Nederland gaat transgenderwet versoepelen

Nederland gaat de in 2014 goedgekeurde transgenderwet versoepelen na een evaluatie.  Minister Sander Dekker (VVD) diende deze week mede namens minister Ingrid Van Engelshoven (D66) een wetswijzing in bij de Tweede Kamer die onder meer de deskundigenverklaring en leeftijdsgrens schrapt.

 

Uit de wetsevaluatie blijkt dat de Transgenderwet duidelijk in een behoefte voorziet. In 2016, 2017 en 2018 maakten respectievelijk 460, 530 en 640 mensen gebruik van de procedure tot wijziging van de geslachtsregistratie. De uitvoering levert geen grote problemen op. Om recht te doen aan de emancipatie van transgender personen wordt er wel een aantal wijzigingen voorgesteld dat de procedure vereenvoudigen.

 

Allereerst vervalt de deskundigenverklaring, waarin een arts of psycholoog vaststelt dat er sprake is van een duurzame overtuiging om tot het andere geslacht te behoren. Volgens zorgverleners is dat niet vast te stellen, en belangenorganisaties als Transgender Netwerk Nederland, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit en COC Nederland geven aan het een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van individuen te vinden. In plaats daarvan wordt de procedure in twee stappen opgesplitst: een schriftelijke indiening van de wens tot wijziging geslachtsregistratie, en vier tot twaalf weken later een bevestiging van die wens.

 

Personen van zestien jaar en ouder geven een eerste en eventueel tweede wijziging door bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een derde of volgende wijziging is voor hen mogelijk na een verzoek bij de rechtbank. Uit vergelijkend internationaal onderzoek blijkt overigens dat herhaaldelijke wijzigingen van de geslachtsregistratie weinig tot niet voorkomen.

 

Verder vervalt de leeftijdgrens, zodat ook kinderen jonger dan zestien jaar hun geslachtsregistratie kunnen wijzigen. Dat gebeurt dan wel via een verzoek aan de rechtbank. De leeftijdsgrens vervalt, omdat belangenorganisaties en een deel van de ouders bepleiten dat sommige jongeren al voor hun zestiende jaar met een ander gender dan het geslacht aangewezen bij geboorte door het leven gaan.

 

De laatste vereenvoudiging van de procedure regelt dat mensen die hun wijziging van de geslachtsregistratie doorgeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat altijd kunnen doen in hun eigen woonplaats. Nu moet men daarvoor terug naar de geboorteplaats.

 

Reacties

Belangenorganisaties TNN, NNID en COC zijn blij met de stappen die het kabinet zet naar vereenvoudiging van wijziging van de officiële geslachtsregistratie. 

‘Dit voorstel is van groot belang voor het zelfbeschikkingsrecht van transgender, intersekse en andere personen die hun officiële geslachtsregistratie willen laten wijzigen,’ aldus Brand Berghouwer (TNN), Miriam van der Have (NNID) en Astrid Oosenbrug (COC). ‘Er is maar één persoon die kan bepalen wie jij bent, en dat ben je zelf. Daar hebben we geen deskundige, arts of rechter voor nodig.’  

Voor jongeren onder de zestien heeft het wetsvoorstel volgens de belangenorganisaties belangrijke praktische voordelen in het dagelijks leven. Ze hoeven niet meer op schoolreisje met een paspoort met een onjuiste geslachtsaanduiding, krijgen straks diploma’s met de juiste geslachtsaanduiding en hoeven zich niet meer te identificeren met documenten die niet kloppen.

De belangenorganisaties vinden dat het wetsvoorstel op wezenlijke punten niet ver genoeg gaat. Zo moeten jongeren onder de 16 jaar toestemming van de rechter vragen om hun geslachtsregistratie te wijzigen. De belangenorganisaties vinden dat transgender, intersekse en andere jongeren onder de zestien prima zelf kunnen bepalen wie ze zijn, en dat ze daar geen rechter voor nodig hebben. Ook cisgender jongeren, hoeven immers niet aan de rechter uit te leggen tot welk geslacht ze behoren. De organisaties wijzen er op dat het hier slechts gaat om de wijziging van een letter in officiële documenten, niet om een medische ingreep. Ze vrezen verder dat de rechterlijke procedure voor ouders en kind een te hoge drempel vormt.

Verder biedt het wetsvoorstel mensen alleen de mogelijkheid om hun registratie te wijzigen van vrouw naar man of andersom. NNID, TNN en COC willen dat een ieder de mogelijkheid krijgt om de geslachtsregistratie in officiële documenten te laten doorhalen met een ‘X’. Dat is al mogelijk in landen als Malta en Nieuw-Zeeland. 

De organisaties pleiten verder onder meer voor vereenvoudiging van de procedure voor wijziging van de geslachtsregistratie voor personen die in het buitenland zijn geboren, voor wijziging van de wijze waarop transgender-ouders geregistreerd staan en voor de mogelijkheid van een nieuwe geboorteakte met de juiste geslachtsvermelding.

Deel dit artikel via:
Reacties zijn uitgeschakeld.

Laatste nieuws

Volg ons ook via:

Gerelateerd nieuws

Populairste