Transgender

 • Regenbooghuis Unique vernoemt nieuwe zaal naar voormalig bestuurslid Ghislaine Bonetto

  In het nieuwe regenbooghuis van Vlaams-Brabant in Leuven komt er binnenkort een nieuwe vergaderzaal die opgedragen wordt aan het in 2021 overleden bestuurslid Ghislaine Bonetto.Zij was sinds het ontstaan van de Vlaams-Brabantse holebi- en transgenderkoepel betrokken bij de werking van UniQue en overleed plots midden de coronapandemie in februari 2021. 

  Met de toetreding van de door haar gestichte Transgenderkring Vlaams-Brabant, zorgde ze ervoor dat de holebigemeenschap van Vlaams-Brabant in contact kwam met het concept gender. Mede door haar toedoen werd het werkveld van de toenmalige holebikoepel uitgebreid met het gendervraagstuk.

   Als een van de drijvende krachten achter de tentoonstelling “Transgenders in beeld” trachtte Ghislaine het transthema bespreekbaar te maken bij het grote publiek en aan te tonen dat transgenders mensen zijn zoals alle anderen. Met een niet in te tomen inzet trok Ghislaine naar verschillende scholen om er te getuigen over hoe het is om als transgender te leven. In de vergaderzaal die haar naam zal dragen krijgen ook de foto's van de fototentoonstelling "Transgender in beeld" een vaste plek als ze nergens anders ten toon gesteld worden.

  Foto: UniQue

  Lees meer
 • Rusland opnieuw veroordeeld door het Europees Hof voor de rechten van de mens voor schenden van rechten transpersoon

  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECHR) heeft geoordeeld dat Rusland het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft geschonden door een voogdijovereenkomst met pleegouder te herroepen toen bleek dat die transgender is. Het Hof oordeelde dat Rusland hiermee het  recht op de privacy van het gezinsleven van Yulia Savinovskikh heeft geschonden.

  In 2014 en 2016 werd de Russische Savinovskikh pleegouder van twee kinderen. Maar In 2017 moest Savinovskikh haar pleegkinderen op vraag van de Russische autoriteiten terug afstaan. Toen Savinovskikh dit weigerde werd de voogdijovereenkomsten van de kinderen ontbonden en werden ze bij Savinovskikh weggehaald.

  Het ECHR oordeelde dinsdag dat de ontbinding vooral gebeurde nadat de pleegouder zijn gender en seksuele identiteit aanpaste en niet omdat het bewezen was dat Savinovskikh niet voor de kinderen kon zorgen of dat de betrokkenen, waaronder de kinderen, schade of hinder hadden ondervonden door de gendertransitie van hun pleegouder. Omdat bewezen is dat de voogdijovereenkomsten omwille van de genderidentiteit werd verbroken  sprak het hof zich daarom ook niet uit of Savinovskikh gediscrimineerd werd of niet op basis van artikel 14 van de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens.

  In 2022 trok Rusland zich terug uit de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens maar het ECHR oordeelde dat ze wel bevoegd was om nog  in deze zaak een uitspraak te doen omdat de feiten dateerden van voor 2022.

  Rusland moet Savinovskikh ook een schade vergoeding van 7.500 euro en 5.000 euro aan kosten betalen.In een gedeeltelijke afwijkende mening oordeelde rechter Serghides ook dat de kinderen een compensatie zouden moeten ontvangen als slachtoffers van de schending, maar deze mening werd uiteindelijk niet opgenomen in de meerderheidsbeslissing.

  Lees meer
 • Rechtbank schrapt grote delen van anti-transwet in Florida

  Een federale rechtbank in Florida heeft grote delen geschrapt van de in 2023 goedgekeurde wet die het voorschrijven van hormonen en puberteitsblokkers en het uitvoeren van genderbevestigende operaties bij minderjarige transgenderjongeren aan banden legde.

  In het vonnis van 105 pagina’s zegt de rechter dat “gender identiteit wel degelijk bestaat” en dat een algemeen aanvaarde behandeling bestaat uit het toedienen van puberteitsblokkers en hormonenbehandelingen. 

  "De staat Florida kan indien nodig reguleren, maar mag transgender personen niet ronduit veilige en effectieve medische behandeling ontzeggen", zo klinkt het in het vonnis. 

  Ook de deel van de wettekst waarin staat dat transitiezorg voor volwassenen "enkel door een arts mag worden voorgeschreven, toegediend of uitgevoerd”, werd door de rechter geschrapt. Dit effent de weg voor verpleegkundig specialisten, dokters en andere medische professionals om dergelijke zorg te verlenen.

  In zijn vonnis merkt de rechter ook op dat in de staat Florida jarenlang puberteitsblokkers en hormoon therapieën werden voorgeschreven  om genderdysforie te behandelen. "Het kan niet zijn dat door een veranderd politiek klimaat er gediscrimineerd kan worden naar transpersonen toe. In de loop van de tijd zal de discriminatie tegenover transpersonen verminderen net zoals dit het geval was bij racisme en vrouwenhaat”, zo schrijft de rechter in zijn vonnis.

   

  Lees meer
 • Europa's oudste transfilmfestival viert 15e verjaardag

  TranScreen,het oudste transgender filmfestival van Europa viert dit jaar zijn vijftiende verjaardag met de beste en meest boeiende films uit hun archief.  . Het festival vindt plaats van vrijdag 10 mei tot en met zondag 12 mei 2024 viert  in Kriterion en JACO, in het hart van Amsterdam.

  Voor deze verjaardag editie van TranScreen, duikt het festival in het archief om een divers scala aan internationale films te presenteren, waaronder features, korte films, experimentele projecten en community-made content uit de hele wereld. Een pareltje dat al tien jaar in het archief ligt te verstoffen, is de documentaire over de bekende, Amerikaanse schrijfster, acteur en activiste Kate Bornstein. Dit eerlijke portret balanceert rauwe oprechtheid met luchtige humor en geeft een unieke blik in Bornstein's leven. De oudste film die wordt vertoond, is de muzikale 'rockumentary' 'Riot Acts' uit 2010. Filmmaker Angelo Madsen Minax toont hierin zowel de mooie als rauwe kant van de transgender gemeenschap.

  TranScreen is meer dan alleen een filmfestival; het is een culturele gebeurtenis die een veilige plek biedt voor iedereen, ongeacht genderidentiteit of seksuele oriëntatie. Het is een plek voor ontdekking, discussie en het vieren van de diverse ervaringen binnen de transgendergemeenschap.

   Zo staan er ondermeer Interactieve nagesprekken met community experts die de thema’s van de films aanvullen, een dansworkshop met danser Hugo de Graaf en een expositie met een selectie van foto’s door de Nederlandse kunstenaar Jesse van den Berg op het programma.

  Het volledige programma vind je op de TranScreen website. 

  Lees meer
 • Zweden keurt versoepelde transwet goed

  Het Zweedse parlement heeft een nieuwe wet goedgekeurd die de het makkelijker moet maken om de genderidentiteit aan te passen. De nieuwe wet vervangt de reeds in 1972 goedgekeurde wet waardoor die de transitie van transpersonen regelde. Met de nieuwe we moet er niet langer een hele medische en geestelijke diagnose nodig en volstaat een verklaring van een arts. Ook wordt de leeftijd waarop de procedure kan ingezet worden verlaagd tot zestien jaar met een goedkeuring van de wettelijke voogd.

  In de nieuwe wet staat niets over de zelfidentificatie wanneer er voor de wet van gender wordt veranderd. De nieuwe procedure moet ook de lange wachttijd van vijf tot acht jaar aanzienlijk verminderen en ook de administratieve bewijslast wordt verminderd. Ook de wachttijd voor een genderbevestigende operatie zal door het verminderende papierwerk terug gedrongen.

  “Het is een stap in de goede richting om de rechten van transpersonen te versterken en het is ook een erkenning voor iedereen die de afgelopen jaren hieraan heeft gewerkt”, zo zei Peter Sidlund Pankala van de LGBTQ-organisatie RFSL. Toch is voor de organisatie de strijd nog niet over. Zo wil RFSL dat er ook een derde genderaanduiding komt en dat conversiebehandelingen verboden worden.

  foto:  Mark König // Unsplash

  Lees meer
 • Duitse parlement maakt gender en naam veranderingen makkelijker

  Het Duitse parlement heeft vrijdag een wet goedgekeurd die het makkelijker maakt voor transgender, intersex en non-binaire personen om hun naam en gender in officiële papieren te veranderen. Momenteel kan dit enkel gebeuren na een gerechtelijke uitspraak en na een onderzoek door twee experten. Dat valt in de nieuwe wet weg.  Ook kunnen door de nieuwe wet getrouwde koppels een dubbele naam aannemen. Tot nu toe blijven de partners hun eigen achternaam behouden.

  Volgens de nieuwe wet wordt een transgender persoon gedefinieerd als iemand die zich niet identificeert met het gender dat bij de geboorte werd toegewezen. Ook worden non-binaire personen erkend als personen die zich niet exclusief als man of vrouw identificeren. De verandering op de officiële documenten gebeurt drie maanden na de aangifte hiervan bij de burgerlijke stand.

  Ook minderjarige personen onder de veertien jaar kunnen, via hun wettelijke ouder of voogd, de aanpassingen vragen. Minderjarigen boven de veertien jaar kunnen dat zelf als ze de toestemming hebben van hun ouders of wettelijke voogd. Door de nieuwe wet krijgen ook de eigenaars van fitniesszaken of andere handelszaken met kleedkamers voor vrouwen bepalen wie daar van gebruik mag maken.

  Zowel het extreem-rechtse Alternative for Deutschland (AfD) als de christelijke partijen CSU en CDU waren tegen de versoepeling van de zelfbeschikkingswet.

  Lees meer
 • Nederlandse partij NSC wil dat nieuwe transgenderwet binnen maand verdwijnt

  De Nederlandse partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) wil dat de nieuwe transgenderwet die momenteel op tafel ligt in de Tweede Kamer binnen de maand verdwijnt. Het aftredende kabinet-Rutte III probeerde met het wetsvoorstel om het  eenvoudiger te maken voor mensen om hun geslacht in het paspoort te laten wijzigen zonder dat ze hiervoor nog langer over een deskundigenverklaring moeten beschikken. Ook zou aanpassing van geslachtsregistratie mogelijk moeten worden voor kinderen onder de 16 jaar.  De conservatieve partij diende, tot groot ongenoegen van de progressieve en linkse partijen in de Kamer, zoals D66, PvdD en GL-PvdA, hiervoor een motie in waarin demissionair minister Franc Weerwind (D66) verzocht wordt om zijn wetsvoorstellen in te trekken.

  NSC, die momenteel in de formatie van een nieuw kabinet betrokken liet vorige week weten dat ze net als de  PVV, BBB, CDA, FVD, ChristenUnie, SGP en JA21 tegen de verruiming zijn van de transgenderwet zoals die nu op tafel ligt en vroegen aan  demissionair minister Franc Weerwind (D66) om zijn wetsvoorstel in te trekken.Die liet echter weten dat hij daar niet op zou ingaan. Daarom werd er door  kamerlid Nicolien van Vroonhoven (NSC) een motie ingediend. Omdat  het conservatieve blok sinds de verkiezingen een meerderheid in de Kamer heeft wordt deze naar alle waarschijnlijkheid aangenomen. Als dat gebeurt kan het demissionaire kabinet besluiten of ze de voorstellen tot het wijzigen van de wet gaan intrekken. Het is niet verplicht om aangenomen moties uit te voeren.

  Lees meer
 • Vaticaan: genderbevestigende chirurgie, draagmoederschap en gendertheorie bedreigen de menselijke waardigheid

  Genderbevestigende chirurgie en draagmoederschap vormen volgens het Vaticaan een groot gevaar voor de menselijke waardigheid en worden daarmee op gelijke hoogte geplaatst als abortus en euthanasie. Dat staat te lezen in een maandag vrijgegeven nieuwe doctrine “Infinite Dignity”. Volgens de Rooms-Katholieke kerk gaan genderbevestigende operaties en draagmoederschap in tegen de ‘plannen van God voor het menselijke leven”.

  Volgens de nieuwe doctrine gaat de ‘gendertheorie’ of het idee dat iemand zijn gender kan veranderen in tegen de wil van God die mannen en vrouwen biologisch creëerde als twee aparte, biologisch verschillende  wezens. Ook moet er volgens het Vaticaan hieraan niet geknutseld worden in een poging om zelf voor God te spelen.

  “Het volgt dat elke geslachtsveranderende ingreep, in de regel, de unieke waardigheid riskeert te bedreigen die de persoon heeft ontvangen vanaf het moment van conceptie," zo staat te lezen in de twintigpagina’s tellende doctrine. De doctrine maakt wel een onderscheid tussen genderbevestigende operaties, die verworpen worden, en “genitale afwijkingen’ die tijdens de geboorte voortkomen en zich verder ontwikkelen. Deze laatste afwijkingen kunnen “opgelost” worden met de hulp van gezondheidswerkers.

  Terwijl de doctrine enerzijds gendertheorie verwerpt, bevestigd het nogmaals dat homoseksueel zijn geen misdaad is. Dat zei Paus Franciscus al in een interview met de Associated Press in 2023. Door het ook in de nieuwe doctrine te vermelden wordt het ook een onderdeel van de officiële doctrine van het Vaticaan. Daarmee wordt er duidelijk verwezen dat in heel wat landen, waaronder in verschillende Afrikaanse landen, homoseksualiteit nog steeds strafbaar is.

   

  Lees meer
 • Euphoria-actrice wil af van label van transseksuele actrice

  Actrice Hunter Shafer (25) wil niet langer meer bekend staan als ‘die transseksuele actrice’ en heeft aangekondigd dat ze geen transgender tollen meer zal aanvaarden. Volgens Shafer heeft het  label "transseksuele actrice" zijn glans heeft verloren, ondanks de betekenis ervan binnen de LGBTQ-gemeenschap. Shafer werd vooral bekend als  het transgenderpersonage Jules Vaughn in de serie ‘Euphoria’.

  De actrice deed haar uitspraken in GQ Magazine waar ze deze maand ook de cover steelt.  “Er zijn mij heel veel transrollen aangeboden en ik wil het gewoon niet doen. Ik wil er niet over praten.”  Shafer beseft dat ze de afgelopen jaren, mede door haar rol in Euphoria, is uitgegroeid tot een van de bekendste transgender personen in Hollywood en dat ze een belangrijke bijdrage heeft geleverd die de zichtbaarheid van de transgemeenschap heeft verbeterd. Maar nu wil ze af van het label en gewoon verder gaan als vrouw.

  "Zodra ik het zeg, wordt het opgeblazen," voegde Schafeer toe. "Het duurde even voordat ik dat leerde, en het duurde ook even voordat ik leerde dat ik niet gereduceerd wil worden tot dat, en ik vind het uiteindelijk denigrerend voor mij en wat ik wil doen. Vooral na de middelbare school was ik het zat om erover te praten. Ik heb zo hard gewerkt om te komen waar ik nu ben, voorbij die echt moeilijke punten in mijn transitie, en nu wil ik gewoon een meisje zijn en eindelijk verdergaan."

  Foto: Harald Krichel, CC BY-SA 4.0  via Wikimedia Commons

  Lees meer
 • Japanse rechtbank erkent genderidentiteit zonder chirurgische ingreep

  Een familierechtbank in Japan heeft in een historische uitspraak ervoor gezorgd dat een transman zijn identiteitsdocumenten kan laten aanpassen zonder dat hij daarvoor de verplichte geslachtsoperatie moet ondergaan. De uitspraak van de familierechtbank in Tsuyama dateert reeds van 7 februari en komt er acht jaar nadat Tacaquito Usui hiervoor een eerste keer naar de rechtbank stapte en toen ongelijk kreeg.

  Volgens de Japan Times is de transman een boer uit Shinjo waar hij met zijn partner en haar 13-jarige zoon leeft. Nu dat Usui de toestemming van de rechtbank heeft gekregen om zijn wettelijke gender aan te passen op zijn identiteitspapieren kan het koppel ook in het huwelijk treden.

  Deze historische uitspraak werd mogelijk nadat het Japanse hooggerechtshof in oktober vorig jaar een wet uit 2004 vernietigde die transpersonen verplichtte een operatie te ondergaan waar hun voortplantingsorganen verwijderd werden vooraleer hun gender op hun identiteitsdocumenten aangepast kan worden.  Volgens het hooggerechtshof ging dit in tegen het grondwettelijke recht van transpersonen om niet gediscrimineerd te worden en de lichamelijke integriteit van transpersonen aantastte.

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste