Zoekresultaten: transgenderwet

 • Kamer keurt wetsvoorstel goed waardoor meermaals van naam en geslacht kan veranderd worden

  Nadat de  commissie Justitie op 14 juni reeds het wetsontwerp goedkeurde waardoor genderfluïde en transpersonen meermaals hun geslacht of naam kunnen laten aanpassen, heeft ook de Kamer dat gedaan. De Kamer keurde het wetsvoorstel goed met 93  tegen 36 stemmen.  Het wetsontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en staatssecretaris voor Gendergelijkheid Marie-Colline Leroy (Ecolo) komt tegemoet aan kritiek van het Grondwettelijk Hof, dat delen van de Transgenderwet uit 2017 vernietigde.

  De rechters maakten toen bezwaar tegen het ontbreken van de mogelijkheid om een Naams en/of geslachtsverandering te herroepen. Dat ging volgens het  Hof in tegen het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van personen met een veranderende genderidentiteit. Voor een tweede aanpassing moesten die een omslachtige procedure inspannen bij de familierechtbank. 

   De nieuwe wettekst schrapt de principiële onherroepelijkheid. Hierdoor kan er meermaals van geslacht of voornaam veranderd kunnen worden. Ook wordt de procedure voor de familierechtbank afgeschaft. Een aanpassing van de geslachtsregistratie of voornaam zal voortaan steeds kunnen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand via een even eenvoudige procedure als bij de eerste aanpassing. Ook is het niet langer nodig twee keer, met een bepaalde termijn ertussen, formeel te bevestigen dat iemand wel degelijk wil overgaan tot het aanpassen van de geslachtsregistratie of de voornaam. In een tweede fase van de hervorming is het de bedoeling om ook de erkenningsmogelijkheid voor personen met een non-binaire genderidentiteit aan te pakken.

  Bron:Belga/eigen berichtgeving

  Lees meer
 • Spaans Grondwettelijk Hof buigt zich over Transgenderwet

  Het Spaanse Grondwettelijke Hof  heeft dinsdag bekendgemaakt dat het een juridische uitdaging in overweging zal nemen tegen de in februari goedgekeurde transgenderwet. De extreemrechtse partij Vox had hiervoor een verzoek ingediend.

  In februari keurde het Spaanse parlement een wet goed die elke Spaanse burger van 16 jaar en ouder toelaat om hun juridisch geregistreerd geslacht te veranderen zonder medisch tussenkomst. Minderjarigen van 12-13 jaar hebben nog steeds toestemming van een rechter nodig, terwijl  minderjarigen tussen 14 en 16 jaar oud de toestemming moeten hebben van hun ouders of wettelijke voogd. Tot februari moesten transpersonen beschikken over  een diagnose van genderdysforie nodig .

  Dinsdag liet het Grondwettelijke Hof  weten dat ze de juridische brief van Vox ontvangen hadden en in overweging zou nemen. De extreem-rechtse partij is van mening dat de wet de ouderlijke rechten, het recht op religieuze expressie, de vrijheid van meningsuiting en gelijkheid van alle burgers voor de wet schendt. Ook beweert de extreem-rechtse partij dat de wet "staatsinmenging introduceert in gebieden die strikt persoonlijk zouden moeten blijven."

  De extreemrechtse beweging is ook van mening  dat het recht van iedere ouder om het religieuze onderwijs van hun kinderen te overzien wordt geschonden omdat er op scholen materiaal wordt geïntroduceerd dat kinderen moet leren om seksuele diversiteit te respecteren en te tolereren. Dat recht wordt door de Spaanse grondwet gegarandeerd. Ook hekelt de extreem-rechtse partij het feit dat iedereen nu zelf zijn gender kan bepalen en wettelijk kan veranderen zonder voorafgaandelijke toestemming dat artsen. Dat brengt voor Vox dan weer de rechten van vrouwen in gevaar. 

   

   

  Lees meer
 • Transgenderwet gerepareerd zodat tweede naams en geslachtsverandering mogelijk wordt

  De federale regering heeft de Transgenderwet aangepast zodat er meermaals van naam of geslacht kan veranderd worden. Met de wetswijzing wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren die het Grondwettelijk Hof in een arrest uitte.  Mensen die voor de tweede keer hun geslachtsregistratie of voornaam willen aanpassen, moesten volgens de Transgenderwet van 2017 via de familierechtbank passeren en dat met een omslachtige procedure. Daarna nog eens de geslachtsregistratie aanpassen - of de voornaam - kon niet meer.

  Die onherroepelijkheid van de eerste aanpassingen was niet naar de zin van het Grondwettelijke Hof omdat het een schending van het gelijkheidsbeginsel inhoudt. 

   

  In de nieuwe versie van de Transgenderwet is die onherroepelijkheid en de procedure voor de familierechtbank  geschrapt. Dit is niet de enige ‘reparatie’ van de Transgenderwet die op staple staat.Bij de tweede fase  zal het luik van de erkenningsmogelijkheid voor personen met een non-binaire genderidentiteit worden aangepakt. Het Grondwettelijk Hof stelde immers ook dat het ontbreken van deze mogelijkheid het gelijkheidsbeginsel schendt voor wie zichzelf niet in de categorie van man noch vrouw kan plaatsen. 

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste