die stoer en sterk moet zijn en verliefd moet worden op een meisje. Wie niet aan dat plaatje voldoet botst regelmatig tegen problemen aan”, vertelt Depoorter. 

  De rechten voor intersekse personen staan in België nog in hun kinderschoenen. De ervaring die çavaria heeft opgebouwd in de strijd voor holebi- en transgenderrechten is nuttig om, samen met de interseksebeweging hun rechten te versterken. 

  Voor meer informatie over intersekse kan je terecht op https://cavaria.be/intersekse

  Volledige nieuwe missie çavaria

  Çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen*. Çavaria bouwt verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en seksekenmerken. Çavaria is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.   

  Lees meer
 • Schrijfster Fleur Pierets wordt ambassadeur van Lumi

  Schrijfster, LGBTQ-activiste en curator van het Antwerp Queer Arts Festival Fleur Pierets is de nieuwe ambassadeur voor Lumi, de voormalige Holebifoon. Dat maken zowel Pierets als Cavaria bekend.

  Fleur Pierets is kunstenaar, schrijver en LGBTQ-activist. Ze werkte 7 jaar lang samen met haar vrouw Julian P. Boom als kunstenaarsduo. Als statement wilden ze in alle landen trouwen waar het homohuwelijk was toegelaten. Julian stierf echter na het vierde ja-woord. Çavaria eerde het koppel met een Lifetime Achievement Award. Nu wordt Fleur het nieuwe gezicht van Lumi, de opvang- en infolijn voor al wie vragen heeft over gender en seksuele voorkeur.

  “Ik zocht een manier om mijn activisme in te zetten in het hier en nu”, licht Pierets toe. “Uit mijn gesprekken met mede-activisten bleef de nood aan communicatie en informatie naar boven komen. Laat dat nu net zijn wat Lumi doet: luisteren en informeren. Ik hoop dat ik meer mensen kan helpen de weg naar Lumi te vinden.”

  Luisterend oor

  De vrijwilligers van Lumi staan klaar voor wie nood heeft aan een luisterend oor, voor wie op zoek is naar zichzelf, voor wie het even allemaal niet meer ziet zitten. “In tijden als deze is dat meer dan ooit belangrijk”, legt Pierets uit. “Holebi’s en transgender personen zijn extra kwetsbaar als het aankomt op mentale gezondheid. De zelfmoordcijfers zijn torenhoog. Dat mogen we niet aanvaarden. Weten dat je ergens terecht kan met je verhaal, je gevoelens en twijfels, is essentieel.”

  Verdubbeling chatcapaciteit

  Lumi verdubbelde onlangs de chatcapaciteit om de toevloed aan oproepen aan te kunnen. “Wie voor de coronacrisis al donkere gedachten had, zit daar nu alleen mee in quarantaine. Jongeren die in een onveilige thuissituatie leven omwille van hun genderidentiteit of seksuele oriëntatie kunnen nergens meer heen. Wat ons nu overkomt, ligt buiten onze macht, maar we kunnen wél kiezen hoe we hierop reageren. Hoe we ons hier menselijk rond organiseren. We moeten zorgdragen voor elkaar”, besluit Pierets.

  Roos Van Acker

  Pierets vervoegt Roos Van Acker als ambassadeur van Lumi. Van Acker presenteert onder meer de jaarlijkse award showSPARKLE waar de Çavaria Awards worden uitgereikt.

  Lumi staat klaar voor wie nood heeft aan een gesprek. Chatten kan op maandag, woensdag en donderdag van 18.30 uur tot 21.30 uur. Op maandag en woensdag is Lumi ook telefonisch bereikbaar op het gratis nummer 0800 99 533. Mailen kan altijd naar vragen@lumi.be.

   

  Lees meer
 • Cavaria eist excuses van Theo Francken

  De LGBTQ-belangenorganisatie Çavaria eist excuses van Theo Francken (NV-A) omdat die in een tweet een laag dunkende opmerking maakte over een reclamefoto van Zalando waarop een jongen in een jurk te zien was. "Zalando's Zerotype, Lijkt me iets om terug te sturen", zo stuurde Francken toen de wereld in. De bewuste tweet werd op heel wat kritiek onthaald en is ondertussen verwijderd.

  Met het campagnebeeld wilde de webshop het stereotype genderdenken doorbreken. Ook deelde Francken een paar dagen geleden een column waarin viroloog Marc Van Ranst een ‘pande-mietje’ genoemd wordt. Van Ranst, de afgelopen weken vaak in het nieuws door het corona-virus dat de wereld rondgaat, riep op tot voorzichtigheid bij de ’pandemie’.  

  Mietje, afgeleid van sodemiet, wordt gebruikt als scheldwoord. Het is pejoratief taalgebruik dat alle mannen die afwijken van de stoere norm afdoet als minderwaardig en zwak. 

  Met zijn tweets is de nummer twee van de NV-A niet aan zijn proefstuk toe. In 2018 noemde hij het feit dat "mannen die zich schminken, hun wenkbrauwen epileren, lingerie dragen, een sacoche dragen…” ongein is. Çavaria reageerde daarna in een opiniestuk in ZIZO. "We eisten toen ook excuses die we nooit gekregen hebben. "

  "Neen, voor Theo geen lingerie, geen jurken. Terugsturen die handel. De wereld vergaat. "

  Bron: Çavaria

  Lees meer
 • Safe to Be: Cavaria sensibiliseert politie- en slachtofferdiensten

  Çavaria ontwikkelde binnen het project Safe To Be by Speak Out een toolkit voor politie- en slachtofferdiensten. Die wordt deze week gelanceerd in het kader van The European Day for Victims of Crime op zaterdag 22 februari. De toolkit wil politieagenten de nodige vaardigheden bijbrengen om haatmisdrijven op een correcte manier te identificeren en te registreren. Dat heeft als doel een klimaat te creëren waarbij slachtoffers van anti-LGBTI-haatmisdrijven zich veilig voelen om misdrijven tegen hen begaan aan te geven.

  Veel slachtoffers van haatmisdrijven tegenover de LGBTI-gemeenschap geven de misdaad niet aan. Het misdrijf herbeleven in het bijzijn van een vreemde kan een bijkomend psychologisch trauma veroorzaken. Pas wanneer een slachtoffer zich veilig voelt, zal die alle relevante informatie voor een correcte registratie mee kunnen geven. Het doel is om trainers van politiediensten stap voor stap te begeleiden bij een interactieve workshop. Door inzicht te krijgen in de bijkomstige stress van het slachtoffer tijdens een aangifteprocedure, leren agenten hoe ze een sfeer van veiligheid kunnen creëren.

  Wanneer slachtoffers beter geholpen worden en haatmisdrijven consequenter aangegeven worden, zullen we een beter zicht krijgen op hoe vaak anti-LGBTI-haatmisdrijven voorkomen. Zo kan het beleid aangepast worden, waardoor zowel de schaal als de impact van haatmisdrijven in de gemeenschap zullen afnemen.

  Doelgroep

  De toolkit richt zich tot iedereen die geïnteresseerd is in het trainen van politiepersoneel. Het is voor een trainer een praktische en efficiënte gids bij het ondersteunen van politiepersoneel in hun contact met slachtoffers van anti-LGBTI-haatmisdrijven. Met een goed begrip van de inhoud van de toolkit kunnen de deelnemers leren om anti-LGBTI-haatmisdrijven te voorkomen en er beter op te reageren, waardoor ze effectiever met LGBTI-gemeenschappen kunnen interageren, en het vertrouwen in en de samenwerking met politiediensten kunnen heropbouwen.

  Inhoud toolkit

  Enerzijds bevat de toolkit een groot luik interactief leren. Door middel van verhaalvertelling, talrijke concrete casussen en rollenspellen worden de deelnemers in het perspectief van de slachtoffers geplaatst. Zo wordt de empathie voor slachtoffers van LGBTI-misdaden vergroot. Daarbovenop is er ook een deel theorie. Hierin zit zeer veel informatie over het thema en doorverwijzingen naar externe bronnen. Het focust op kennis over LGBTI-thema’s, haatmisdrijven en wetgeving.

  Het project werd medegefinancierd door het REC-programma van de EU en verspreid door negen partnerlanden.

   

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste