Zoekresultaten: leuven

 • Grote opkomst voor start van Queer Leuven

  In Leuven werd op coming-out day (11 oktober) het startschot gegeven voor  Queer Leuven. Dat platform zal het regenboogbeleid van de stad mee vormgeven. Meer dan zeventig Leuvenaars woonden het startmoment bij. "De grote opkomst toont aan dat het thema echt leeft in onze stad en dat verschillende Leuvenaars graag willen meedenken over het regenboogbeleid", aldus een enthousiaste schepen van gelijke kansen Lies Corneillie. Wie interesse heeft om deel uit te maken van Queer Leuven, kan zich nog tot 2 november kandidaat stellen.

  “Leuven is een inclusieve stad waar je jezelf mag zijn, je eigen keuzes mag maken en mag houden van wie je wil, want liefde is liefde. Dat vinden we heel belangrijk en daar zullen we op blijven toezien”, vertelt schepen Corneillie. “Er is de voorbije decennia veel en belangrijk werk verricht als het gaat over genderidentiteit, genderexpressie en geaardheid. Maar er is natuurlijk nog werk aan de winkel. Bovendien brengen nieuwe tijden nieuwe uitdagingen met zich mee. Daarom werken we als stad aan een regenboogbeleid 2.0 en dat willen we graag samen met de Leuvenaars doen. Gisterenavond gaven we de aftrap voor de zoektocht naar wat dat nieuwe regenboogbeleid precies moet inhouden." 

  Interactieve inspiratieavond


  Gisterenavond ging een diverse groep van panelleden: Bas Moeyaert, Diego Rodriguez, Freddie Verkammen, Jamine De Wandel en Leen Francen in gesprek met elkaar en met het publiek. Journalist Filip Tielens leidde het gesprek in goede banen. Zij brachten het debat op gang over de rol van het platform en over wat er in Leuven nodig is als het gaat over regenboogbeleid. Het publiek gaf alvast mee dat er zeker moet worden ingezet op meer ruimte, visibiliteit, sensibilisering en inclusieve beeldvorming rond het regenboogthema. Er was ook veel eensgezindheid over de noodzaak van een meer genderinclusieve aanpak binnen onder andere het onderwijs, zorg, sport, cultuur en vrije tijd.

  Deel uitmaken van Queer Leuven


  Op het einde van de avond konden geïnteresseerden zich kandidaat stellen voor het platform. Geëngageerde Leuvenaars zullen er de komende maanden onder begeleiding van een externe organisatie samen nadenken over een aantal speerpunten van het lokale regenboogbeleid. "Je kandidaat stellen kan trouwens nog altijd. We hopen dat zoveel mogelijk Leuvenaars met verschillende achtergronden en van alle leeftijden dat doen, zodat het platform voldoende representatief is en we met een waaier van ideeën en voorstellen aan de slag kunnen", verduidelijkt Lies Corneillie. "Je kan ook steeds iemand nomineren van wie je denkt dat hij of zij niet mag ontbreken." Wie geïnteresseerd is, kan zich kandidaat stellen op de site van de stad.

  Lees meer
 • Leuven start eigen regenboogplatform op

  Op maandag 11 oktober, Coming Out Day, geeft stad Leuven de aftrap voor Queer Leuven, het platform dat het regenboogbeleid van Leuven de komende jaren mee zal vormgeven. Dat doet de stad met een interactieve inspiratieavond in de Bib Leuven  Tweebronnen. Na afloop kunnen geïnteresseerden zich kandidaat stellen om deel uit te maken van Queer Leuven of iemand anders hiervoor nomineren.

  “Leuven is een inclusieve stad waar je jezelf mag zijn, je eigen keuzes mag maken en mag houden van wie je wil, want liefde is liefde. Dat vinden we heel belangrijk en daar zullen we op blijven toezien”, vertelt schepen van gelijke kansen Lies Corneillie.

  “Een gedragen regenboogbeleid schrijf je niet vanachter een bureau, dat maak je samen door te luisteren en in dialoog te gaan. Daarom richten we de komende maanden het platform Queer Leuven op. We geven de aftrap met een laagdrempelige inspiratieavond op 11 oktober waarop iedereen van harte welkom is”, licht Corneillie het initiatief toe. “Het is de bedoeling dat Leuvenaars de komende maanden zelf aangeven wat de belangrijkste actiepunten moeten zijn van het Leuvens regenboogbeleid: wat is er precies nodig, waar kunnen we als stad ondersteunen en waar moeten we een voortrekkersrol opnemen?”

  Interactieve inspiratieavond

  Met een inspiratieavond op 11 oktober om 20 uur in de foyer van de Bib Leuven Tweebronnen (Rijschoolstraat 4, Leuven) geeft de stad de aftrap voor Queer Leuven. Die avond gaat een diverse groep van panelleden, namelijk Bas Moeyaert, Diego Rodriguez, Freddie Verkammen, Jamine De Wandel en Leen Francen, in gesprek met elkaar en met het publiek. Wat betekent queer zijn voor hen? En welke ideeën hebben zij voor Queer Leuven? Journalist Filip Tielens leidt de avond in goede banen. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via deze link.

  Deel uitmaken van Queer Leuven

  Op de inspiratieavond zal ook een oproep gelanceerd worden om je kandidaat te stellen voor het platform. In dat platform zullen geëngageerde Leuvenaars de komende maanden onder begeleiding  van een externe organisatie samen nadenken over een aantal speerpunten van het lokale regenboogbeleid. Je kan je na deze avond kandidaat stellen voor het platform of iemand anders nomineren hiervoor.

  De stad heeft ook al jaren een goede samenwerking met het regenbooghuis UniQue. Met dit initiatief wil de stad echter ook individuele Leuvenaars bereiken die niet vertegenwoordigd worden in een organisatie, maar die toch hun stem willen laten horen.

  Foto: Stad Leuven

  Lees meer
 • Leuven hangt regenboogvlag uit

  Aan het Leuvense stadskantoor wappert de regenboogvlag. Daarmee wil het stadsbestuur tonen dat holebi- en transfobie niet getolereerd mag worden. De nieuwe antihomowetgeving van Hongarije druist in tegen de Europese waarden en de mensenrechten.

  “De Europese Unie kan en mag dat niet zomaar laten passeren. Als Unie-leden mensen bewust discrimineren en ontmenselijken, moet er een harde lijn getrokken worden. De duidelijke uitspraak van Commissievoorzitter von der Leyen, dat de wetgeving een schande is, onderschrijven we volledig”, zeggen burgemeester Mohamed Ridouani en schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie. “We onderstrepen dat Leuven een inclusieve stad is waar je jezelf mag zijn en je eigen keuzes mag maken, zonder gestigmatiseerd te worden. Wij veroordelen alle vormen van geweld. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn zonder gevaar te lopen.”

  Lees meer
 • IDAHOT: Leuven hangt regenboogvlag uit aan stadskantoor

  Sinds 12 mei wappert de regenboogvlag aan het Leuvense stadskantoor in het kader van de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT) op 17 mei. Net zoals de voorbije jaren toont stad Leuven hiermee dat in Leuven iedereen zichzelf kan zijn en holebi- en transfobie niet getolereerd worden. Het Leuvens stadsbestuur overhandigde ook een regenboogvlag aan het stadsbestuur van zusterstad Ottignies Louvain-La-Neuve naar aanleiding van IDAHOT. Leuven wil immers intens gaan samenwerken met andere steden rond positieve beeldvorming en het aanpakken van discriminatie ten opzichte van LGBTI’s.

  Stad Leuven draagt de mensenrechten en dus de rechten van de LGBTI-gemeenschap (holebi’s, transgenders en personen die twijfelen over hun geaardheid en genderidentiteit) hoog in het vaandel. Ook letterlijk. Burgemeester Mohamed Ridouani, schepen van gelijke kansen Lies Corneillie, Mister Gay Belgium Joren Houtevels en Jennifer Tuttle van Regenbooghuis UniQue hesen op 12 mei de regenboogvlag aan het stadskantoor naar aanleiding van IDAHOT. “Hiermee onderstrepen we dat Leuven een inclusieve stad is waar je jezelf mag zijn en je eigen keuzes mag maken, zonder gestigmatiseerd te worden. Dit vinden we heel belangrijk, daarom werken we actief aan het bestrijden van alle vormen van discriminatie en uitsluiting en zoeken we internationale samenwerking op met andere steden”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani.

  Met deze actie tonen het stadsbestuur en UniQue dat er in Leuven geen plaats is voor holebi- en transfobie en dat iedereen er zichzelf moet kunnen zijn ongeacht zijn of haar geaardheid of genderidentiteit. “Het is nog altijd nodig om die boodschap uit te dragen, want er is helaas nog veel onverdraagzaamheid en discriminatie tegenover de LGBTI-gemeenschap wereldwijd. We blijven ons dan ook inzetten voor de rechten van LGBTI samen met Regenbooghuis UniQue”, licht schepen van gelijke kansen Lies Corneillie toe.

  “De IDAHOT-campagne is niet enkel belangrijk wegens het symbolisch hijsen van de regenboogvlag. Ze laat ons ook toe om de evolutie van het regenboogbeleid bij de gemeenten op te volgen,” vertelt Dimitri Cools, voorzitter van Regenbooghuis UniQue. “Zo weten we nu bijvoorbeeld dat 39 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten ondertussen een schepen van gelijke kansen hebben, terwijl die positie tijdens de vorige legislatuur in nauwelijks een derde van de gemeenten bestond." Jennifer Tuttle, de coördinator van de werkgroep politiek van UniQue geeft verder aan dat de regenbooghuizen en çavaria dit jaar in het kader van IDAHOT ook gratis vormingen aanbieden over diversiteit aan professionals die werken met jongeren.

  Samenwerking met Europese steden

  Stad Leuven draagt deze boodschap ook buiten de stadsgrenzen uit en overhandigde een regenboogvlag aan zusterstad Ottignies Louvain-La-Neuve. “We voelen dat de rechten van de LGBTI-gemeenschap onder druk staan en dat niet iedereen overal zichzelf kan zijn. Samenwerking en solidariteit, onder meer tussen steden, is meer dan ooit belangrijk. We gaan dan ook graag in op de oproep van het Europese Rainbow Cities Network waarvan Leuven lid is”, vertelt Corneillie. Dat netwerk roept haar leden dit jaar op om een regenboogvlag te schenken aan een zusterstad. “We hebben gekozen voor onze zusterstad Ottignies Louvain-La-Neuve en hebben hen uitgenodigd om samen met ons de vlag te hijsen. Dit gebaar is hopelijk een goede aanleiding om uit te wisselen over het regenboogbeleid van beide steden en wie weet gezamenlijke acties op poten te zetten. We hopen zo verbonden te zijn in de strijd voor gelijke rechten.”

  Stad Leuven zal de komende maanden alvast samen met achttien andere Europese steden tools ontwikkelen tegen homofobe propaganda, discriminatie en stigmatisering van LGBTI. Daarnaast zullen deze steden een aantal richtlijnen opstellen die andere steden over heel de wereld kunnen inspireren om een beleid te ontwikkelen waarin de rechten van de LGBTI-gemeenschap gewaarborgd worden.

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste