Zoekresultaten: open-vld

 • Nieuw onderzoek moet homo- en transfoob geweld in kaart brengen

  Nog dit jaar komt er een nieuw onderzoek naar homo- en transfoob geweld in Vlaanderen. Het is reeds meer dan vijf jaar geleden dat dit geweld in kaart werd gebracht. Dat gebeurde toen door Cavaria in hun reach-outproject. In de verschillende actieplannen en sensibiliseringsacties die rond geweld opgestart worden zal ook bekeken worden om een specifieke campagne komt rond geweld  en holebi’s te lanceren.

  Het nieuw aangekondigde onderzoek moet voor een update zorgen van het vorige onderzoek naar homo- en transfoob geweld van vijf jaar geleden. “De start van dit nieuwe onderzoek is nog dit jaar voorzien”, zo zei minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) in de commissie Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. 

  “De onderzoeksresultaten hiervan verwachten we in 2023. Ik wil met dat onderzoek nagaan in welke mate de prevalentie is af- of toegenomen, in welke contexten dit gebeurt, maar ook of er sindsdien verschillen zijn in de potentiële dadergroepen en in de mogelijke verklaringen waarom mensen ten aanzien van holebi’s gewelddadig gedrag stellen. Ik wil ook onderzoeken of de meldings- en aangiftebereidheid is af- of toegenomen. We focussen ons op doelgroepen die in het onderzoek eerder zijn onderbelicht, zoals vrouwelijke en oudere respondenten, maar ook respondenten van buitenlandse herkomst.”

   

  Ook wil Somers met zijn departement blijven inzetten op een correcte, genuanceerde beeldvorming over empowerment bij holebipersonen. “We gaan na hoe we kunnen voortbouwen op het afgelopen reach-outproject van çavaria, dat zich specifiek op geweld tegen de lgbtq+-gemeenschap en op onderrapportering heeft toegespitst. Er zijn instrumenten ontwikkeld om slachtoffers betere toegang tot de hulpverlening te geven en om de hulpverlening sensitiever voor de specifieke situatie van deze personen te maken. We brengen de rol van de lokale besturen in kaart en we delen met het gelijkekansennetwerk en het Agentschap Binnnenlands Bestuur (ABB) sterke prak.”

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste