Verkiezingen19

 • Pas verkozen parlementslid voor Vlaams Belang vindt holebi-adoptie en homohuwelijk een brug te ver

  De verkiezingen zijn nog maar net achter de rug en terwijl de onderhandelingen voor de nieuwe Vlaamse regering nog in volle gang zijn laat Vlaams Belanger Dominiek Sneppe-Spinnewyn (45) uit Zedelgem zich opmerken met een homofobe uitspraak tijdens een interview in de krant van West-Vlaanderen. “Maar wij hebben op zich niets tegen holebi’s. De vraag is alleen of zij moeten kunnen trouwen en kinderen adopteren. Dat vind ik een brug te ver”, zo laat ze optekenen.

  De West-Vlaamse werd door het succes van het Vlaams Belang tijdens de laatste verkiezingen onverwacht verkozen in de Kamer. Sneppe kreeg meer dan 10.000 voorkeursstemmen in West-Vlaanderen. 
  In een interview met de krant van West-Vlaanderen zei ze ondermeer dat “haar partij niets tegen holebi’s heeft, maar de islam wel”. Iets verder in het artikel spreekt ze zich echter tegen als ze bevestigd dat het Vlaams Belang nog steeds tegen abortus, holebi’s en transgenders is. “Dat beeld klopt nog, maar het is veel genuanceerder dan dat. In onze statuten staat nog altijd dat we tegen abortus zijn. “ 

  “Maar wij hebben op zich niets tegen holebi’s. De vraag is alleen of zij moeten kunnen trouwen en kinderen adopteren. Dat vind ik een brug te ver”, zo vervolgt ze.
  Dominiek Sneppe werd in 2006 verkozen tot gemeenteraadslid Zedelgem. Vorig jaar was ze ook provincieraadslid voor het district Brugge, maar die plaats moet ze nu afstaan om toe te treden tot het federaal parlement. “Nu wordt abortus voorgesteld als een medische ingreep, maar ik vind het nog altijd moord op een kind dat zich niet kan verweren.”

  De uitspraak van Sneppe over het huwelijk en holebi’s zorgde de afgelopen heel wat commotie op sociale media. Ook Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten reageerde intussen Ze liet nogmaals blijken dat er voor Open Vld geen samenwerking met Vlaams Belang mogelijk is.

  Ook uit de N-VA hoek komt er kritiek op de uitspraak van Sneppe. Lorin Parys, zelf homo en adoptieouder van twee pleegkinderen, vindt de uitspraken van Dominiek Sneppe “achterhaald en problematisch”. “Maak kennis met de andere kant van de brug”, tweette Parys als reactie, onder de hashtag #LoveMakesAFamily.  

  Volgens Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zijn holebirechten “verworven en blijven ze dat”. In een interview bij VTM Nieuws noemde hij de uitlating van Sneppe “een zeer knullige uitspraak”. Volgens Van Grieken zal zijn partij nooit raken aan holebirechten. Hij heeft ondertussen een gesprek gehad met Sneppe en er is beslist dat de West-Vlaamse voorlopig niet meer in de media zal reageren.

  “Prima”, zei Parys dinsdagavond in Terzake, want “wij denken er niet aan daar een sikkepit aan toe te geven”. Als hij tijdens de informatieronde of tijdens eventuele regeringsonderhandelingen voorstellen doet die rechten van holebi’s kortwieken, zal dat in elk geval zonder ons zijn. Daar kunnen wij wel duidelijk over zijn.”

  Lees meer
 • Poolse regeringspartij wil van homoseksuelen de nationale vijand maken

  De Poolse regerende partij ‘'Wet en Gerechtigheid” (PiS) voert momenteel een campagne waarin homoseksuelen afgeschilderd worden als de nieuwe publieke vijand. Waar de partij zich vroeger vooral focuste op immigranten richt ze in de aanloop van de Europese verkiezingen van mei en de nationale verkiezingen in het najaar, ook haar pijlen op LGBT-rechten. Dat schrijft de New York Times.

  De directe aanleiding voor de harde campagne is het tolerantie-charter dat de burgemeester van Warsaw onlangs lanceerde. In het charter wordt opgeroepen om meer tolerantie aan de dag te leggen voor minderheidsgroepen waaronder LGBT’s.

  Polen sluit zich met de harde campagne aan bij de steeds groeiende lijst van vooral Oost- en Centraal Europese landen waar nationalistische partijen zich steeds meer richten op de culturele en nationalistische identiteit die gepaard gaat met aanvallen op de LGBT-rechten.Zo probeerde de Roemeense overheid tevergeefs de grondwet te veranderen om homo-huwelijken te verbieden en worden homoseksuelen in Hongarije bestempelt als een bedreiging voor het traditionele gezin. 

  Op de conventie van de Poolse partij PiS vorige maand werd de aanval op homoseksuelen ingezet door 
  Jaroslaw Kaczynski.
  “Zoals we nu weten worden kinderen op zeer jonge leeftijd geseksualiseerd”, zo zei de leider van de politieke partij tijdens het congres. “We moeten dit bestrijden. We moeten het Poolse gezin beschermen. We moeten dit met alle macht bestrijden omdat het een bedreiging vormt voor de beschaving, niet alleen in Polen maar in heel Europa, met zijn op het christendom gebaseerde beschaving.”

  “Ik denk dat Polen een LGBT-vrije regio zal worden”, zo zei Elzbieta Kruk, die voor de partij op een zitje in het Europese Parlement aast. 

   

  Lees meer
 • Destemwijzer.be maakt kiezer wegwijs in standpunten over seks, gender en welzijn

  Sensoa, çavaria en de Vrouwenraad hebben in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei een stemwijzer ontwikkelt die aan de hand van 26 stellingen de kiezer vertelt welke partij het best aansluit bij zijn, haar, hun mening over deze thema’s.  Voor deze stemwijzer antwoordden de verschillende partijen op 43 stellingen over vrouwen- en holebirechten, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en seksuele gezondheid. Opmerkelijk is het vooral ethisch conservatieve standpunt van de N-VA die op vele vlakken hetzelfde standpunt hanteren als het Vlaams Belang terwijl vooral Groen zo weinig mogelijk verwijzingen naar de genderidentiteit in de maatschappij nastreeft.

  De drie organisaties deden voor hun stemwijzer beroep op Tree Company, een bedrijf dat ruime ervaring heeft in de ontwikkeling van stemwijzers, en met professor Dave Sinardet, politicoloog verbonden aan de VUB. Zij zorgden voor de methodologische onderbouwing van dit project. Alle in de Kamer vertegenwoordigde Vlaamse politieke partijen verleenden hun medewerking. "Dat biedt een uniek beeld van de posities van de partijen over deze thema’s” stelt Dave Sinardet.

  Aan de linkerzijde van het politieke spectrum zijn er geen al te grote verrassingen te noteren. De meeste standpunten van de linkse partijen (PVDA, sp.a en Groen) worden, op enkele kleine nuances na ook gedeeld door de andere partijen. Zo wil Groen het verst gaan op het vlak van gendergelijkheid en het afschaffen van vermeldingen van gender op bijvoorbeeld identiteitspapieren. Op negen van de veertien stellingen over homorechten nemen N-VA en Vlaams Belang een meer ethisch conservatiever standpunt in dan de overige partijen.
  Dave Sinardet: "Vaak wordt er gedacht dat er rond de thema's van deze stemwijzer nog weinig verschil bestaat tussen de verschillende politieke partijen. Partijen profileren zich ook graag sterk rond thema's als vrouwenrechten, seksualiteit of alles wat met LGBTQ te maken heeft. Maar als je ze dan gaat ondervragen over concrete en specifieke beleidskeuzes, dan zie je toch soms opvallende verschillen tot zelfs tegenstellingen.  
  Deze thema's leveren nog steeds stof voor politieke discussie, de debatten worden nog steeds gevoerd. Dat impliceert dat je door in het stemhokje je keuze te maken, je ook een keuze maakt inzake deze thema's."

  De gelijklopende visies van de N-VA en Vlaams Belang laten zich ondermeer gelden op het vlak van onderwijs en de opleiding die agenten moeten krijgen om slachtoffers van homofobe misdrijven correct op te vangen en te begeleiden. Zo zijn de twee partijen het met elkaar eens dat agenten geen specifieke opleiding hiervoor moeten krijgen en dat kleuters in hun klassen niets moeten vernemen omtrent homoseksualiteit en seksuele opvoeding.
  Volgens N-VA moet er ook geen aandacht gaan naar 'genot en plezier' in de lessen seksuele voorlichting. PVDA en Groen vinden het een goede manier om de kleuters van jongsaf aan te laten ontdekken dat er seksuele diversiteit bestaat en willen op die manier de heteronormativiteit aanpakken. CD&V is iets conservatiever en wil het niet uitsluiten maar enkel bespreken als er een context is (bv. een klasgenootje met twee papa's). De uiteindelijke beslissing ligt echter volgens de christen-democraten bij de school.

  Ook over de vermelding van de genderidenditeit op de idenditeitskaart verschillen de standpunten van de twee partijen aan de rechterzijde van het politieke spectrum niet veel. Terwijl Vlaams Belang vasthoudt aan de vermelding van de genderidenditeit kan die voor N-VA eventueel wel verdwijnen als er hierover internationaal een compromis wordt gesloten. De overige partijen zijn van mening dat die vermelding kan verdwijnen. Groen gaat echter nog een stap verder en stelt zich openlijk vragen met de registratie van die gegevens. “Gender en geslacht hebben ook nog amper publieke doeleinden die de vermelding ervan kunnen legitimeren. Heel veel mensen voelen zich noch vrouw, noch man of iets daartussenin”, aldus de groenen.

  Ook het standpunt van meervoudig ouderschap verschilt sterk tussen de verschillende partijen. Voor Vlaams Belang is het duidelijk dat een kind maar twee ouders heeft en er geen enkele reden is om daar aan te tornen. De familierechtelijke gevolgen van dit soort beslissingen, zijn overigens niet te overzien. Ook de Cd&V ziet wettelijke problemen bij de erkenning van meerdere ouders. “Wettelijk is het niet mogelijk om meer dan 2 personen het ouderschap toe te kennen. Naast de 2 wettelijke ouders, kan er een zorgouder zijn (bvb. de homopartner van de homo-ouder) die mee instaat voor de opvoeding. Aan deze zorgouder moet er een bescherming geboden worden.” Groen, Open VLD en sp.a zitten op ongeveer dezelfde lijn. Zo wil Groen dat er “een sociaal ouderschap komt om tegemoet te komen aan heel uiteenlopende familie- en gezinssamenstellingen”, terwijl sp.a erop wijst dat de rekening moet gehouden worden met evoluties die plaatsvinden in de samenleving. Open Vld stelt het belang van het kind dan weer voorop en wil eerst dat de juridische problemen rond het meervoudige ouderschap worden opgelost. PVDA en N-VA hebben niet geantwoord op de stelling rond meervoudig ouderschap.


  De stemwijzer kun je vinden op https://destemwijzer.be/

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste