Transgender

 • Trans personen 29% minder vaak op sollicitatiegesprek

  Uit praktijktesten die de Universiteit van Gent uitvoerde op de Gentse arbeidsmarkt blijkt dat in bijna één op drie gevallen transpersonen minder vaak worden uitgenodigd voor een solliciatatiegesprek. De Universiteit Gent voerde in opdracht van Stad Gent praktijktesten uit om discriminatie bij de toegang tot de Gentse arbeidsmarkt te evalueren. Daarbij werden de discriminatiegronden genderidentiteit, leeftijd, afkomst, gezondheidstoestand en arbeidsbeperking getest. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zetelde in de stuurgroep van het project vanwege zijn expertise binnen het genderthema.  

  Door middel van correspondentietesten, waarbij als reactie op dezelfde vacatures paren van CV’s en motivatiebrieven werden verstuurd die enkel verschilden doordat één van beiden een discriminatiegrond bevatte, brachten de onderzoekers discriminatie in verschillende sectoren in kaart.

  Het onderzoek is uniek in België, omdat het de eerste keer is dat discriminatie op basis van genderidentiteit werd getest. De resultaten zijn opvallend: personen die in hun CV of motivatiebrief aangeven dat ze transgender zijn, werden 29% minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

  Voor Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut, is dat een duidelijk signaal dat er nog veel werk aan de winkel is: “We wisten al dat trans personen vaak te maken krijgen met discriminatie, niet enkel op de arbeidsmarkt, maar in alle levensdomeinen. Deze studie plakt daar nu concrete cijfers op. De resultaten van de praktijktesten zijn verontrustend, en lezen dan ook als een oproep aan de politiek om te blijven investeren in de missie van het Instituut.”

  De studie bracht ook aan het licht dat leeftijdsdiscriminatie vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen, en dat het bij personen met een migratieachtergrond vooral de mannen zijn die minder kans maken op een positief antwoord.

  Trans personen die omwille van hun genderidentiteit gediscrimineerd worden kunnen gratis bij het Instituut terecht voor vertrouwelijke juridische bijstand via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via de website http://igvm-iefh.belgium.be.

  Lees meer
 • Nieuw-Zeelandse Laurel Hubbard als eerste transatlete naar Olympische Spelen

  De 43-jarige Nieuw-Zeelandse gewichthefster Laurel Hubbard wordt de eerste transgender atlete die zal deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Hubbard is maandag bevestigd als deelneemster in de vijfkoppige ploeg van haar land. Daarmee wordt ze niet alleen de oudste deelneemster maar ook de eerste transgender atlete op de Spelen. Sinds haar 35ste gaat Hubbard als vrouw door het leven. Tot 2013 kwam Hubbard als gewichtheffer uit in de mannencategorie Ze werd erkend als vrouwelijke atlete nadat ze onder meer aantoonde dat haar testosteronniveaus lager waren dan de maximaal toegestane niveaus door het Internationaal Olympisch Comité.

  Toch  is er kritiek op haar deelname omdat ze een fysiek voordeel heeft doordat ze met een mannenlichaam geboren werd, ten nadele van atletes die als vrouw geboren werden.

  "We erkennen het feit dat transgenderidentiteit in de sport een zeer gevoelig en complex onderwerp is, dat een evenwicht vereist tussen mensenrechten en eerlijkheid op het terrein", laat Kereyn Smith, die aan het hoofd staat van het Nieuw-Zeelandse Olympisch Comité, weten in een persbericht. Hubbard zal uitkomen in de gewichtsklasse boven de 87 kg.

  Lees meer
 • Belangenorganisaties vinden dat Nashville verklaring wel discrimineert

  De zogenaamde Nashvilleverklaring, die door tal van Nederlandse kerken, organisaties en individuen in 2019 werd ondertekend werkt volgens belangenorganisaties Transgender Netwerk Nederland (TNN) en de Nederlandse Organisatie voor Seksediversiteit (NNID) wel degelijk de discriminatie van LGBTQ+-personen in de hand.  Dat beweerden de twee organisaties woensdag in een klaagschrift dat ze aan het gerechtshof in Amsterdam voorstelden. Het Nederlandse openbare ministerie had nochtans in maart 2020 geoordeeld dat de uitlatingen in de verklaring niet strafbaar waren. De aangiftes werden daardoor niet behandeld.

  Nashville-verklaring

  De Nashville-verklaring werd in 2017 door fundamentalistische christenen in het leven geroepen en bevat veertien artikelen over de seksualiteit en seksuele beleving binnen en buiten het huwelijk. De tekst veroordeelt iedere andere vorm van het huwelijk dan dat tussen een man en vrouw en verbiedt ook seksuele handelingen buiten en voor het huwelijk, net als tussen mensen van hetzelfde geslacht. De tekst beweert ook dat mensen die gevoelens tonen voor mensen van hetzelfde geslacht genezen kunnen worden. Wetenschappelijke studies hebben reeds verschillende keren aangetoond dat zulke conversietherapieën niet werken en grote schade veroorzaken bij diegenen die gedwongen worden om ze te volgen. De Nederlandse vertaling van de van oorsprong Amerikaanse Nashvilleverklaring verscheen in januari 2019 in het Reformatorisch Dagblad en op een aparte website. Tweehonderdvijftig radicale christenen en predikers, waaronder ook SGP-voorzitter Kees van der Staaij, ondertekenden toen die homo-en transfobe Nashville-verklaring. Na het verschijnen van de Nashvilleverklaring in januari 2019 deden meerdere individuen en organisaties aangifte van discriminatie. In maart 2020 oordeelde het Openbaar Ministerie dat de uitlatingen in de verklaring niet strafbaar waren. De aangiftes werden daardoor niet behandeld.

   

  Discriminatie of niet?

  Het Nederlandse openbaar ministerie mag dan wel van oordeel zijn dat de standpunten in de Nashville-verklaring niet strafbaar zijn, dat is echter niet hoe de twee belangenorganisaties dat zien.Daarom stelden TNN en NNID samen met advocaat Caroline Pronk een klaagschrift op. Volgens hen roept de verklaring actief op tot het misgenderen van transgender en intersekse personen. Zij moeten worden aangesproken met de verkeerde naam en met de verkeerde persoonlijke voornaamwoorden.

  “Discriminatie van transgender en intersekse personen wordt niet altijd herkend. Daarom is het zo belangrijk dat de rechter nu inziet dat er wel degelijk sprake is van aanzetten tot discriminatie en uitsluiting”, zo laten  Brand Berghouwer (TNN) en Miriam van der Have (NNID) in een gezamenlijk  persbericht weten.

   

  Levenslang

  Volgens de verklaring krijgen mensen die worstelen met hun genderidentiteit, maar dit niet tonen, alsnog een volwaardige plek binnen de gemeenschap. De belangenorganisaties zien dit als ongelijke behandeling en aanzetten tot uitsluiting. Het wegstoppen van de eigen genderidentiteit is vaak moeilijk of zelfs onmogelijk, en leidt tot levenslang worstelen. Dat de verklaring oproept dat christenen hierover niet van mening mogen verschillen, zien de belangenorganisaties als een concrete en actieve oproep tot uitsluiting.

  Foto:Jonathan Dick, OSFSUnsplash

  Lees ook: 

  Ophef over ondertekening anti-LGBT pamflet door protestantse predikers

  Meer aangiftes van lgbti-gerelateerde discriminatie in Nederland

   

  Lees meer
 • Gouverneur van Florida opent pridemaand met sportverbod voor transvrouwen en schrappen van alle LGBTQ-financiering

  De Republikeinse gouverneur van Florida heeft bij de start van Pride maand enkele wetteksten getekend die een regelrechte aanval zijn op de LGBTQ-gemeenschap. Zo ondertekende hij een wet die transgender vrouwen verbiedt om deel te nemen aan schoolsporten voor meisjes en en schrapte hij alle budgetten  voor LGBT-evenementen en organisaties uit het budget van de staat. 

  De Republikeinse gouverneur tekende de controversiële sportban voor transvrouwen op 1 juni. Daardoor mogen atleten die niet als vrouw geboren werden, vanaf 1 juli niet langer deelnemen aan vrouwensporten die gesponsord zijn door de scholen. De ban geldt niet voor kinderen uit de lagere school.

  ‘We geloven dat het heel belangrijk is dat de integriteit van deze competities beschermd blijft’, zei de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis toen hij de controversiële wet gisteren ondertekende. ‘In Florida doen meisjes aan meisjessporten en jongens aan jongenssporten. We baseren ons op biologie en niet op ideologie als we sport beoefenen.’De National Collegiate Athletic Association (NCAA), die  sportcompetities tussen scholen organiseert, verzet zich tegen de nieuwe wet en dreigt met een boycot tegen Florida. Ook de mensenrechtenorganisatie Human Rights Campaign (HRC) heeft laten weten dat ze de wet in de rechtbank zullen aanvechten. 

  Subsidies

  Een dag na de ondertekening van deze wet schrapte Ron DeSantis de financiering van deze sportevenementen en met uitbreiding van alle LGBTQ-evenementen en organisaties.  Eén van de grootste slachtoffers van die beslissing is het LGBTQ+centrum van Orlando dat 150.000 dollar ziet verdwijnen. Het centrum zou normaal dat geld krijgen om mentale hulp te bieden aan de slachtoffers en overlevenden van de schietpartij in de Pulse nachtclub in 2016.

  Equality Florida, de belangrijkste LGBTQ+-organisatie in Florida, veroordeelde het schrappen van de budgetten. “DeSantis keurde een budget van meer dan 101 miljoen dollar goed maar kon geen ruimte vinden voor ook maar één programma voor LGBTQ’s te financieren en dat terwijl de staat een overschot boekt van meer dan 6,6 miljard dollar.”

  De perswoordvoerder bevestigde dat het budget voor de ondersteuning van de Pulse slachtoffers wegviel maar dat ze via andere fondsen toch nog aanspraak kunnen maken op subsidies. Ook de projecten die zijn opgezet voor de opvang van LGBTQ-daklozen verliezen hun subsidies.

  Lees meer
 • Transgender gedetineerden komen zoveel mogelijk op 'juiste' gevangenisafdeling terecht

  Transgender gedetineerden worden zoveel mogelijk opgesloten in een afdeling die overeenkomt met hun beleefde genderidenditeit, ongeacht hun seksuele kenmerken of geregistreerd geslacht.  De beslissing of een persoon in een mannen- dan wel een vrouwengevangenis wordt opgenomen wordt in beginsel genomen door de directeur in overleg met de dienst detentiebeheer en de medewerkers die advies kunnen geven. Daardoor kan het gebeuren dat transgender gevangenen op een afdeling worden opgesloten die niet overeenkomt met hun beleefde genderidenditeit. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (OpenVLD) geantwoord op een vraag van Karin Jirofléé (Vooruit) in de commissie Justitie. Hoeveel transgendergedetineerden in de Belgische gevangenissen zitten is niet duidelijk.

   

  Aanleiding voor de reeks vragen van Jiroflee was ondermeer het overlijden van twee Britse transgender gedetineerden. Eind 2015 overleden in Groot-Brittannië Vicky Thompson en Joanne Latham, twee transvrouwen die opgesloten zaten in mannengevangenissen. Als reactie op deze gebeurtenissen kwam er in Groot-Brittannië een beleid voor de opgang en plaatsing van transgender gedetineerden. 

  Om te bepalen of gedetineerden in de mannen of vrouwenafdeling worden geplaatst worden wereldwijd verschillende classificatiemethodes toegepast om transgender gedetineerden te plaatsen in een penitentiaire instelling. Dat kan enerzijds gebeuren op basis van het geregistreerde geslacht (wat soms niet overeenstemt met de genderidentiteit), plaatsing op basis van de genitaliën, en plaatsing op basis van de beleefde genderidentiteit (ook wanneer deze niet overeenstemt met de geslachtsregistratie). In Londen bestaat er zelfs een aparte gevangenisvleugel voor transgender gedetineerden. Veel van de problemen die transgender gedetineerden ervaren, worden veroorzaakt door misplaatsing. De Nederlandse staat werd eind 2019 veroordeeld voor het (mis)plaatsen van een transvrouwelijke gedetineerde op een mannenafdeling. 

   

  Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, laat weten dat in ons land transgender gedetineerden zoveel mogelijk worden ondergebracht op een afdeling die overeenkomt met hun beleefde genderidentiteit. “Het huidige beleid is te omschrijven als een casusgebonden beleid, dat vertrekt vanuit de individuele genderidentiteitsbeleving van de persoon. Het uitgangspunt is dat zowel bij de plaatsing als bij het toestaan van bepaalde faciliteiten tijdens de detentie, zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de vrijheid om de eigen identiteit te beleven. Evenwel dient, naast de persoonlijke beleving, ook steeds rekening te worden gehouden met de veiligheid van de persoon en diens omgeving.“

   

  Hoeveel transgender gedetineerden in onze gevangenissen zitten, en eventueel op de verkeerde afdeling, kan de minister niet zeggen. “Gelet op de fluïde definiëring van transgenderisme en de moeilijke bepaling van het moment waarop er effectief sprake is van ‘het niet overeenstemmen van de genderidentiteit van een persoon met het geslacht dat die persoon werd toegeschreven bij de geboorte’, bestaat er geen sluitende registratie en is het bijgevolg niet mogelijk om betrouwbare cijfers te produceren. De persoonlijke medische gegevens ter zake worden sowieso niet in de databanken van de penitentiaire inrichtingen opgenomen. De dienst penitentiaire gezondheidszorg is wel op de hoogte van een aantal gevallen binnen de penitentiaire inrichtingen gelet op de onderliggende vragen qua medische gezondheidszorg en de vragen van de betrokken gedetineerden aan de psychosociale dienst. Er kan algemeen worden gesteld dat het geen onbekend of uiterst zeldzaam voorkomend fenomeen is.“

   

  Momenteel wordt er aan een reeks van aanbevelingen en richtlijnen gewerkt  voor de omgang met transgender gedetineerden. In februari 2021 werd binnen het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen met medewerking van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een werkgroep opgericht om dit te actualiseren. In de loop van de komende maanden zal dit geactualiseerde document met een concreet actieplan aan de directies van de penitentiaire instellingen worden voorgelegd. Ook de link met de deontologie en de integratie in de opleiding van het gevangenispersoneel zullen hierbij concrete aandachtspunten zijn. 

  Foto: Francesca RunzaUnsplash

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste