Zoekresultaten: belgie

 • Belgie verlaagt uitsluitingstermijn voor bloeddonatie door MSM naar vier maanden

  Vanaf zaterdag 1 juli zullen MSM (mannen die seks hebben met mannen) in België sneller bloed kunnen geven na hun laatste seksuele contact. Vandaag mogen MSM pas bloed geven als ze 12 maanden geen seks hebben gehad. Vanaf zaterdag  moeten ze vier maanden wachten.  “Het beperken van de uitsluitingstermijn blijft uitsluiting en is dus discriminatie. Dit heeft nog steeds effect op het mentaal welzijn van deze groep mensen”, zegt Eef Heylighen van çavaria.

  “MSM worden nu allemaal uitgesloten op basis van hun groepsidentiteit. De veronderstelling dat alle MSM seksueel risicovol gedrag stellen is stereotyperend en fout: er bestaat niet één vast profiel van MSM. Wij stellen voor over te gaan op een individuele risicoanalyse van élke donor op basis van hun seksueel risicogedrag, los van seksuele oriëntatie. Dit gebeurt al in heel wat landen zoals Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada.”

  Uit een online enquete die çavaria en Prisme, de Waalse LGBTI+ koepel, hielden bleek dat 96 procent van de respondenten het belangrijk vonden dat ze bloed konden geven. Hoewel deze enquête vooral gericht was op LGBTI+ personen, kon iedereen hun ervaring en mening delen. Daarnaast gaf 70 procent van de respondenten aan dat ze graag bloed willen geven terwijl onder de huidige wetgeving 42 procent van de respondenten dat daadwerkelijk mogen doen. Een groot verschil dat aantoont dat MSM bereid zijn te helpen om de aanhoudende bloedtekorten te voorkomen, indien ze de kans zouden krijgen. 74,4 procent van de respondenten gaven aan dat ze de regelgeving die vanaf 1 juli 2023 zal gelden, als discriminerend ervaren voor MSM. 65,6 procent vond dat deze discriminatie ook een impact had op de gehele LGBTQ+ gemeenschap. Voor de respondenten lijkt het grootste hekelpunt de verschillende uitsluitingscriteria tussen MSM en heteroseksuele personen. 76 procent van de respondenten gaven aan dat ze akkoord zouden zijn indien de uitsluitingscriteria voor MSM hetzelfde zouden zijn als die voor heteroseksuele personen.

  De enquête peilde niet alleen naar eventuele gevoelens van stigma maar ook naar een alternatieve regelgeving die inclusiever is. In totaal deelden 244 mensen tussen de 18 en 74 jaar hun mening.

  Cavaria wil dan ook dat de nieuwe richtlijn zo snel als mogelijk wordt aangepast zodat MSM bloed kunnen doneren na het invullen van een uitgebreide vragenlijst die iedereen, zonder uitzondering van de  uitsluitingscriteria op basis van hun identiteit als MSM, moet invullen over het  individueel risicogedrag met niet-stigmatiserende formuleringen. Dat iedere donor bij individueel risicogedrag een algemene uitsluiting van 4 maanden krijgt en dit  ongeacht de seksuele oriëntatie van de donor.

  Lees meer
 • Transgenderwet gerepareerd zodat tweede naams en geslachtsverandering mogelijk wordt

  De federale regering heeft de Transgenderwet aangepast zodat er meermaals van naam of geslacht kan veranderd worden. Met de wetswijzing wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren die het Grondwettelijk Hof in een arrest uitte.  Mensen die voor de tweede keer hun geslachtsregistratie of voornaam willen aanpassen, moesten volgens de Transgenderwet van 2017 via de familierechtbank passeren en dat met een omslachtige procedure. Daarna nog eens de geslachtsregistratie aanpassen - of de voornaam - kon niet meer.

  Die onherroepelijkheid van de eerste aanpassingen was niet naar de zin van het Grondwettelijke Hof omdat het een schending van het gelijkheidsbeginsel inhoudt. 

   

  In de nieuwe versie van de Transgenderwet is die onherroepelijkheid en de procedure voor de familierechtbank  geschrapt. Dit is niet de enige ‘reparatie’ van de Transgenderwet die op staple staat.Bij de tweede fase  zal het luik van de erkenningsmogelijkheid voor personen met een non-binaire genderidentiteit worden aangepakt. Het Grondwettelijk Hof stelde immers ook dat het ontbreken van deze mogelijkheid het gelijkheidsbeginsel schendt voor wie zichzelf niet in de categorie van man noch vrouw kan plaatsen. 

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste