Zoekresultaten: transjongeren

 • Nieuw project moet veerkracht van transjongeren versterken

  De Hogeschool VIVES en het Centrum voor seksuologie en gender van het UZ Gent starten met een nieuw Europees project dat de veerkracht bij transgender jongvolwassenen moet versterken. Veerkracht kan namelijk helpen om met geïnternaliseerde transfobie om te gaan, om ervaringen van geweld te delen met anderen, om de genderidentiteit te tonen op school en thuis, om sociale steun en manieren te vinden om met genderdysforie om te gaan.

  Met het project Transilience wil men de veerkracht bij transgender jongeren verhogen door groepstrajecten aan te bieden die werden ontwikkeld in co-creatie met de jongeren.

  Elk traject bestaat uit vijf modules en loopt over vijf maanden. De modules worden opgezet vanuit verschillende invalshoeken: psychologisch, sociaal, met focus op lichaamswerk, met focus op school en vanuit digital storytelling. Elke module bestaat uit meerdere workshops, begeleid door interne en externe, gespecialiseerde coaches. Het UZ Gent zal de externe coaches opleiden in het transsensitief werken.

  Naast de veerkracht versterken, wil dit project ook het bewustzijn en de kennis en vaardigheden van professionals en transgender personen vergroten (bv. van LGBTQI+-organisaties en zelfhulpgroepen). Het project verduidelijkt hoe veerkracht bij trans personen kan worden vergroot door ervaringen te delen en tools te hanteren die in het project worden ontwikkeld.

  Transilience zet ook in op een brede vorming van professionals, waaronder zorgverleners, om het bewustzijn rond gender gerelateerd geweld en de door trans jongeren ervaren drempels te verhogen. Er wordt hen aangeleerd hoe ze die drempels kunnen herkennen en helpen overwinnen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van digital story’s waarin ze eigen ervaringen delen via het medium van beeld.

  De resultaten en ontwikkelde tools van dit project worden onder andere gedeeld met verschillende Europese LGBTQI+-organisaties en professionals. 

  Foto: Pixabay/Tumisu

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste