Zoekresultaten: idahot

 • Protocol moet samenwerking tussen Rainbowcops en Federale Politie versterken

  Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft een protocol ondertekend dat de samenwerking tussen de Rainbowcops en de Federale Politie moet versterken. 

  Met het afsluiten van het protocol worden verschillende van de 133 maatregelen die in het nieuwe Federale LGBT-actieplan staan uitgevoerd. Dat actieplan werd  op de Internationale Dag tegen Holebi en Transfobie door de federale regering goedgekeurd. 

  Zo worden de inhoud van de basisopleiding (alle opleidingen) en de voortgezette opleidingen geanalyseerd om na te gaan wat relevant is en wat niet. Ook worden de  bestaande politieopleidingen die relevant worden geacht voor de LGBTQI+ thematiek herzien en geactualiseerd en worden de inhoud van de basisopleidingen geharmoniseerd en de aandacht voor LGBTQI+ erin opgenomen. 

  Volgens het federale actieplan moeten er ook een doorlopende opleidingsmodules voor diversiteit gecreëerd worden, die online en aanpasbaar zijn aan de dienst en de noden. 

  “De politie heeft de laatste jaren de weg naar meer diversiteit ingeslagen”, zo laat minister Verlinden weten. “Zo teken ik, samen met de Federale en de Lokale Politie, een protocol met de Rainbow Cops. Deze vereniging bevordert zowel intern als extern diversiteit binnen de politie. Het protocol zal verder bijdragen tot een solidaire, open en respectvolle politie. Toch is er steeds ruimte voor verbetering. Het actieplan LGBTQI+ Friendly legt de nadruk op de opleiding van politiemensen, zodat ze alerter zijn voor discriminatie of haatmisdrijven op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit.” 

  Het actieplan legt ook vast dat de komende vier jaar de acties van de Rainbowcops in een sensibiliseringscampagne gepromoot worden en dat er een samen met hen een catalogus wordt opgesteld met “best practices” over diversiteit en dat het politiepersoneel gesensibiliseerd zal worden om die catalogus ook daadwerkelijk te gebruiken.

   

  Foto: Twitter/Annelies Verlinden

  Lees meer
 • Vlaams Parlement wil LGBTQI+-rechten in Europa beschermen en versterken

  Open Vld, N-VA, CD&V, Groen en Vooruit hebben dinsdag op de Internationale Dag tegen Holebi en transfobie (IDAHOT) in het Vlaams Parlement aandacht gevraagd voor de bescherming en versterking van LGBTQI+-rechten in de Europese Unie. Dat deden ze aan de hand van een resolutie in de Commissie Buitenlands Beleid.

  Initiatiefnemers Emmily Talpe, Paul Van Miert, Orry Van de Wauwer, Stijn Bex en Annick Lambrecht vragen concrete maatregelen op Vlaams, Europees en internationaal niveau om de LGBTQI+-gemeenschap te steunen in hun legitieme strijd voor gelijke rechten.

  Regenboogkaart

  Op 12 mei 2022 heeft ILGA-Europe (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association Europe) de jaarlijkse Rainbow Europe Map en Index gepubliceerd. Terwijl België na vier jaar op de tweede plaats dit jaar op de derde plaats staat, bengelt Polen voor het derde jaar op rij helemaal onderaan en scoort het land het slechtst van alle Europese lidstaten. Dit toont aan dat er belangrijke verschillen zijn tussen de lidstaten onderling en dat er nog een lange weg te gaan is vooraleer de Europese Unie kan worden uitgeroepen tot een effectieve LGBTQI+-vrijheidszone, wat het Europees Parlement wel verklaarde op 11 maart 2021. Het is dan ook van groot belang om de rechten en vrijheden van de LGBTQI+-gemeenschap, zowel binnen als buiten Europa, te beschermen.

  De Europese Commissie kondigde op 11 november 2020 haar Europese strategie voor degelijkheid van LGBTQI+-personen voor 2020-2025 aan. Daarin erkent de Unie expliciet dat discriminatie van LGBTQI+-personen nog steeds voorkomt in de hele EU én streeft ze ernaar om een Unie van gelijkheid op te bouwen via een reeks van concrete maatregelen. De recente aanvallen op de LGBTQI+-gemeenschap in Polen, Hongarije, Italië, Bulgarije,… tonen aan dat het meer dan ooit cruciaal is dat de Europese Commissie effectief en prioritair uitvoering geeft aan deze strategie.

  Iedereen moet zichzelf kunnen zijn

  “Ik ben zeer bezorgd over de gelijke rechten voor LGBTQI+-personen in Europa”, stelt Emmily Talpe (Open Vld). “Zij hebben de voorbije decennia gestreden om hun rechten op te bouwen. Helaas zien we de laatste jaren dat sommige Europese landen achterblijven of de klok zelfs terugdraaien. Dat mogen we niet laten gebeuren. We mogen geen compromis sluiten op het vlak van onze grondrechten en waarden. In dit Europa van de 21ste eeuw moet iedereen zichzelf kunnen zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit,… We vragen de Europese Commissie dan ook om niet te talmen met de uitvoering van de Europese strategie voor gelijkheid en non-discriminatie van de LGBTQI+-gemeenschap. Concrete acties zijn dringend nodig.”

  Internationale voortrekkersrol

  “Vlaanderen heeft altijd een internationale voortrekkersrol vervuld op het vlak van maatschappelijke aanvaarding en gelijke kansen en rechten voor LGBTQI+-personen, maar de strijd is verre van gestreden”, zegt Paul Van Miert (N-VA). “Met deze resolutie maken we nog eens duidelijk dat we LGBTQI+-rechten beschouwen als grondrechten: fundamenteel en universeel. We veroordelen niet alleen alle vormen van geweld tegen LGBTQI+-personen, maar ook het tolereren van die schendingen van hun rechten en vrijheden.”

  Extra aandacht voor intersekse personen

  “Vlaanderen is altijd een voortrekker geweest op het vlak van gelijke rechten voor holebi’s, trans- en intersekse personen. Het is onze plicht om die boodschap ook internationaal uit te dragen. Toch moeten we onze rechten ook in eigen land nooit als vanzelfsprekend beschouwen. België is een plaats gezakt op de ILGA Rainbow Index in vergelijking met de vorige jaren. Vooral wat de rechten van intersekse personen betreft, moet ons beleid dringend een versnelling hoger schakelen”, legt Orry Van de Wauwer (CD&V) uit.

  LGBTQI+-rechten zijn mensenrechten

  “Ook in 2022 moeten we blijven opkomen voor LGBTQI+-rechten. Ons land was altijd al een voortrekker, maar die titel moeten we blijven verdienen. We kunnen niet tevreden zijn zolang er in EU-lidstaten als Polen of Hongarije, maar ook buiten de EU, stilstand of achteruitgang is. Met dit initiatief roepen we alle Europese lidstaten op om meer te doen. Want LGBTQI+-rechten zijn mensenrechten”, aldus Stijn Bex (Groen). 

  “Iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn. We zien overal in Europa dat hele gemeenschappen opnieuw worden uitgesloten. De rechten voor LGBTQI+ moeten we daarom blijven beschermen en versterken. Sommigen denken dat dit niet meer nodig is; ik nodig ze uit om Polen en Hongarije te bezoeken. Daar zie je dat deze rechten nooit volledig verworven zijn. Ook in België mogen we dan wel op juridisch vlak grote stappen gezet hebben, op het vlak van maatschappelijke aanvaarding en mentaal welzijn van de regenbooggemeenschap hebben we nog een lange weg af te leggen. We moeten hiervoor samen blijven strijden, want enkel samen kunnen we elkaar veiligheid en welzijn garanderen. In Europa, in België. In het onderwijs, de sporthallen en op café. Overal”, zegt Annick Lambrecht (Vooruit).

  Lees meer
 • IDAHOT: Niet een maar drie regenboogvlaggen aan districtshuis van Borgerhout

  Aan het districtshuis in Borgerhout hangen er dit jaar drie regenboogvlaggen op de Internationale Dag Tegen Holebi en Transfobie (IDAHOT). “We willen hiermee een signaal van vrede, solidariteit en inclusie uitsturen” zegt Ben Van Duppen (PVDA), districtsschepen voor diversiteit en samenlevingsopbouw.

  Al enkele jaren roepen de regenbooghuizen en çavaria, de koepel van holebi- en transgenderorganisaties, steden en gemeenten op om op 17 mei de regenboogvlag uit te hangen. Hiermee wordt de strijd tegen transfobie en holebifobie extra belicht en gesteund. Borgerhout doet al jaren mee aan deze actie als signaal dat iedereen welkom is in Borgerhout.

  Nieuw dit jaar is dat ook de inclusieve Progress Pride vlag zal prijken aan het districtshuis. Thanh Beels (Groen), raadslid in Borgerhout stelde voor om ook deze vlag op 17 mei uit te hangen. “De diversiteit binnen de LGBTQIA+ gemeenschap neemt meer en meer toe. Maar dat wil niet zeggen dat de gemeenschap per definitie inclusief is. De voorbije jaren is het thema racisme, door gebeurtenissen in binnen- en buitenland, meer op de voorgrond gekomen in de samenleving, maar ook binnen de LGBTQIA+ gemeenschap. Want ook daar is racisme te vinden.”

   

  De derde vlag is de vredesvlag. “Die hangt sinds twee maanden uit. Als college van Borgerhout geven we hiermee een signaal van vrede en verdraagzaamheid, dit gaat over alle conflicten op wereldniveau. Jemen, Palestina, Oekraïne, maar ook over al die andere vergeten conflicten die heel veel mensen raken. Die boodschap van vrede en verdraagzaamheid past ook volledig in het thema van IDAHOT.” sluit Van Duppen af.

  Foto: Ben Van Duppen

   

  Lees meer
 • Mister Gay Belgium en Bart De Wever laten 25 meter lange regenboogvlag wapperen

  Ook in Antwerpen werd tijdens de  Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie de regenboogvlag gehesen. Traditioneel werd dat gedaan tijdens de  jaarlijkse IDAHOT-actie in het bijzijn van de huidige Mister Gay Belgium Joren Houtevels en Burgemeester Bart De Wever (N-VA)

  Dinsdagmorgen werd het hoofdkantoor van het dienstenchequebedrijf La Belle Maison gelegen naast het Antwerpse operaplein in de regenboogkleuren geplaatst, door een vlag van maar liefst 25 meter naar beneden “te hijsen”. Met deze actie wil Mister Gay Belgium een signaal geven;  ‘We moeten solidariteit tonen in de strijd tegen holebi- en transfobie. We moeten waakzaam blijven en mogen zeker het welzijn van LGBTQI+ personen niet vergeten.’  

  CTRL ALT REPORT

  De regerende Mister Gay wil ook vandaag de aandacht vestigen op online geweld tegen de LGBTQI+ gemeenschap, want dat staat al té lang in de schaduw. Meldpunten vinden is niet altijd evident, de stap zetten tot klacht neerleggen nog minder. Als voorvechter van gelijkheid en de mening dat iedereen overal 100% zichzelf moet kunnen zijn, ook op social media lanceert Houtevels de ‘Ctrl Alt Report’-campagne. 

  Hij kwam als Mister zelf al vaak in aanraking met online verbaal geweld. De haatreacties en uitspraken lieten een zeer diepe indruk op hem na. 'Ook al sta je sterk in je schoenen, de impact is niet te onderschatten. Je mag dit niet laten passeren, melding maken bij de politie is en blijft de boodschap.'

   

  Lees meer
 • IDAHOT: Leuven lanceert shoe tag campagne 'Ik sta op'

  De stad Leuven lanceert op IDAHOT het vervolg op de campagne ‘Ik Sta Op’. Met deze campagne roept de stad wie getuige is van discriminatie op om op te staan, tussen te komen en elkaar te helpen. Met onder meer een filmpje over homofoob geweld roept ze iedereen die getuige is van homo- of transfobie op, om niet toe te kijken maar in te grijpen. De stad verdeelt ook nog steeds shoe tags waarmee je laat zien dat jij mee opstaat tegen discriminatie. Je vindt de shoe tags onder andere aan het onthaal in het stadskantoor, in de Leuvense bibliotheken en buurtcentra, het onthaal van OHL, KU Leuven en De Nomade. Op www.leuven.be/ikstaop vind je de volledige lijst verdeelpunten terug.
  Maar liefst 4.500 leerlingen en leraren van GO! scholengroep Huis 11 in Leuven, Tienen en Landen zullen op IDAHOT een shoe tag dragen en in de lessen werken rond de thema’s diversiteit en discriminatie. (Lees verder onder de video)

   

   

  Regenboogvlag

  Daarnaast hangt de stad natuurlijk ook de regenboogvlag uit op deze IDAHOT. Na een eerdere oproep van UniQue, Vlaams-Brabants Regenbooghuis en de stad wappert de vlag ook aan verschillende andere gebouwen, zoals het Politiehuis op de Philipssite. Een sterk signaal dat in Leuven iedereen zichzelf kan zijn en holebi- en transfobie niet getolereerd worden. Stad Leuven draagt de mensenrechten en dus de rechten van de LGBTI-gemeenschap (holebi’s, transgenders en personen die twijfelen over hun geaardheid en genderidentiteit) hoog in het vaandel. Ook letterlijk. Burgemeester Mohamed Ridouani, schepen van gelijke kansen Lies Corneillie, Mister Gay Belgium Joren Houtevels en Wim Muylle van UniQue, Vlaams-Brabants Regenbooghuis hesen gisterenavond de regenboogvlag aan het stadskantoor naar aanleiding van IDAHOT.  

  “Hiermee onderstrepen we dat Leuven een inclusieve stad is waar je jezelf mag zijn en je eigen keuzes mag maken, zonder gestigmatiseerd te worden. Dit vinden we heel belangrijk, daarom werken we actief aan het bestrijden van alle vormen van discriminatie en uitsluiting en zoeken we internationale samenwerking op met andere steden”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani.

  Met deze actie tonen het stadsbestuur en UniQue dat er in Leuven geen plaats is voor holebi- en transfobie en dat iedereen er zichzelf moet kunnen zijn. “Het is nog altijd nodig om die boodschap uit te dragen, want er is helaas nog veel onverdraagzaamheid en discriminatie tegenover de LGBTI-gemeenschap wereldwijd. We blijven ons dan ook inzetten voor de rechten van LGBTI samen met UniQue”, licht schepen van gelijke kansen Lies Corneillie toe.

  Leuven kleurt alle kleuren van de regenboog

  Eerder deze maand riepen UniQue en stad Leuven organisaties en bedrijven op om op 17 mei de regenboogvlag uit te hangen en zich zo solidair te tonen in de strijd tegen holebi- en transfobie. Verschillende bedrijven en organisaties gingen in op die oproep. Zo wappert de vlag aan verschillende gebouwen, zoals het Politiehuis op de Philipssite.

  “Ook het onderwijs, de bedrijfswereld en andere organisaties besteden steeds vaker aandacht aan IDAHOT en we kregen van hen steeds meer vragen hierover. Daarom hebben we besloten om ook bij hen dit jaar een testproject uit te rollen en hen de mogelijkheid te bieden om hun deelname officieel te registreren op onze website www.idahot.be,” zegt Dimitri Cools, voorzitter van UniQue, het Vlaams-Brabantse regenbooghuis. “Zo kunnen ze het brede publiek informeren over hoe ze mensen uit onze gemeenschap ondersteunen.”

  In het Sint-Pieterscollege gaan ze nog een stapje verder. De school kleurt paars, uit solidariteit met de LGBTI-community, en de leerlingen komen gekleed in één van de regenboogkleuren. Het Sint-Pieterscollege werkte ook een inhoudelijk programma uit rond het thema.

   

  Lees meer
 • Today in History:17 mei Internationale Dag tegen Holebi en Transfobie (IDAHOT)

  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrapte op 17 mei 1990 homoseksualiteit als een mentale aandoening van de lijst met mentale aandoeningen (International Classification of Diseases).Tot dan toe werd homoseksualiteit gezien als iets tegennatuurlijks  en ziekte.

  Sinds die dag wordt er jaarlijks de Internationale Dag tegen Homo en Transfobie gehouden, beter bekend als IDAHOT. IDAHOT begon in 2003 als dag tegen homofobie in Canada. Sinds 2005 wordt de dag ook elders ‘gevierd’. Wereldwijd worden er dan acties op poten gezet die het geweld dat LGBTQI-personen aankaarten. In Vlaanderen hangen de meeste gemeenten dan een regenboogvlag aan hun stadhuis of administratief centrum of worden openbare gebouwen verlicht in de kleuren van de regenboog.

  Lees meer
 • IDAHOT: UNIA opende 176 dossiers over discriminatie, haatspraak of haatmisdrijven tegen holebi's en transgenders

  Ook in 2021 steeg het aantal dossiers bij Unia over discriminatie omwille van seksuele geaardheid. Daarbij ging het vooral over geweld tegen LGBTI+-personen. Unia benadrukt dat getuigen essentieel zijn om ervoor te zorgen dat de daders een zwaardere straf krijgen: ze zorgen ervoor dat het homofobe motief door de rechtbank kan worden erkend. 

  Steeds meer dossiers over homofobie 

  Unia opende 176 dossiers in 2021 over discriminatie, haatspraak of haatmisdrijven in verband met seksuele geaardheid. Dat is 6,4% van alle Unia-dossiers, in 2020 was dat nog 4,3%. De cijfers liggen ook hoger dan het gemiddelde van de voorbije vijf jaren. De toename in 2021 gaat vooral over problemen in de samenleving zoals conflicten in de publieke ruimte en burenruzies.  

  Gewelddadiger 

  Opvallend: in dossiers over seksuele geaardheid is er vaker sprake van geweld dan in andere dossiers: "Bij de dossiers rond homofobie die wij bij Unia behandelen, gaat het in bijna 43% van de gevallen om haatmisdrijven, zoals slagen en verwondingen. Die cijfers vormen helaas slechts het topje van de ijsberg: wij pleiten daarom voor een betere codering van het (mogelijke) homofobe motief in de registratiesystemen van de politie en het parket", benadrukt Els Keytsman, directeur van Unia. 

  Investeer in gespecialiseerde slachtofferhulp  

  Om welke vorm van haatmisdrijven het ook gaat, de slachtoffers worden altijd en diep getroffen. Gespecialiseerde opvang en begeleiding door specialisten in posttraumatische stress is noodzakelijk. Unia sensibiliseert daarom bewust de politie, het openbaar ministerie en andere autoriteiten over deze problematiek. Er zijn al enkele goede praktijkvoorbeelden: zo openden sommige politiebureaus een speciaal loket voor slachtoffers van haatmisdrijven. Maar daarnaast moet er ook meer gebeuren om seponering – zaken die niet vervolgd worden door het parket - te voorkomen. 

  Sleutelrol voor getuigen

  Uit onderzoek blijkt dat daders sneller haatmisdrijven plegen als zij het gevoel hebben dat niemand zal reageren. Getuigen zijn dus zeer belangrijk. Des te meer omdat haatmisdrijven iederéén raken die zichzelf met het slachtoffer kan identificeren.

  "Unia is tevreden dat rechtbanken in dossiers van homofoob geweld regelmatig het homofoob motief als verzwarende omstandigheid erkennen, vooral dankzij getuigen van deze pijnlijke gebeurtenissen. Getuigen helpen ook om slachtoffers aan te moedigen en te steunen om naar de rechtbank te stappen. Wij moedigen hen daarom aan om homofobie altijd te melden", besluit Els Keytsman. 

   

  Lees meer
 • IDAHOT: Holebi en transfoob geweld blijft ook in Brussel toenemen

  Het RainbowHouse herinnert ons op de Internationale Dag tegen Holebi en Transfobie eraan dat homofoob en transfoob geweld zich in België, en meer bepaald in Brussel, blijft manifesteren in de vorm van discriminatie, agressie, haatzaaiende taal en zelfs moord.

  Vorig jaar heeft Unia 174 gevallen van discriminatie op grond van seksuele geaardheid onderzocht (met uitzondering van gevallen die verband houden met genderidentiteit, die door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen worden behandeld) en geconstateerd dat het aantal gevallen van geweld en haat in vergelijking met voorgaande jaren is toegenomen. Volgens een onderzoek van het Europees Bureau voor de grondrechten staat België in de top 6 van Europese landen met de meeste LGBTQIA+-fobische fysieke en seksuele aanvallen.

  Het wetgevingskader in België biedt bescherming tegen discriminatie op grond van affectieve en/of seksuele geaardheid en genderidentiteit. De Belgische wet voorziet ook in bescherming tegen haatzaaiende taal en haatmisdrijven tegen LGBTQIA+-personen, in tegenstelling tot wat in sommige EU-landen het geval is.

  Sinds 2019 heeft RainbowHouse, gesteund door Equal.Brussels en in samenwerking met Brussel Preventie en Veiligheid, een project opgezet voor het verzamelen van meldingen van LGBTQIA+fobische discriminatie in het Brusselse gewest. Er is ook een opvang voor slachtoffers in een veilige kader om hen naar de juiste diensten door te verwijzen.

  Inês Dantas Ramalho, sociaal werkster bij RainbowHouse: "Vandaag is het tijd om de trend te keren. RainbowHouse Brussel lobbyt bij de overheid voor een betere aanpassing van de openbare diensten en voor een politie- en justitie zorg die aangepast is aan de LGBTQIA+ gemeenschap. Wij zouden graag zien dat er meer wordt geïnvesteerd in bewustmaking van de bevolking en van de omgeving van mensen uit de LGBTQIA+-gemeenschap, en dat er een meer aangepaste respons komt voor de gemeenschap in termen van nood- en transit accommodatie voor mensen, jong of volwassen, die het slachtoffer zijn van geweld en discriminatie binnen het gezin om LGBTQIA+-fobische redenen.

  Momenteel kunnen niet alle misdrijven worden aangeduid als haatmisdrijven wanneer de dader LGBTI+fobische motieven had. Rainbowhouse dringt erop aan dat de mogelijkheid om een LGBTI+ haat motief als een verzwarende omstandigheid te beschouwen, wordt veralgemeend tot alle misdrijven in het strafwetboek."

  De strijd tegen homofobie, transfobie en bifobie is een voorwaarde voor een vreedzame en respectvolle samenleving voor haar minderheden. Laten we er het hele jaar aan werken!

  Lees meer
 • Gemeenten tonen solidariteit met regenbooggemeenschap

  Op 17 mei 2022 is het 32 jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten schrapte. Sindsdien heeft de holebi- en transgendergemeenschap deze dag uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie, kortweg IDAHOT. Om dat te vieren, worden deze week wereldwijd acties georganiseerd om aandacht te vragen voor de rechten en het welzijn van holebi’s, transgenders en intersekse personen.

  Ook bij ons wordt aan die oproep gehoor gegeven. Jaarlijks roepen çavaria – de koepelorganisatie van de LGBTI+ verenigingen – samen met UniQue, Casa Rosa, Regenbooghuis Limburg en Het Roze Huis Antwerpen de lokale overheden op om op deze dag de regenboogvlag in hun gemeente of stad uit te hangen. “We zijn trots om te kunnen melden dat voor het vierde jaar op rij alle Vlaamse gemeenten zich geëngageerd hebben om de regenboogvlag te hijsen,” zo zegt Jennifer Tuttle, coördinator van de Vlaamse IDAHOT-campagne. “Zo tonen ze zich solidair in de strijd tegen holebi- en transfobie. De symboolwaarde van die vlag op publieke plaatsen  moet niet onderschat worden. Als slechts één iemand zich daardoor minder eenzaam voelt hebben we al een verschil gemaakt.”

  “Ook het onderwijs, de bedrijfswereld en andere organisaties besteden steeds vaker aandacht aan IDAHOT en we zien er ook meer vragen rond. Daarom hebben we besloten om ook hen dit jaar voor het eerst de mogelijkheid te bieden om hun deelname officieel te registreren op onze website www.idahot.be,” zo zegt Dimitri Cools, voorzitter van UniQue, het Vlaams-Brabantse regenbooghuis. “Op die manier kunnen ze het brede publiek informeren over hoe ze mensen uit onze gemeenschap ondersteunen.”

  IDAHOT blijft niet beperkt tot het hijsen van de regenboogvlag. Dit jaar slaan KLIQ en de regenbooghuizen de handen in elkaar en bieden begin juni gratis online vormingen aan gemeenten en steden die verder willen werken rond een inclusief regenboogbeleid. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de website van KLIQ: www.kliqvzw.be.

  Lees meer
 • IDAHOT: Sint-Truiden pakt uit met een regenboogmuur met boodschappen van liefde

  Ter gelegenheid van de  Internationale Dag Tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie (IDAHOT) heeft Sint-Truiden op zijn Grote Markt een berichtenmuur geïnstalleerd  waar iedereen een boodschap van liefde de wereld insturen. 

  Boodschappen van liefde

  Aan het Europaplein, het stadhuis op de Grote Markt, het Abdijplein en het stadskantoor wappert van 13 tot 17 mei naar jaarlijkse gewoonte de regenboogvlag als het symbool bij uitstek van de internationale LGBTQI+ -gemeenschap. Op de Grote Markt plaatste het lokaal bestuur een berichtenmuur in de regenboogkleuren met een hoogte van 1,50m en een lengte van 5m. ‘We roepen iedereen op om zich uit te spreken tegen haat en om tussen 13 en 17 mei deze muur en de sociale media van de stad te overladen met boodschappen van liefde en verdraagzaamheid’, aldus schepen Kvikvinia. ‘Er zijn zoveel manieren om mens te zijn, om elkaar graag te zien en om die liefde in wederzijds respect te beleven. Ik kijk er nu al naar uit om de inspirerende, verbindende en verrijkende berichten van onze Truienaars te lezen.’
   

  Krachtig signaal

  Medewerkers van het Lokaal bestuur Sint-Truiden waren talrijk aanwezig bij de start van de actie op de Groenmarkt in Sint-Truiden vrijdagmiddag. Ook zij wilden hun boodschap van liefde de wereld in te sturen. ‘Als schepen van Personeel ben ik ontzettend fier dat ook onze medewerkers een krachtig signaal geven. Elke collega is welkom in onze organisatie, wij aanvaarden jou zoals je bent! We zetten dan ook alles op alles opdat iedereen in de organisatie zichzelf kan zijn ongeacht diens seksuele geaardheid. Het lokaal bestuur telt meer dan 450 stuk voor stuk waardevolle personeelsleden die deze visie mee onderschrijven’, vertelt schepen van Personeel Hilde Vautmans.

   

  Bewustmaking voor jongeren

  De verspreiding van correcte informatie en bewustmaking bij alle leeftijdsgroepen zijn enkele van de speerpunten in de engagementsverklaring die het lokaal bestuur in 2019 ondertekende.  ‘Onderbouwde kennis verzamelen en ter beschikking stellen is van cruciaal belang. In de bibliotheek Toni Coppers worden voor verschillende leeftijdscategorieën 14 nieuwe boeken aangekocht rond het LGBTQ+-thema’, klinkt het. ‘We willen holebiseksualiteit en genderidentiteit vooral ook meer bespreekbaar bij jongeren. Op zondag 19 mei nodigen we daarom alle jeugdbewegingen van Sint-Truiden uit om op de Grote Markt samen even stil te staan rond deze thema’s’, zegt schepen van  Diversiteit en Gelijke Kansen Nina Kvikvinia.

   

  Een stad met een warm hart

  ‘In Sint-Truiden worden alle inwoners gekoesterd voor wie ze zijn, ongeacht herkomst, huidskleur, leeftijd, vermogen, gender of seksuele voorkeur. Het regenboogbeleid is dan ook een belangrijk onderdeel van onze globale aanpak die ervoor zorgt dat alle inwoners zich goed voelen in onze stad. Truienaren hebben een warm hart en dit is een uitgelezen kans om het te tonen met een boodschap van liefde’, besluit waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers.

   

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste