Transgender

 • Geen genderbevestigende behandelingen meer voor transgender jongeren in Arkansas

  De Amerikaanse staat Arkansas verbiedt als eerste staat hormoonbehandelingen of genderbevestigende operaties voor minderjarige transgender personen. De parlementsleden stemden het veto van gouverneur Hutchinson weg. Die noemde de wet een ‘overbodige wet dat een probleem moet oplossen dat niet bestaat’ in een cultuuroorlog die conservatieve republikeinen over het hele land aan het voeren zijn en die vooral tegen (minderjarige) transgenders is gericht. In maar liefst 25 staten, waarvan het merendeel republikeinse, liggen wetteksten op tafel die de rechten van transgenders op één of andere manier beperken, gaande van het voorleggen van een geboorteakte van jongeren met daarop hun toegewezen geslacht als ze bij een sportclub willen gaan, tot het beperken van hormoonveranderende behandelingen tot operaties.

  De beleidsvoerders van de Amerikaanse staat stemden de voorbije maanden met overgrote meerderheid, zowel in de Senaat als in de Kamer, wet HB 1570 goed die elke vorm van medische behandeling, gaande van het toedienen van hormonen tot geslachtsveranderende operaties bij minderjarigen verbiedt. Tegen die wet kwam er vanuit transgender en mensenrechtenorganisaties stevige kritiek. In de staat moeten transgenders momenteel wachten tot dat ze meerderjarig zijn vooraleer ze via een operatie van geslacht kunnen veranderen. Wel kunnen ze een hormonenbehandeling volgen. De goedgekeurde wet maakt binnen enkele maanden ook hier aan een einde. Jongeren die vaak al jarenlang zo een hormonentherapie volgen zullen hierdoor, zonder overgang of een uitdoofscenario, vanaf juli mee moeten stoppen.

  De gouverneur van de staat noemde de wet maandag een schoolvoorbeeld van de staat die zich als alleswetend orakel gedraagt  in individuele medische dossiers. Hij stelde zijn veto tegen HB 1570 maar besefte ook dat dit een maat voor niets zou zijn omdat een gewone meerderheid volstand om het veto te verwerpen. Hutchinson vreest dat transgenders die momenteel bezig zijn met een hormoonbehandeling zich op de zwarte markt zullen begeven of, indien ze het zich kunnen veroorloven, buiten de staat naar de nodige hormonen zullen gaan zoeken. De gouverneur is ook bang dat het aantal zelfmoorden in deze groep zal toenemen als transgenderjongeren geen toegang meer zullen hebben tot voor hen vaak levensnoodzakelijke behandelingen. De wet slaat, volgens de gouverneur, op minder dan 1 procent van de bevolking van de staat maar heeft wel grote gevolgen voor die minderheidsgroep.

   

  Zoals verwacht werd het veto van de gouverneur dinsdag met overgrote meerderheid weggestemd. Verschillende organisatie waaronder het ACLU hebben al aangekondigd dat ze gerechtelijke stappen zullen ondernemen om de wet alsnog tegen te houden.

   

  Arkansas is dan wel de eerste staat die zo ver gaat maar niet de laatste. Ook minstens twintig andere staten overwegen een vergelijkbare wetgeving.

  Lees meer
 • Actrice Leen Dendievel wijst VRT-journalist terecht die deadname van Petra De Sutter gebruikte

  Actrice Leen Dendievel heeft in een Instagram-story VRT-journalist Lieven Verstraete op de vingers getikt omdat die tijdens een interview in De Zevende dag de deadname gebruikte van minister Petra De Sutter.  Een deadname is de naam die iemand had voor die persoon in transitie ging. 

  Petra De Sutter (Groen) mocht in het actualiteitsprogramma De Zevende Dag haar mening komen uiten over de recente verklaringen van het Vaticaan over homoseksualiteit en de reactie daarop van de Belgische bisschoppen. 

  “Ik weet dat u er niet graag op wordt aangesproken, maar in dit geval is het wel relevant: u bent geboren als Peter en bent nu Petra. Voelt u zich ook gekwetst als persoon door dergelijke uitspraken?”, vroeg Verstraete. De minister leek geërgerd omdat de VRT-journalist haar deadname gebruikte maar ging daar niet op in.

  Leen Dendievel, die drie jaar lang gestalte gaf aan de transgender Kaat in de soap Thuis, verdedigde De Sutter wel en tikte de journalist via Instagram op zijn vingers. Zij noemde het een grote fout. "Even (heel bewust, geen verspreking) de deadname van Petra De Sutter in een vraagstelling steken… Zeker een journalist zou moeten weten dat dit NOT DONE is.”

  Lees meer
 • Vier op tien transgender namen ontslag door vijandige werkongeving

  Steeds meer transgenders hebben te maken met een onvriendelijke of vijandige werkomgeving.  In 2021 steeg dit aantal tot 39 procent. In 2017 was dit nog maar 27 procent. Verschillende transgenders gaven aan dat ze hierom ontslag hadden genomen bij hun werkgever. Dat blijkt uit een rondvraag die jobsite Stepstone heeft gehouden bij 121 transgender werknemers uit verschillende sectoren. 

  In de resultaten van de peiling 'Transgender werknemers op het Werk 2021' werden de carrière-uitdagingen belicht waarmee transgender werknemers in de Belgische samenleving geconfronteerd worden.

  Een belangrijk cijfer in de editie van 2017 benadrukte dat transgender werknemers hun job hadden verlaten omdat de werkomgeving onvriendelijk of zelfs vijandig was. Toen bevestigde 27% dat dit het geval was. In 2021 is dit percentage verder gegroeid naar 39% van de respondenten die zeggen dat ze al tijdens hun loopbaan omwille van deze reden ontslag namen. Iets minder dan de helft (48%) zei dat dit niet het geval was, terwijl nog eens 13% ervoor koos geen antwoord te geven of zei dat deze vraag niet op hen van toepassing was. 

  Leeftijd lijkt ook een mogelijke factor te zijn, aangezien 48% van de respondenten jonger dan 35 verklaart dat zij hun werkgever al hebben verlaten wegens een onwelkome omgeving, tegenover 34% onder de deelnemers die ouder waren dan 35. 

  Meer specifiek zei 31% van de deelnemers die zich als transgender vrouw identificeerden dat ze al ontslag hadden genomen omwille van de werkomgeving (48% zei nee en 21% gaf er de voorkeur aan geen antwoord te geven), terwijl dit voor deelnemers die zich als transgender man identificeerden 43% was (43% zei nee en 13% gaf er de voorkeur aan geen antwoord te geven). Voor non-binaire respondenten was dit 42% (25% zei nee en 33% gaf er de voorkeur aan niet te antwoorden). 

  Bovendien zei meer dan 2 op 3 van alle transgender respondenten (68%) dat ze op een bepaald punt in hun carrière het nodig hadden gevonden om hun genderidentiteit en/of genderexpressie verborgen te houden voor collega's. 

  Helaas leken de cijfers over discriminatie (of in ieder geval de zichtbaarheid van discriminatie) ook te zijn gegroeid, als je ze vergelijkt met het onderzoek dat StepStone in 2017 deed. In 2021 gaf 65% van de respondenten aan al te maken te hebben gehad met discriminatie vanwege het zijn van een transgender werknemer op het werk. Dit percentage is met 3% gegroeid als we dit vergelijken met 2017 (65% nu vs 62% in 2017). 

  Wat de splitsing qua leeftijd betreft, zei 73% van de respondenten jonger dan 35 dat ze al gediscrimineerd waren wegens hun transgender-zijn, terwijl 61% van de deelnemers ouder dan 35 hetzelfde bevestigde. Wanneer we naar de verschillende subgroepen kijken, verklaarde 73% van de transgender mannen en 62% van de transgender vrouwen al te zijn gediscrimineerd, terwijl dit voor non-binaire respondenten 75% was. 

  De belangrijkste gebieden waarop discriminatie plaatsvond, waren volgens de respondenten in 2021: discriminatie op het gebied van bescherming en respecteren van het privé- leven (17%), discriminatie tijdens de rekruteringsfase en het sollicitatiegesprek (15%) en discriminatie bij ontslag en/of opzegging (15%).

  Overheid

  Op de vraag of de overheid in ons land zich voldoende inspant om transgender werknemers op het werk te ondersteunen, antwoordt slechts 14% dat de huidige ondersteuning (meer dan) voldoende is. Terwijl 28% ervoor kiest neutraal te blijven, zegt 58% dat de huidige steun van de overheid onvoldoende of helemaal onvoldoende is. 

  Opvallend is dat 84% van de Franstalige respondenten zei dat de huidige ondersteuning (totaal) onvoldoende voor hen is, terwijl dit slechts het geval was voor 51% van hun Nederlandstalige tegenhangers. Deze negatievere trend was gelijkaardig voor de verschillende leeftijdsgroepen, maar lag iets hoger voor deelnemers jonger dan 35 jaar voor beide taalgroepen. 

  Werkgevers 

  De enquête leert ons ook dat er grote mogelijkheden zijn voor Belgische werkgevers om transgender werknemers op de werkvloer beter te ondersteunen. Een verbluffende 62,5% van alle respondenten zegt dat hun werkgever geen specifieke ondersteuning biedt voor transgender werknemers. 

  Opvallend genoeg zei 42% van de respondenten dat ze actief op zoek gaan naar bedrijven met een trans-vriendelijk beleid wanneer ze solliciteren. Slechts 31% zei dat ze dit niet deden, terwijl 27% ervoor koos niet te antwoorden of verklaarde dat de vraag voor hen niet van toepassing was. Bovendien zei 7% van de respondenten expliciet steun te hebben gekregen van een transgender ondersteuningsorganisatie bij het vinden van een job vanwege hun genderidentiteit en/of -expressie.

  Lees meer
 • UniQue bestuurslid Ghislaine Bonetto overleden

  Op 27 februari  overleed Ghislaine Bonetto op 72-jarige leeftijd na een korte ziekte. Ghislaine was sinds het ontstaan van de Vlaams-Brabantse holebi- en transgenderkoepel betrokken bij de werking van UniQue, het regenbooghuis van Vlaams-Brabant. 

  "Met de toetreding van de door haar gestichte Transgenderkring Vlaams-Brabant, zorgde Ghislaine ervoor dat de holebi-gemeenschap van Vlaams-Brabant in contact kwam met het concept gender. Mede door haar toedoen werd het werkveld van de toenmalige holebi-koepel uitgebreid met het gendervraagstuk", zo laat Unique weten in het in memorian op hun website.

   "Als een van de drijvende krachten achter de tentoonstelling “Transgenders in beeld” trachtte Ghislaine het transthema bespreekbaar te maken bij het grote publiek en aan te tonen dat transgenders mensen zijn zoals alle anderen. Met een niet in te tomen inzet trok Ghislaine naar verschillende scholen om er te getuigen over hoe het is om als transgender te leven. Maar ook binnen onze werking konden we steeds op haar inzet en aanwezigheid rekenen."

  Met Ghislaine verliest de Vlaams-Brabantse regenboogfamilie een gedreven en eigengereide vrijwilliger. "We blijven verweesd achter maar zijn tegelijkertijd ook dankbaar voor de vele herinneringen die Ghislaine ons nalaat. We wensen de vrouw en kinderen van Ghislaine alsook haar familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke dagen."

  Bron: Unique

  Lees meer
 • Biden maakt eind aan verbod transgenders in het leger

  De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft het verbod op transgender militairen in het leger van zijn voorganger teruggedraaid. Een herroeping van het verbod was één van de verkiezingsbeloftes die Joe Biden deed tijdens zijn campagne vorig jaar.

  Donald Trump kondigde in 2017 aan dat transseksuele militairen niet langer meer aan de slag konden bij de Amerikaanse defensie. Het verbod werd  in 2019 van kracht.

  De pas benoemde minister van Defensie Lloyd Austin was ook een voorstander om het transgenderverbod  terug te draaien. “Als je fit bent en je bent gekwalificeerd om te dienen en je kan de standaard aan, dan moet je mogen dienen.”

  "President Biden vindt dat genderidentiteit geen belemmering moet zijn voor militaire dienst, en dat de kracht van Amerika zit in zijn diversiteit", staat in een verklaring van het Witte Huis. "Een inclusief leger is een effectiever leger."

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste