Zoekresultaten: vooruit

 • Vlaams Belanger Sam Van Rooy verlaat boos commissie na incident rond transfobe aanval

  Vlaams Belang-parlementslid Sam Van Rooy heeft dinsdag na een discussie over een transfobe aanval tijdens de Belgian Pride kwaad de commissie Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement verlaten. Hij pikte de kritiek niet van Brecht Warnez (CD&V) en minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) dat het Vlaams Belang zich schuldig maakt aan het  “mensen opzetten tegen elkaar”  als het gaat om geaardheid en gender.

  Belgian Pride

  Na de Belgian Pride van 21 mei kwamen verschillende getuigenissen naar boven van bezoekers die na het verlaten van het festivalterrein rond de Kunstberg werden aangevallen. Eén van die getuigenissen, en die ook tijdens in de commissie Gelijke Kansen dinsdag werd aangehaald door Maxim Veys (Vooruit) , was afkomstig van een meisje dat samen met haar moeder en transgender broer door enkele jongeren was aangevallen in Sint-Jans-Molenbeek. Tijdens de belaging werd de regenboogvlag die de 13-jarige jongen bij zich had in brand gestoken en daarbij liep hij  brandwonden op. Ook zijn moeder kreeg verschillende slagen in het gezicht en op haar lichaam, en ook het meisje zelf werd geslagen. ­

  Die aanval werd door alle partijen in de commissie, ook door het Vlaams Belang, veroordeeld.  Die veroordeling door het Vlaams Belang werd op kritiek onthaald door ondermeer Bart Somers en Brecht Warnez. 

  “Het begint allemaal met ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt”, zo zei Warnez als antwoord op de veroordeling door Van Rooy. “En ervoor zorgen dat dit niet gebeurt, betekent dat je respectvol omgaat met een aantal mensen. U hebt absoluut gelijk: wie zoiets doet, moet daadkrachtig en hard gestraft worden. Maar het is ook onze taak om ervoor te zorgen dat we mensen niet opzetten tegen andere mensen. Als ik dan lees wat uw partijgenoot zegt over een transgender die K3’tje wil worden: “Jij kindjes inspireren? Om wat te doen? Hun piemel af te knippen en hormonenblockers te nemen die hen onvruchtbaar en depressief maken?” … Zo zorg je er net voor dat mensen een soort van argwaan krijgen ten opzichte van transgenders. Als diezelfde persoon dan zegt over die persoon: “Als je beroemd wil zijn en op televisie wil komen, dan moet je je biologisch perfect gezonde lichaam verminken.” … Zo zorg je ervoor dat je mensen tegen elkaar opzet. En daar begint het: we moeten ervoor zorgen dat de wortels om dat soort gedrag te tonen, er niet zijn. En als mensen het dan toch nog nodig vinden om geweld te gebruiken, dan hebt u gelijk, maar we moeten beginnen bij het begin.”

  Ook minister Somers kwam terug op de veroordeling door Van Rooy maar hekelde ook meteen het feit dat zijn partij mensen tegen elkaar opzet. “ik lees u een heel eenvoudige tweet voor – er zijn er grovere, maar ik neem de meest eenvoudige, omdat die voor mij het meest sprekend is – van een van uw parlementsleden, de heer Sintobin, die doorgaans nochtans niet bekendstaat voor zijn rauw taalgebruik: “Ik ben hetero, blank en gehuwd voor de Kerk. O ja, we hebben ook 1 zoon. Mag het nog? #pridehysterie” 

  Van Rooy probeerde minister Somers meermaals te onderbreken. Maar omdat Van Rooy volgens het reglement het woord niet meer kon krijgen begon hij door de zaal te roepen vooraleer hij de zaal verliet. “Dit is voor mij een toonbeeld van hoe je misprijzen kunt hebben voor een normaal parlementair debat en elke gedachtewisseling uit de weggaat”, zo reageerde Somers op het vertrek van Van Rooy. “Men steekt alleen maar tirades af over een ander, maar loopt weg zodra men geconfronteerd wordt met een pijnlijk gegeven.”

  “En natuurlijk is er een probleem bij bepaalde groepen in de samenleving met culturele patronen die verder weg staan van de aanvaarding van die diversiteit. En we moeten daaraan werken. Maar het begint altijd bij jezelf, bij je eigen partij, bij je eigen organisatie, en in dezen blijft het Vlaams Belang een totaal ongeloofwaardige partner. Er is geen enkele andere partij in dit halfrond, van links tot rechts, waarbij je zo’n hoeveelheid tweets of uitspraken kunt vinden die confronterend zijn ten aanzien van mensen met een andere geaardheid of overtuiging. Ik betreur dat. Misschien moet de heer Van Rooy, in plaats van te roepen en te tieren en het conflict elke keer opnieuw te proberen uit te vergroten, beginnen met orde op zaken te stellen in eigen rangen. Maar dat zal hij niet doen, want het behoort tot het DNA van zijn partij, een partij die gekenmerkt wordt door onverdraagzaamheid.“

  Lees ook: Gezin na afloop van de Belgian Pride aangevallen

  Vlaams Belanger vergelijkt LGBT-gemeenschap met een religie

  Bart Somers: 'Het Vlaams Belang is de meest homofobe partij" (+)

  Lees meer
 • Vlaams Parlement wil LGBTQI+-rechten in Europa beschermen en versterken

  Open Vld, N-VA, CD&V, Groen en Vooruit hebben dinsdag op de Internationale Dag tegen Holebi en transfobie (IDAHOT) in het Vlaams Parlement aandacht gevraagd voor de bescherming en versterking van LGBTQI+-rechten in de Europese Unie. Dat deden ze aan de hand van een resolutie in de Commissie Buitenlands Beleid.

  Initiatiefnemers Emmily Talpe, Paul Van Miert, Orry Van de Wauwer, Stijn Bex en Annick Lambrecht vragen concrete maatregelen op Vlaams, Europees en internationaal niveau om de LGBTQI+-gemeenschap te steunen in hun legitieme strijd voor gelijke rechten.

  Regenboogkaart

  Op 12 mei 2022 heeft ILGA-Europe (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association Europe) de jaarlijkse Rainbow Europe Map en Index gepubliceerd. Terwijl België na vier jaar op de tweede plaats dit jaar op de derde plaats staat, bengelt Polen voor het derde jaar op rij helemaal onderaan en scoort het land het slechtst van alle Europese lidstaten. Dit toont aan dat er belangrijke verschillen zijn tussen de lidstaten onderling en dat er nog een lange weg te gaan is vooraleer de Europese Unie kan worden uitgeroepen tot een effectieve LGBTQI+-vrijheidszone, wat het Europees Parlement wel verklaarde op 11 maart 2021. Het is dan ook van groot belang om de rechten en vrijheden van de LGBTQI+-gemeenschap, zowel binnen als buiten Europa, te beschermen.

  De Europese Commissie kondigde op 11 november 2020 haar Europese strategie voor degelijkheid van LGBTQI+-personen voor 2020-2025 aan. Daarin erkent de Unie expliciet dat discriminatie van LGBTQI+-personen nog steeds voorkomt in de hele EU én streeft ze ernaar om een Unie van gelijkheid op te bouwen via een reeks van concrete maatregelen. De recente aanvallen op de LGBTQI+-gemeenschap in Polen, Hongarije, Italië, Bulgarije,… tonen aan dat het meer dan ooit cruciaal is dat de Europese Commissie effectief en prioritair uitvoering geeft aan deze strategie.

  Iedereen moet zichzelf kunnen zijn

  “Ik ben zeer bezorgd over de gelijke rechten voor LGBTQI+-personen in Europa”, stelt Emmily Talpe (Open Vld). “Zij hebben de voorbije decennia gestreden om hun rechten op te bouwen. Helaas zien we de laatste jaren dat sommige Europese landen achterblijven of de klok zelfs terugdraaien. Dat mogen we niet laten gebeuren. We mogen geen compromis sluiten op het vlak van onze grondrechten en waarden. In dit Europa van de 21ste eeuw moet iedereen zichzelf kunnen zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit,… We vragen de Europese Commissie dan ook om niet te talmen met de uitvoering van de Europese strategie voor gelijkheid en non-discriminatie van de LGBTQI+-gemeenschap. Concrete acties zijn dringend nodig.”

  Internationale voortrekkersrol

  “Vlaanderen heeft altijd een internationale voortrekkersrol vervuld op het vlak van maatschappelijke aanvaarding en gelijke kansen en rechten voor LGBTQI+-personen, maar de strijd is verre van gestreden”, zegt Paul Van Miert (N-VA). “Met deze resolutie maken we nog eens duidelijk dat we LGBTQI+-rechten beschouwen als grondrechten: fundamenteel en universeel. We veroordelen niet alleen alle vormen van geweld tegen LGBTQI+-personen, maar ook het tolereren van die schendingen van hun rechten en vrijheden.”

  Extra aandacht voor intersekse personen

  “Vlaanderen is altijd een voortrekker geweest op het vlak van gelijke rechten voor holebi’s, trans- en intersekse personen. Het is onze plicht om die boodschap ook internationaal uit te dragen. Toch moeten we onze rechten ook in eigen land nooit als vanzelfsprekend beschouwen. België is een plaats gezakt op de ILGA Rainbow Index in vergelijking met de vorige jaren. Vooral wat de rechten van intersekse personen betreft, moet ons beleid dringend een versnelling hoger schakelen”, legt Orry Van de Wauwer (CD&V) uit.

  LGBTQI+-rechten zijn mensenrechten

  “Ook in 2022 moeten we blijven opkomen voor LGBTQI+-rechten. Ons land was altijd al een voortrekker, maar die titel moeten we blijven verdienen. We kunnen niet tevreden zijn zolang er in EU-lidstaten als Polen of Hongarije, maar ook buiten de EU, stilstand of achteruitgang is. Met dit initiatief roepen we alle Europese lidstaten op om meer te doen. Want LGBTQI+-rechten zijn mensenrechten”, aldus Stijn Bex (Groen). 

  “Iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn. We zien overal in Europa dat hele gemeenschappen opnieuw worden uitgesloten. De rechten voor LGBTQI+ moeten we daarom blijven beschermen en versterken. Sommigen denken dat dit niet meer nodig is; ik nodig ze uit om Polen en Hongarije te bezoeken. Daar zie je dat deze rechten nooit volledig verworven zijn. Ook in België mogen we dan wel op juridisch vlak grote stappen gezet hebben, op het vlak van maatschappelijke aanvaarding en mentaal welzijn van de regenbooggemeenschap hebben we nog een lange weg af te leggen. We moeten hiervoor samen blijven strijden, want enkel samen kunnen we elkaar veiligheid en welzijn garanderen. In Europa, in België. In het onderwijs, de sporthallen en op café. Overal”, zegt Annick Lambrecht (Vooruit).

  Lees meer
 • Kortrijkse schepen op straat uitgemaakt voor vuile homo

  De Kortrijkse schepen Axel Weydts (Vooruit) is woensdagmiddag op straat uitgemaakt voor “Vuile homo”. Dat heeft hij op zijn instagram en Twitterpagina gepost.  Weydts krijgt wel vaker homofobe haatberichten maar laat weten dat het de eerste keer is dat hij verbaal werd uitgescholden.

  “Woensdag vlak voor de middag fietste ik door de Budastraat”, zo begint hij zijn verhaal bij HLN. “Een man kwam uit de andere richting aangefietst, toen hij me plots luidkeels uitmaakte voor ‘vuile homo’. Ik schrok en keek nog eens om. Daarop zei hij dat hij het tegen mij had en riep hij nog eens ‘vuile flikker’, terwijl hij zijn middelvinger opstak. Het voelde maar vies.”

  Bron: HLN

   

  Lees meer
 • Ook transpersonen krijgen hun contraceptiva terugbetaald

  Goed nieuws voor transpersonen. Hun contraceptiva worden binnenkort ook terugbetaald. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Hiermee komt er een einde aan de bestaande discriminatie want momenteel is dit enkel mogelijk voor vrouwen jonger dan 25 jaar. Transpersonen die hun identiteitskaart niet lieten aanpassen maar wel nog zwanger konden worden, konden tot nu toe geen aanspraak maken op die regeling.

  Op voorstel van staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz  (Ecolo) en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) besloot de ministerraad om de wetgeving dusdanig aan te passen dat ook transpersonen recht hebben op die terugbetaling.

  Foto:  MichaƂ ParzuchowskiUnsplash

  Lees meer
 • Fransen versoepelen bloeddonaties voor homo-mannen. Belgische socialisten willen termijn verkorten

  Vanaf 16 maart verdwijnen in Frankrijk de discriminerende regels waardoor mannen die seks hebben met andere mannen (MSM) bloed mogen doneren. Dat heeft de Franse Minister van Volksgezondheid Olivier Véran laten weten via Twitter. Alle verwijzingen naar de seksuele geaardheid van de donors zullen verdwijnen van de registratieformulieren die gebruikt worden bij bloeddonaties.

  In Frankrijk kunnen MSM al sinds juli 2016 bloed geven op voorwaarde dat ze een jaar niet seksueel actief zijn geweest. In 2019 werd die termijn al gereduceerd tot vier jaar. Nu gaat die termijn helemaal op de schop omdat doorheen de jaren de risico’s op een contaminatie van de bloedvoorraad is afgenomen.

  De Fransen die bloed willen geven en monogaam zijn zullen wel nog steeds een vragenlijst moeten invullen met daarop onder meer vragen of ze vier maanden voor de donatie nog een behandeling hebben gevolgd voor een hiv-besmetting. Ook blijven de vragen over recent seksueel gedrag en drugsgebruik op het formulier staan.

  In verschillende Europese landen MSM waaronder Nederland,Spanje, Italië en Groot-Brittannië hebben het verbod op bloeddonaties door MSM reeds verwijderd.

  Belgie

  In ons land mogen MSM ook bloed geven op voorwaarde dat ze het afgelopen jaar geen seks hebben gehad. Door die termijn worden MSM zo goed als uitgesloten. Mede door de versoepeling bij onze zuiderburen wordt de discussie over die seksloze termijn bij donaties opnieuw geopend. Als het van de socialisten (Vooruit en PS) in de Kamer afhangt wordt die termijn herleidt tot vier maanden. Vooruit-Kamerlid Karin Jiroflée diende samen met de Franstalige socialisten van PS een wetsvoorstel in om de termijn te verkorten tot vier maanden.  Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vroeg de federale overheidsdienst Volksgezondheid en het federaal geneesmiddelenagentschap FAVV vorig jaar al om een haalbaarheidsanalyse.  Als alles goed gaat wordt er volgend jaar over het wetsvoorstel van de socialisten gestemd.

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste