Wel Jong Niet Hetero, Cavaria en minister Somers komen met extra maatregelen tegen homofobie en homohaat

Donderdagvoormiddag zijn Sander Cornelis, de coördinator van Wel Jong Niet Hetero, en Yves Aerts van Cavaria ontvangen door minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD). Samen bespraken ze de nodige stappen die moeten leiden tot een effectiever, daadkrachtiger beleid tegen anti-LGBT+ geweld. Wel Jong Niet Hetero legde vier actiepunten op tafel, die samen met minister Somers en Yves Aerts verder werden uitgewerkt. 

De moord op David Polfliet heeft veel mensen geschokt en in het bijzonder mensen uit de LGBT+ gemeenschap. De man werd via een datingapp in de val gelokt en vermoord. “Slachtoffer van geweld worden omwille van je seksuele geaardheid. Vermoord worden omwille van wie je bent. Er bestaat volgens mij niets gruwelijker. Dit raakt aan de kern van onze samenleving. De vrijheid om te zijn wie je bent”, zei Vlaams minister van Bart Somers woensdag in het Vlaams parlement. De minister gaf in het parlement uitleg over de maatregelen die al bestaan om homofobie te bestrijden en welke acties er nog verder gingen worden uitgerold. Zo zal het aanpakken van homohaat een belangrijk onderdeel worden van het Vlaamse actieplan tegen extremisme. 

Petitie

Na de moord lanceerde de jongerenorganisatie Wel Jong Niet Hetero een petitie die op enkele dagen tijd door meer dan 17.000 personen werd ondertekend. Daarin riepen Bart Somers en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Vanderlinden (CD&V) op om een daadkrachtig beleid uit te werken. Tijdens het overleg donderdagvoormiddag legde de organisatie dan ook vier Wel Jong Niet Hetero legde vier actiepunten op tafel, die samen met minister Somers en Yves Aerts verder werden uitgewerkt. 

Toegankelijke meldpunten

Om de aangiftebereidheid te vergroten, moeten de meldpunten toegankelijker, bekender en meer gecentraliseerd zijn. Daarbij moet aandacht zijn voor het zorgperspectief van de slachtoffers. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de middenveldorganisaties die slachtoffers kunnen toeleiden en ondersteunen. 

Safe spaces

Om slachtoffers van seksuele intimidatie of geweld extra te ondersteunen, zal er onderzocht worden hoe virtuele en fysieke safe spaces kunnen worden opgericht, zodat slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen. 

Klankbordgroep

Er wordt een klankbordgroep opgericht met de verschillende LGBTQ+ organisaties. Deze klankbordgroep zal bekijken waar er nog verbeteringen en extra acties mogelijk zijn per beleidsdomein. 

Dialoog met Wel Jong Niet Hetero

Minister Somers gaat ook nog in gesprek met jongeren van Wel Jong Niet Hetero om te luisteren naar hun persoonlijke verhalen, ervaringen en beleidsaanbevelingen. 

"Ondanks de sterke emoties van afgelopen dagen ben ik erg tevreden met de eerste stap die werd gezet", zo laat Sander Cornelis van WJNH weten. "De eisen die opgebouwd werden vanuit de stem van LGBT+ jongeren werden gehoord en erkend. Ik geloof sterk dat we samen met het beleid, LGBT+ organisaties én onze jongeren vooruit kunnen gaan richting een beleid dat anti-LGBT+ geweld op de juiste manier erkent, opvolgt en aanpakt.”Wel Jong Niet Hetero rekent ook op andere ministers om onze organisatie als klankbord te gebruiken en actief samen te werken om het complexe, structurele probleem van homofobie aan te pakken. 

 

Deel dit artikel via:
Reacties zijn uitgeschakeld.

Laatste nieuws

Volg ons ook via:

Gerelateerd nieuws

Populairste