Transgender

 • Elliot Page (34) straalt op allereerste foto met ontbloot bovenlijf

  Elliot Page heeft via Instagram  een foto gedeeld waarin hij voor de eerste keer een zwemshort draagt na hun borstoperatie. Op Instagram staat Page nu met brede glimlach en sixpack naast een zwembad, met de hashtags #transjoy en #transisbeautiful. 

  In een interview met Oprah Winfrey liet de acteur uit ‘The Umbrella Academy’ weten dat de borstoperatie die hij onlangs onderging hun leven heeft gered.

  Lees meer
 • Anticonceptiemiddelen van transmannen worden binnenkort terugbetaald

  Transmannen krijgen binnenkort hun anticonceptiemiddelen terugbetaalt. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) geantwoord  in de Kamercommissie Gezondheid op een vraag van zijn partijgenote Karin Jiroflée. 

  Nu is het zo dat de anticonceptiemiddelen van vrouwen tot 25 jaar, en  die met een verhoogde tegemoetkoming terug betaalt worden. Door het feit dat transmannen sinds de goedkeuring van de transgenderwet in 2018, waarbij bepaald werd dat ze hun geslachtsregistratie en naam in het rijksregister konden laten aanpassen en niet langer meer gesteriliseerd moesten worden lopen transmannen het risico dat ze in bepaalde gevallen toch nog zwanger kunnen geraken. Omdat het KB dat de terugbetaling van de anticonceptiemiddelen regelt niet werd aangepast aan hun huidige situatie moesten transmannen tot 25 jaar (of zonder leeftijd met een verhoogde terugbetaling) zelf opdraaien voor deze medicatie.

  “De minister heeft bevestigd dat de procedure om het desbetreffende KB aan te passen loopt, laat Karin Jiroflée weten aan Belga. 

  "Het recht om niet zwanger te worden moet voor iedereen hetzelfde zijn. Het maakt dan niet uit of je een man in transitie bent of niet", zegt ze. "Ik ben tevreden dat die discriminatie nu wordt opgeheven."

  Bron: Belga

  Lees meer
 • Nederland gaat transgenderwet versoepelen

  Nederland gaat de in 2014 goedgekeurde transgenderwet versoepelen na een evaluatie.  Minister Sander Dekker (VVD) diende deze week mede namens minister Ingrid Van Engelshoven (D66) een wetswijzing in bij de Tweede Kamer die onder meer de deskundigenverklaring en leeftijdsgrens schrapt.

   

  Uit de wetsevaluatie blijkt dat de Transgenderwet duidelijk in een behoefte voorziet. In 2016, 2017 en 2018 maakten respectievelijk 460, 530 en 640 mensen gebruik van de procedure tot wijziging van de geslachtsregistratie. De uitvoering levert geen grote problemen op. Om recht te doen aan de emancipatie van transgender personen wordt er wel een aantal wijzigingen voorgesteld dat de procedure vereenvoudigen.

   

  Allereerst vervalt de deskundigenverklaring, waarin een arts of psycholoog vaststelt dat er sprake is van een duurzame overtuiging om tot het andere geslacht te behoren. Volgens zorgverleners is dat niet vast te stellen, en belangenorganisaties als Transgender Netwerk Nederland, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit en COC Nederland geven aan het een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van individuen te vinden. In plaats daarvan wordt de procedure in twee stappen opgesplitst: een schriftelijke indiening van de wens tot wijziging geslachtsregistratie, en vier tot twaalf weken later een bevestiging van die wens.

   

  Personen van zestien jaar en ouder geven een eerste en eventueel tweede wijziging door bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een derde of volgende wijziging is voor hen mogelijk na een verzoek bij de rechtbank. Uit vergelijkend internationaal onderzoek blijkt overigens dat herhaaldelijke wijzigingen van de geslachtsregistratie weinig tot niet voorkomen.

   

  Verder vervalt de leeftijdgrens, zodat ook kinderen jonger dan zestien jaar hun geslachtsregistratie kunnen wijzigen. Dat gebeurt dan wel via een verzoek aan de rechtbank. De leeftijdsgrens vervalt, omdat belangenorganisaties en een deel van de ouders bepleiten dat sommige jongeren al voor hun zestiende jaar met een ander gender dan het geslacht aangewezen bij geboorte door het leven gaan.

   

  De laatste vereenvoudiging van de procedure regelt dat mensen die hun wijziging van de geslachtsregistratie doorgeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat altijd kunnen doen in hun eigen woonplaats. Nu moet men daarvoor terug naar de geboorteplaats.

   

  Reacties

  Belangenorganisaties TNN, NNID en COC zijn blij met de stappen die het kabinet zet naar vereenvoudiging van wijziging van de officiële geslachtsregistratie. 

  ‘Dit voorstel is van groot belang voor het zelfbeschikkingsrecht van transgender, intersekse en andere personen die hun officiële geslachtsregistratie willen laten wijzigen,’ aldus Brand Berghouwer (TNN), Miriam van der Have (NNID) en Astrid Oosenbrug (COC). ‘Er is maar één persoon die kan bepalen wie jij bent, en dat ben je zelf. Daar hebben we geen deskundige, arts of rechter voor nodig.’  

  Voor jongeren onder de zestien heeft het wetsvoorstel volgens de belangenorganisaties belangrijke praktische voordelen in het dagelijks leven. Ze hoeven niet meer op schoolreisje met een paspoort met een onjuiste geslachtsaanduiding, krijgen straks diploma’s met de juiste geslachtsaanduiding en hoeven zich niet meer te identificeren met documenten die niet kloppen.

  De belangenorganisaties vinden dat het wetsvoorstel op wezenlijke punten niet ver genoeg gaat. Zo moeten jongeren onder de 16 jaar toestemming van de rechter vragen om hun geslachtsregistratie te wijzigen. De belangenorganisaties vinden dat transgender, intersekse en andere jongeren onder de zestien prima zelf kunnen bepalen wie ze zijn, en dat ze daar geen rechter voor nodig hebben. Ook cisgender jongeren, hoeven immers niet aan de rechter uit te leggen tot welk geslacht ze behoren. De organisaties wijzen er op dat het hier slechts gaat om de wijziging van een letter in officiële documenten, niet om een medische ingreep. Ze vrezen verder dat de rechterlijke procedure voor ouders en kind een te hoge drempel vormt.

  Verder biedt het wetsvoorstel mensen alleen de mogelijkheid om hun registratie te wijzigen van vrouw naar man of andersom. NNID, TNN en COC willen dat een ieder de mogelijkheid krijgt om de geslachtsregistratie in officiële documenten te laten doorhalen met een ‘X’. Dat is al mogelijk in landen als Malta en Nieuw-Zeeland. 

  De organisaties pleiten verder onder meer voor vereenvoudiging van de procedure voor wijziging van de geslachtsregistratie voor personen die in het buitenland zijn geboren, voor wijziging van de wijze waarop transgender-ouders geregistreerd staan en voor de mogelijkheid van een nieuwe geboorteakte met de juiste geslachtsvermelding.

  Lees meer
 • Zesde editie van Transcreen gaat volledig digitaal

  Voor de zesde keer gaat er van 13 tot 27 mei TranScreen, het Amsterdamse Transgender Filmfestival, door. Door de huidige situatie is deze editie online, en toegankelijker dan ooit. Twee weken kun je genieten van internationale films, discussie panels en workshops. Dit keer gewoon vanaf de bank thuis. Een primeur voor TranScreen. 

  Internationaal programma

  Dit jaar zijn er 21 films uit veertien verschillende landen te zien op het festival. Van Japan tot Canada en van Chili tot België, er zijn verhalen vanuit de hele wereld. Zo wordt er in ‘Queer Japan’ de kleurrijke LHBTQ+- gemeenschap uit het land gepresenteerd, verkennen we in ‘Alice Junior’ het Braziliaanse platteland en gaan we in ‘Lola vers la mer’ op roadtrip met hoofdpersonage Lola. Het gevarieerde programma biedt voor ieder wat wils.

  Speciale aandacht is er dit jaar voor het onderwerp sport. Voor veel trans personen kan sporten een hele positieve ervaring zijn om je krachtiger en zelfverzekerder te voelen, maar het lichamelijke aspect van vele sporten kan ook juist een drempel zijn. Daarnaast worden veel teamsporten nog op basis van een man-vrouw verdeling ingedeeld en ook bij wedstrijden zijn de genders vaak gescheiden. Films als ‘Changing the Game’, ‘Zen in the Ice Rift’ en ‘Angela’ verkennen de verschillende ervaringen die trans mensen kunnen hebben in de sportwereld. Ook wordt er een panel georganiseerd om de ervaringen te kunnen delen.

  Opnieuw is er extra ruimte voor transgender jeugd en jongvolwassenen binnen het TranScreen filmfestival. Het doel is deze jongeren te inspireren en hen een plek te geven in de gemeenschap. De eerder genoemde films ‘Alice Junior’ en ‘Lola vers la mer’ hebben jonge protagonisten, maar ook in het shortfilm blok ‘Transitions of Life’ worden er verhalen gedeeld van hoofdkarakters van verschillende leeftijden: van kind tot volwassene. In de documentaire ‘Drag Kids’ zijn de hoofdpersonages piepjonge en expressieve kinderen die de drag scene veroveren.

  Nu we allemaal al ruim een jaar binnen zitten, is zichtbaarheid belangrijker dan ooit. Juist voor de transgender community en onze vrienden. De prijs van de films is bewust laag gehouden, zodat zo veel mogelijk mensen in deze financieel lastige tijd toch hiervan kunnen genieten. Ook voor geïnteresseerden of allies is de drempel zodoende laag. Kijk, leer, maar vooral: geniet!
   

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste