Zoekresultaten: vooruit

 • Vlaamse parlementsleden gaan naar pride in Hongarije

  Aanstaande zaterdag neemt een Vlaamse delegatie van parlementsleden van N-VA, Vooruit, CD&V en Groen deel aan de pride van Budapest. De directe reden voor hun deelname is natuurlijk de onlangs in Hongarije aangenomen anti-LGBTQ wetgeving die het verschaffen en tonen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsveranderende operaties verbiedt aan minderjarigen. De wet trad vorige week in werking en daardoor is het in principe ook onmogelijk om een pride optocht te organiseren. Het is dus afwachten of de politiediensten zullen ingrijpen.  

  Dat de rechten van de regenbooggemeenschap in Hongarije in dalende lijn  gaan merkten ook de Vlaamse parlementsleden op. Zo werd er ondermeer in de bevoegde commissie gedebatteerd en werd er in het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd omtrent de LGBT+-rechten in Hongarije. Een N-VA-delegatie besloot daarom deel te nemen aan de Budapest Pride deze zaterdag. “Zo stellen we de afname van LGBT+-rechten in het land aan de kaak en steken we de lokale gemeenschap een hart onder de riem”, zegt Vlaams parlementslid Piet De Bruyn.

  “Deze gemeenschap is een zeer kwetsbare, zoals de hoge zelfmoordcijfers en statistieken van geweld tegen de gemeenschap aantonen. Doorgaans wordt de Europese samenleving alsmaar toleranter, maar hier zien we juridisch helaas de omgekeerde tendens. Dit zal diepe wonden slaan en de vaak precaire positie waarin men zich momenteel bevindt nog bemoeilijken. Het is dus een goed signaal dat sympathisanten en parlementairen van over heel de EU afzakken naar Hongarije om op te komen voor LGBT+-rechten. Het ligt tevens in lijn met een andere resolutie die kortgeleden werd aangenomen in het Europees Parlement.”

  De Bruyn heeft tijdens de discussie aangaande de resolutie aangekondigd dat hij naar de Budapest Pride zou gaan om zijn steun te betuigen. Hij werd aangegrepen door een oproep van een lokale activiste. “Haar kernboodschap is dat het uitermate belangrijk is dat LGBT+-jongeren en hun familie weten dat ze niet alleen staan, dat mensen zullen opkomen voor hun rechten. Dat is exact wat ik zal doen samen met verschillende andere parlementsleden die meteen toezegden.”

  De delegatie wordt aangevuld door N-VA-parlementsleden Assita Kanko, Joris Nachtergaele, Freya Perdaens, Sarah Smeyers en Gilles Verstraeten. Ook parlementsleden van Vooruit, CD&V en Groen zullen het plaatje vervolledigen. “Dat is erg goed nieuws. LGBT+-rechten zijn mensenrechten en horen dus ook over partijgrenzen heen verdedigd te worden”, laat De Bruyn nog weten.

  Tijdens hun uitstap naar Boedapest vinden er verschillende ontmoetingen plaats tussen de delegatie en lokale actoren. Zo krijgen de parlementsleden een duidelijk zicht op de concrete impact van de nieuwe wetgevingen op de regenbooggemeenschap, hetgeen zij vervolgens zullen meenemen in hun parlementair werk.

  Lees meer
 • Vlaams Parlement keurt LGBTI-resolutie goed

  Het Vlaamse parlement heeft vorige dinsdag een resolutie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om maatregelen te nemen om geweld en discriminatie tegen LGBTI+-personen tegen te gaan, meer in te zetten op sensibilisatie en de uitbouw van meldpunten en hulplijnen en om  de welzijnssector en het onderwijs inclusiever te maken. De resolutie die door Freya Perdaens (NV-A), Orry Van de Wauwer (CD&V), Stephanie D’Hose (Open VLD), An Moerenhout (GROEN)  en Maxim Veys (Vooruit) werd ingediend telt maar liefst 21 actiepunten.

  Cavaria, de koepelorganisatie van LGBTQ-verenigingen noemt de resolutie op haar website “een mooie stap vooruit om ervoor te zorgen dat de LGBTI+-gemeenschap zich veiliger voelt in België.”  

  “We hopen dat deze resolutie niet enkel symbolisch blijft maar dat er effectief stappen gezet worden in beleid en in de praktijk. Daarom vragen we ook om over een jaar terug samen te komen en de balans op te maken. Daarbij is Vlaanderen slechts een niveau. Alle niveaus moeten samenwerken zodat overal de nodige stappen gezet worden naar een veiligere, meer inclusieve maatschappij voor de LGBTI+-gemeenschap. We kijken daarvoor uit naar het interfederaal Actieplan rond SOGIESC van staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Sarah Schlitz. “or de werklvloer.  

  In de resolutie leggen de beleidsmakers o.a. de focus op de verdere uitbouw en ondersteuning van hulplijnen zoals Lumi, de vroegere Holebifoon. Daarnaast vermelden ze ook actiepunten naar het onderwijs en de welzijnssector toe.

  De volledige resolutie kun je hier nalezen.

   

  Lees meer
 • Transgender gedetineerden komen zoveel mogelijk op 'juiste' gevangenisafdeling terecht

  Transgender gedetineerden worden zoveel mogelijk opgesloten in een afdeling die overeenkomt met hun beleefde genderidenditeit, ongeacht hun seksuele kenmerken of geregistreerd geslacht.  De beslissing of een persoon in een mannen- dan wel een vrouwengevangenis wordt opgenomen wordt in beginsel genomen door de directeur in overleg met de dienst detentiebeheer en de medewerkers die advies kunnen geven. Daardoor kan het gebeuren dat transgender gevangenen op een afdeling worden opgesloten die niet overeenkomt met hun beleefde genderidenditeit. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (OpenVLD) geantwoord op een vraag van Karin Jirofléé (Vooruit) in de commissie Justitie. Hoeveel transgendergedetineerden in de Belgische gevangenissen zitten is niet duidelijk.

   

  Aanleiding voor de reeks vragen van Jiroflee was ondermeer het overlijden van twee Britse transgender gedetineerden. Eind 2015 overleden in Groot-Brittannië Vicky Thompson en Joanne Latham, twee transvrouwen die opgesloten zaten in mannengevangenissen. Als reactie op deze gebeurtenissen kwam er in Groot-Brittannië een beleid voor de opgang en plaatsing van transgender gedetineerden. 

  Om te bepalen of gedetineerden in de mannen of vrouwenafdeling worden geplaatst worden wereldwijd verschillende classificatiemethodes toegepast om transgender gedetineerden te plaatsen in een penitentiaire instelling. Dat kan enerzijds gebeuren op basis van het geregistreerde geslacht (wat soms niet overeenstemt met de genderidentiteit), plaatsing op basis van de genitaliën, en plaatsing op basis van de beleefde genderidentiteit (ook wanneer deze niet overeenstemt met de geslachtsregistratie). In Londen bestaat er zelfs een aparte gevangenisvleugel voor transgender gedetineerden. Veel van de problemen die transgender gedetineerden ervaren, worden veroorzaakt door misplaatsing. De Nederlandse staat werd eind 2019 veroordeeld voor het (mis)plaatsen van een transvrouwelijke gedetineerde op een mannenafdeling. 

   

  Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, laat weten dat in ons land transgender gedetineerden zoveel mogelijk worden ondergebracht op een afdeling die overeenkomt met hun beleefde genderidentiteit. “Het huidige beleid is te omschrijven als een casusgebonden beleid, dat vertrekt vanuit de individuele genderidentiteitsbeleving van de persoon. Het uitgangspunt is dat zowel bij de plaatsing als bij het toestaan van bepaalde faciliteiten tijdens de detentie, zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de vrijheid om de eigen identiteit te beleven. Evenwel dient, naast de persoonlijke beleving, ook steeds rekening te worden gehouden met de veiligheid van de persoon en diens omgeving.“

   

  Hoeveel transgender gedetineerden in onze gevangenissen zitten, en eventueel op de verkeerde afdeling, kan de minister niet zeggen. “Gelet op de fluïde definiëring van transgenderisme en de moeilijke bepaling van het moment waarop er effectief sprake is van ‘het niet overeenstemmen van de genderidentiteit van een persoon met het geslacht dat die persoon werd toegeschreven bij de geboorte’, bestaat er geen sluitende registratie en is het bijgevolg niet mogelijk om betrouwbare cijfers te produceren. De persoonlijke medische gegevens ter zake worden sowieso niet in de databanken van de penitentiaire inrichtingen opgenomen. De dienst penitentiaire gezondheidszorg is wel op de hoogte van een aantal gevallen binnen de penitentiaire inrichtingen gelet op de onderliggende vragen qua medische gezondheidszorg en de vragen van de betrokken gedetineerden aan de psychosociale dienst. Er kan algemeen worden gesteld dat het geen onbekend of uiterst zeldzaam voorkomend fenomeen is.“

   

  Momenteel wordt er aan een reeks van aanbevelingen en richtlijnen gewerkt  voor de omgang met transgender gedetineerden. In februari 2021 werd binnen het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen met medewerking van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een werkgroep opgericht om dit te actualiseren. In de loop van de komende maanden zal dit geactualiseerde document met een concreet actieplan aan de directies van de penitentiaire instellingen worden voorgelegd. Ook de link met de deontologie en de integratie in de opleiding van het gevangenispersoneel zullen hierbij concrete aandachtspunten zijn. 

  Foto: Francesca RunzaUnsplash

  Lees meer
 • Anticonceptiemiddelen van transmannen worden binnenkort terugbetaald

  Transmannen krijgen binnenkort hun anticonceptiemiddelen terugbetaalt. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) geantwoord  in de Kamercommissie Gezondheid op een vraag van zijn partijgenote Karin Jiroflée. 

  Nu is het zo dat de anticonceptiemiddelen van vrouwen tot 25 jaar, en  die met een verhoogde tegemoetkoming terug betaalt worden. Door het feit dat transmannen sinds de goedkeuring van de transgenderwet in 2018, waarbij bepaald werd dat ze hun geslachtsregistratie en naam in het rijksregister konden laten aanpassen en niet langer meer gesteriliseerd moesten worden lopen transmannen het risico dat ze in bepaalde gevallen toch nog zwanger kunnen geraken. Omdat het KB dat de terugbetaling van de anticonceptiemiddelen regelt niet werd aangepast aan hun huidige situatie moesten transmannen tot 25 jaar (of zonder leeftijd met een verhoogde terugbetaling) zelf opdraaien voor deze medicatie.

  “De minister heeft bevestigd dat de procedure om het desbetreffende KB aan te passen loopt, laat Karin Jiroflée weten aan Belga. 

  "Het recht om niet zwanger te worden moet voor iedereen hetzelfde zijn. Het maakt dan niet uit of je een man in transitie bent of niet", zegt ze. "Ik ben tevreden dat die discriminatie nu wordt opgeheven."

  Bron: Belga

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste