Binnenland

 • Belgian Pride afgelast

  Dit jaar komt er geen Belgian Pride in Brussel.  Dat laat organisator The Belgian Pride vzw weten.
   “Een zeer moeilijke, maar wel de enige juiste beslissing”, klinkt het bij de organisatie. “Elk jaar zetten we alles op alles om van The Belgian Pride Parade een succes te maken en zo te timmeren aan een meer inclusieve samenleving. Door de coronacrisis blijven er echter te veel factoren onzeker om een evenement voor meer dan 100.000 bezoekers met een volwaardig programma te organiseren.” 

  Normaal gezien zou het Belgian Pride Festival van start gaan op vrijdag 8 mei, met de Pride Parade op zaterdag 23 mei als hoogtepunt. Tijdens de lockdown werd al beslist om de Parade onder voorbehoud uit te stellen naar zaterdag 29 augustus. Op 15 april kwam het verbod op massa-evenementen tot en met 31 augustus, waarna logischerwijs werd beslist om af te stappen van die datum en de opties te herbekijken.

  “We respecteren uiteraard alle maatregelen die nodig zijn om de gezondheid van onze bevolking te vrijwaren. We hebben onderzocht of de Belgian Pride Parade op een volwaardige manier op een nog latere datum zou kunnen doorgaan, maar alle onzekere factoren in acht nemend, hebben we beslist dat dit niet het geval is." The Belgian Pride  benadrukt dat er dit jaar nog evenementen in het kader van The Belgian Pride zullen plaatsvinden. "Maar de grote parade komt er dus niet", zegt de organisatie. 

  The Belgian Pride vzw zal er alles aan doen om in 2021 een enorm straffe editie mét parade op poten te zetten met een gevarieerd programma waarin zowel plaats is voor militante boodschappen als een groot feest. “We kijken ernaar uit om iedereen dan in veilige omstandigheden opnieuw massaal samen te brengen”, klinkt het nog.

  Deelname aan digitale Global Pride

  De Belgian Pride roept op om dit jaar aan te sluiten bij de digitale Global Pride die op 27 juni op de agenda staat.

  De organisatie is momenteel in gesprek met de Global Pride om te bepalen welke Belgische bijdragen er op het 24 uur durende programma zullen staan.

  RainbowCity.Brussels blijft zichtbaar in het straatbeeld

  Via het RainbowCity.Brussels project zal de regenboogvlag ook dit jaar prominent zichtbaar zijn in de hoofdstad. De officiële  periode van RainbowCity.Brussels was oorspronkelijk van 8 tot en met 24 mei. Wegens de huidige omstandigheden koos The Belgian Pride er voor om tijdens deze periode extra te focussen op 17 mei, de Internationale dag tegen homofobie, transfobie en interseksefobie.

  Tijdens deze periode hijsen verschillende Brusselse gemeenten de regenboogvlag. In mei kunnen mensen de regenboogkleuren spotten bij onder meer AXA, Belfius en aan de VRT-toren en op de Grote Markt. The Belgian Pride vzw roept dan ook iedereen op om ook een vlag uit te hangen, als teken van solidariteit.

  Lees meer
 • IDAHOT:Gemeenten tonen solidariteit met Regenbooggemeenschap

  Op zondag 17 mei, de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie, roepen de regenbooghuizen van Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-en West-Vlaanderen en çavaria alle steden en gemeenten op de regenboogvlag uit te hangen. Dit jaar is extra betekenisvol: op 17 mei zal het exact 30 jaar geleden zijn dat de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten schrapte.

  Op de Internationale Dag tegen Holebi-, Trans- en Interseksefobie kortweg IDAHOT, worden wereldwijd acties georganiseerd om aandacht te vragen voor de holebi- en transgenderbeweging. De meest in het oog springende daarvan is wellicht het symbolisch hijsen van de regenboogvlag, die als teken van solidariteit aan talloze openbare gebouwen verschijnt.

  Ook bij ons wordt aan die oproep gehoor gegeven. “In 2019 hebben voor het eerst hebben alle gemeenten in Vlaanderen zich geëngageerd om zondag de regenboogvlag uit te hangen en dit jaar doen ze dat opnieuw,” zo zegt Jennifer Tuttle, coördinator van de Vlaamse IDAHOT-campagne. 

  De editie van dit jaar is natuurlijk nog extra uitzonderlijk omwille van de coronacrisis, die ook op de holebien transgendergemeenschap een zichtbare invloed heeft. Zo zag Lumi, de vroegere Holebifoon, het aantal oproepen over gender en seksuele voorkeur met zo’n vijftig procent stijgen. Bovendien kan de lockdown iemand uit de gemeenschap nog meer bewust maken van het vaak niet zo vanzelfsprekende “gewone” leven. Manon Van Engelen, medewerker van Regenbooghuis Limburg, getuigt: “Holebi’s en transgenders blijken de lockdown vaak net als heel veilig te ervaren. Nu ze niet naar hun werk gaan en minder buiten komen, hebben ze geen last van pesterijen en moeten ze geen afwijzende blikken trotseren. Daaruit spreekt een pijnlijke waarheid: zelfs in normale omstandigheden krijgen ze nog steeds regelmatig te maken met tegenkanting en onbegrip.”

  foto:stadhuis Maasmechelen

  Lees meer
 • Belgische LGBTQ’s durven niet hand in hand lopen

  Net als vorig jaar staat België op de tweede plaats in de Rainbow Europe Index, de jaarlijkse evaluatie van wetgeving en beleid rond holebi-, transgender- en intersekserechten van alle Europese landen. Op vlak van gelijke rechten van LGBTI-personen scoren we dus goed. Maar een aanvullende Europese studie toont aan dat deze juridische vooruitgang zich niet vertolkt in een beter welzijn bij Belgische LGBTI-personen. 

  Belgie stagneert 

  Ons land behoudt met 73% haar tweede plek in de Rainbow Europe Index*, Malta blijft met 89% de onbetwiste leider. Opvallend is dat de Belgische score stagneert terwijl andere landen erop vooruitgaan. Zo delen we dit jaar de tweede plek met Luxemburg en zitten Denemarken en Noorwegen, met beiden 68%, ons op de hielen. “Stilstaan is eigenlijk een beetje achteruitgaan. Çavaria roept de beleidsmakers op om niet op hun lauweren te rusten. België moet haar voortrekkersrol op vlak van LGBTI-rechten in Europa blijven opnemen. Anders dalen we volgend jaar in de ranking”, zegt çavaria-woordvoerder Stijn Depoorter. 

  Beperkte maatschappelijke aanvaarding

  2.686 Belgische LGBTI’s namen deel aan een Europese studie van het Bureau voor de Grondrechten*. De resultaten werden naar aanleiding van IDAHOT* bekendgemaakt en tonen aan dat de LGBTI-rechten in ons land op papier wel oké zijn maar dat er in de realiteit nog veel werk aan de winkel is op vlak van maatschappelijke aanvaarding van LGBTI-personen. 

  Zo geeft 42% van de respondenten aan dat ze het voorbije jaar lastiggevallen zijn omwille hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit en/of -expressie. Meer dan 60% durft zichzelf niet te zijn in de publieke ruimte (bv. openbaar vervoer, parkeerplaats…) uit angst om bedreigd te worden, een op de drie vermijdt om die reden zelfs bepaalde plaatsen. Minder dan een op de drie is volledig out op de werkvloer. 

  “De cijfers tonen aan dat LGBTI-personen dagelijks blijven botsen tegen vooroordelen, ze maken discriminatie en geweld mee en voelen zich daardoor minder goed in hun vel. Zo durft twee op de drie zelden of nooit hand in hand over straat lopen met hun partner. Als je niet LGBTI bent, sta je bij zoiets helemaal niet stil”, aldus Depoorter.  

  Focus op welzijn

  Çavaria focust de komende jaren op het verhogen van het welzijn van LGBTI-personen in het gezin, op de werkvloer en in het onderwijs. Daarnaast wil çavaria in de toekomst ook nauw samenwerken met de welzijns- en gezondheidssector. Ze wil de gender- en heteronormen doorbreken en zo bijdragen aan een genderinclusieve samenleving met een verhoogde maatschappelijke aanvaarding. Als LGBTI’s zich aanvaard voelen op het werk, in de klas of door de samenleving, dan heeft dat een positieve impact op hun welzijn. 

  Er is dus het hele jaar nood aan solidariteit van de samenleving en de beleidsmakers. “Iedereen kan een LGBTI-bondgenoot zijn door aan te tonen dat je ons accepteert, door te reageren als je getuige bent van discriminatie van een LGBTI-persoon of door LGBTI-organisaties te steunen. Zo zorgen we er samen voor dat België niet enkel op papier scoort met een sterk wettelijk kader voor LGBTI-rechten, maar dat het ook in de praktijk scoort met een beter welzijn en een hogere weerbaarheid bij LGBTI’s”, zegt Depoorter. 

  Lees meer
 • Belgie op tweede plaats in Rainbow Europe Index

  Heel wat Europese landen blijven ter plekke trappelen op het gebied van LGBTQ-rechten. Dat blijkt uit de jaarlijkse Rainbow Index die ILGA-Europe vandaag heeft verspreid. De landen die ooit aan de top van die index stonden lijken achter te blijven in hun verplichtingen voor gelijke rechten voor holebi’s en transgenders. Verschillende landen bouwen zelfs beschermingen en gelijke rechten af. Daarom trekt ILGA-Europe aan de alarmbel. België doet het wel goed. Samen met Luxemburg staan we op de tweede plaats.

  ILGA-Europe stelt jaarlijks een rangschikking op aan de hand van 69 indicatoren die een invloed hebben op het leven van LGBTQ’s. Hierbij bekijken ze alle aspecten gaande van gelijke rechten, familiale rechten, haatdragende uitspraken, wettelijke gendererkenning, vrije meningsuiting, aanvaarding op de werkplek en asielrechten. De resultaten van dat jaarlijkse onderzoek, dat al voor de elfde keer plaats vindt, wordt jaarlijks in een Rainbow Europe map weergegeven.

  Zeventien van de 49 landen die ILGA-Europe onder het vergrootglas hield scoren 50 procent of meer. België haalt net als vorig jaar 73 procent en moet in de rangschikking de tweede plaats delen met Luxemburg. De beide landen moeten enkel Malta laten voorgaan dat 89 procent scoort. De top vijf van de Rainbow Index wordt opgevuld door Denemarken en Noorwegen (beiden 68 procent).

  Holebi’s en transgenders hebben het het slechts in Monaco (11%), Rusland (10%), Armenie (8%), Turkije (4%) en Azerbaijan (2%).

  De grootste verschuivingen in de index komt van landen die stappen hebben genomen om de rechten van transgenders te verbeteren. Dat kan gaan van het afschaffen van een verplichte geslachtsoperatie tot het mogelijk maken dat identiteitsdocumenten kunnen aangepast worden aan hun genderidenditeit. Landen die maatregelen nemen om de wettelijke positie van interseks personen te verbeteren scoren ook iets beter tegenover vorig jaar.

  Landen waar burgerlijke en politieke rechten eroderen zakken steeds verder weg in de rangschikking. ILGA-Europe vreest dat verschillende regimes de huidige COVID19-pandemie zullen aangrijpen om de rechten van lgbt’s verder te beknotten door evenementen, zoals pride optochten, en groeperingen te verbieden.

  Lees meer
 • Onzekerheid over nieuwe datum Darklands

  Het is nog niet duidelijk wanneer of als Darklands volgend jaar doorgaat. De organisatie pakt pas een beslissing als het weer veilig is om elkaar te ontmoeten. Dat laat de organisatie weten via hun sociale media accounts.

  Dit jaar ging de fetish beurs Darklands begin maart door, enkele weken voor de lockdown in ons land vanwege het coronavirus van kracht werd. In de nasleep van de coronacrisis verbood de Belgische regering deze zomer alle evenementen. Het is nog niet duidelijk of massaevenementen vanaf september opnieuw kunnen plaats vinden. Bovendien komt daar nog eens bij dat Darklands bezoekers aantrekt vanuit de hele wereld en dus ook onrechtstreeks moet de organisatie rekening houden met de corona-beslissingen en evoluties in andere Europese landen.

  Zo zou de  Nederlandse regering pas grote evenementen toelaten als er een vaccin is tegen het coronavirus en dat wordt pas ten vroegste in de lente of zomer van  2021 verwacht. Aangezien ieder jaar veel Nederlanders naar Darklands afzakken rijst de vraag hoeveel van hen de raadgevingen van de Nederlandse regering gaan opvolgen en ook evenementen net over de Nederlands-Belgische grens gaan vermijden. Ook is er nog altijd de mogelijkheid dat er een opflakkering komt van het coronavirus waardoor het hele evenement moet uitgesteld of in het ergste geval afgelast moet worden.

  Ook dit jaar had Darklands reeds te lijden onder het coronavirus want na de editie in maart werd bekend dat er bij verschillende bezoekers een besmetting met het virus was vastgesteld. Maar liefst 22 procent van de op voorhand verkochte toegangstickets voor Darklands werden ook niet verzilverd. 

   

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste