Vanaf vandaag wordt het meermaals van geslacht op papier veranderen mogelijk

Vandaag treedt de ‘Wet tot wijziging van diverse bepalingen over de aanpassing van de geslachtsregistratie’ in werking. Hierdoor is het mogelijk om de geslachtsregistratie op de identiteitsdocumenten meermaals aan te passen. Ook verdwijnt de omslachtige procedure aan de familierechtbank voor diegene die hun geslachtsregistratie een tweede maal wil aanpassen.  De nieuwe wet komt tegemoet aan de kritiek die het Grondwettelijk Hof had op de transgenderwet van  2017 .  Die gedeeltelijke vernietiging kwam er nadat   Çavaria, Regenbooghuis Brussel en Genres Pluriels samen naar het Grondwettelijk Hof stapten om een gedeeltelijke vernietiging van deze wet te eisen omdat de wet  mensen met een niet-binaire en fluïde genderidentiteit discrimineerde.Het Grondwettelijk Hof maakte bezwaar tegen de ‘principiële onherroepelijkheid’ van een aanpassing van de geslachtsregistratie omdat mensen slechts eenmaal hun geslachtsregistratie aanpassen via een eenvoudige procedure.

 

Met deze nieuwe wet wordt hieraan en aan de  principiële onherroepelijkheid tegemoet  gekomen. Ook wordt de procedure voor de familierechtbank afgeschaft. Een aanpassing van de geslachtsregistratie of voornaam zal voortaan steeds kunnen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand via een even eenvoudige procedure als bij de eerste aanpassing. Ook is het niet langer nodig twee keer, met een bepaalde termijn ertussen, formeel te bevestigen dat iemand wel degelijk wil overgaan tot het aanpassen van de geslachtsregistratie of de voornaam. In een tweede fase van de hervorming is het de bedoeling om ook de erkenningsmogelijkheid voor personen met een non-binaire genderidentiteit aan te pakken.

Deel dit artikel via:

Laatste nieuws

Volg ons ook via:

Gerelateerd nieuws