Europees Parlement wil regenboogfamilies overal gelijke rechten geven

Het Europees Parlement wil dat regenbooggezinnen in de hele Europese Unie dezelfde basisrechten hebben en dat die ook gegarandeerd blijven als ze van de ene lidstaat naar de andere verhuizen. Dat staat te lezen in een resolutie die dinsdag met 387 stemmen is aangenomen. 161 Europarlementsleden  stemden tegen de resolutie en 123 parlementsleden onthielden zich. In de resolutie staat ook dat het dagelijks bestuur  van de Europese Commissie actie moet ondernemen tegen Hongarije, Polen en Roemenië, omdat die de EU-normen niet respecteren.

Vrijheid van beweging met volledige rechten

Volgens de resolutie moeten huwelijken en partnerregelingen die in de ene lidstaat zijn afgesloten ook in de andere op de zelfde manier erkend worden en moeten de koppels van hetzelfde geslacht de zelfde rechten krijgen als die van een tegenover geslacht. 

Na een uitspraak van het Europese Hooggerechtshof in de zaak “Coman & Hamilton”, heeft de rechtbank ook beslist dat de rechten van echtgenoten,  zoals die onder de richtlijn van Vrijheid van beweging gedefinieerd zijn, ook van kracht zijn op koppels van hetzelfde geslacht.

De commissie moet ook actie ondernemen tegen Roemenië omdat dat land tot nu toe zijn nationale wetgeving nog niet in die zin heeft aangepast. De resolutie roept alle EU-landen ook op om alle volwassenen die op de geboorteacte van een kind staan te erkennen als hun wettelijke ouders. Meer bepaald willen de Europarlementsleden dat regenbooggezinnen dezelfde rechten hebben op een gezinshereniging als koppels van een tegenovergesteld geslacht en hun families. Op die manier willen ze voorkomen dat kinderen niet statenloos wordt als hun ouders tussen verschillende lidstaten reizen. De Europarlementsleden argumenteren dat alle families op dezelfde wijze moeten behandeld worden in de hele EU.

Ook nemen de Europarlementsleden akte van de discriminatie van de LGBTQ-gemeenschap in Polen en Hongarije en roept het parlement op tot acties tegen deze landen.

Deel dit artikel via:
Reacties zijn uitgeschakeld.

Laatste nieuws

Volg ons ook via:

Gerelateerd nieuws

Populairste