Rainbow Ambassadeurs lanceren manifest dat situatie van LGBTQ-senioren moet verbeteren.

De Rainbow Ambassadors, een vereniging  die opkomt voor LGBTQI-senioren, heeft een manifest gelanceerd met vijf eisen die de zichtbaarheid van de groep en hun situatie moet verbeteren. Een zestigtal bedrijven, organisaties en individuen hebben het manifest reeds ondertekend. Naast de lancering van het manifest kondigde de groep ook aan dat ze ook nationaal actief worden. 

LGBTQI-senioren vormen nog te vaak een onzichtbare groep in de samenleving en net daarom stelden de Rainbow Ambassadeurs hun manifest op. “We merken dat ze vaak terug in de kast kruipen als ze in een woonzorgcentrum terecht komen”, zo verduidelijkt Hilde de Greef bij de lancering. “Ze durven dan vaak niet zeggen dat ze homo of lesbisch zijn omdat ze schrik hebben van de reactie van  hun medebewoners.”

“Het  manifest is belangrijk voor ons omdat we enerzijds aan de overheid willen duidelijk maken dat we bestaan en dat er nog veel gedaan moet worden. Onze belangrijkste eis is een referentiepersoon te hebben binnen de centra. We vinden het belangrijk dat  we een persoon hebben binnen de verschillende diensten en zorgcentrums waar vooral senioren zijn, die erkend wordt door de gemeenschap en overheid en die zich mag vrijmaken om zich bij de gemeenschap bezig te houden met al wat met LGBTQ-problematiek is. Als die persoon dan ook nog een vergoeding krijgt dat zou super zijn.”

In Brussel hebben de Rainbow Ambassadeurs al zo een referentiepersoon gekregen op gewestelijk vlak. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz kondigde ook aan dat er in de beleidsplannen op federaal niveau ook zo een referentiepersoon komt.  Op die manier zou deze maatregel ook doorsijpelen naar het lokale niveau en moeten woonzorgcentra het ook opnemen in hun werking. 

Nationale werking

De Rainbow Ambassadeurs kondigden ook aan dat ze landelijk actief worden. “Hier in Brussel wilden we een nieuwe groep oprichten en we waren van mening dat we het warm water niet opnieuw moesten uitvinden omdat er regionaal al enkele groepen actief waren. We zijn gaan kijken wat er reeds bestond in Belgie en zijn dan snel gestoten op de groep in Antwerpen en we hebben gewoon copy-paste gedaan. Samen met Antwerpen een vzw opgericht en zijn we gaan kijken in andere steden.” 

Dit zijn de vijf eisen die in het manifest staan: 

1: Het mentaal en fysiek welzijn van LGBTQI+senioren is een fundamenteel mensenrecht. De Vlaamse en Federale Overheden moeten, elk op hun niveau, een werkbaar kader creëren voor de praktische implementatie hiervan.

2: Een non-discriminatieclausule met specifieke vermelding van deze doelgroep dient vermeld te worden in alle instellingen van de ouderenzorg en vervolgens gecontroleerd en gerapporteerd worden bij inbreuken door de verantwoordelijke inspecties.

3: Aan iedereen die zich bezig houdt met senioren (artsen, zorgpersoneel) en anderen moet voldoende en aangepaste vorming gegeven worden om de specifieke problematiek rond LGBTQI+ senioren te begrijpen. Dit is noodzakelijk om de nodige handvatten te leren kennen, hoe hiermee om te gaan, deze doelgroep beter te integreren en eventuele discriminatie te bestrijden.

4: Woonzorgcentra, dienstencentra, thuishulp, rusthuizen en andere zouden best een referentiepersoon aanduiden die extra vorming kan volgen rond de specifieke behoeften van LGBTQI+senioren om zo de doorstroom van informatie naar de basis te verzekeren en de nodige vorming te voorzien. Deze persoon kan ook in vertrouwen genomen worden om LGBTQI+senioren, familie en medewerkers te ondersteunen en begeleiden

5: De nodige budgetten moeten structureel voorzien worden om deze kentering te realiseren

Deel dit artikel via:
Reacties zijn uitgeschakeld.

Laatste nieuws

Volg ons ook via:

Gerelateerd nieuws

Populairste