Media

 • Russische muziekzender haalt regenboog uit videoclip uit vrees voor boete

  Een Russische televisiezender heeft een regenboog uit een K-pop videoclip verwijderd uit vrees dat de clip in zou gaan tegen de in het land van kracht zijnde LGBT-propaganda wetten. 

  TNT Music, dat in een van zijn programma’s een hitlijst uitzendt die volledig bestaat uit K-pop nummers,  zond de clip die de groep Seventeen maakte voor hun nummer ‘God Of Music’ wel uit maar verving de regenboog die in de achtergrond te zien is door een grijze wolk.

  Sinds 2013 is er in Rusland een wet van kracht die zogenaamde ‘LGBT propaganda’ verbiedt. Hierdoor is het verboden om informatie te verspreiden over niet traditionele-levensstijlen te verspreiden onder minderjarigen.

  Afgelopen zomer kreeg TNT Music reeds een boete van 1 miljoen roebel (ongeveer 10.000 euro) omdat er vier inbreuken op die wet werden vastgesteld omdat het de videoclip toonde van “Summer Really Hurt Us” van  de Finse zangeres Alma.

  Volgens de Moscow Times riskeert de zender ook nog een boete van 16 miljoen roebel (160.000 euro) voor vier andere inbreuken op de ‘LGBT propaganda’ wet.

  Lees meer
 • Non-binaire muzikant Ester heeft nieuwe EP Laundry uit

  De Amerikaanse kunstenaar en muzikant Anna Holmquist (zij/hen) heeft  hun nieuwe EP ‘Laundry’ uitgebracht via het Nederlandse indie label AudioSport Records. Samen met bandgenoot en cellist Katelyn Cohen vormt Holmquistde formatie Ester.De nieuwe EP bestaat uit acht liedjes waaronder verschillende nieuwe nummers en enkele herinterpretaties van nummers van  het album ‘Turn Around’.

  De uit Chicago afkomstige Anna Holmquist heeft het grootste deel van hun leven muziek gemaakt. Ze hebben zelfs samengewerkt en opgetreden met de eigenzinnige indie-rockband The Curls. Enkele hoogtepunten van hun tijd bij The Curls zijn onder andere het gebruik van een door Holmquist mede-geschreven nummer in de Netflix serie ‘Jessica Jones’ en optredens op het Pitchfork Music Festival in 2018. Holmquist beheert ook de grappige ‘Bad Songwriter Podcast’, waar artiesten huiverend luisteren naar hun vroegste composities. Artiesten als Speedy Ortiz, Ratboys, Melkbelly en Diane Coffee waren al te gast in de podcast. 

  ‘Laundry’ is de eerste, langverwachte release van Holmquist sinds 2020 toen ze hun laatste  album ‘Turn Around’ uitbracht.

  ‘Laundry’ is een soberdere release dan het laatste album ‘Turn Around’. Holmquist's zang en gitaarspel nemen het grootste deel van de ruimte in beslag, terwijl bandlid Katelyn Cohen de open ruimte opvult met haar arrangementen op de cello. "Ik schreef het nummer 'Laundry' nadat ik de grootste wasserette ter wereld had bezocht in Berwyn, Illinois”, zo vertelt 

  Anna Holmquist over het titelnummer van hun nieuwe EP.” Het gaat over de, soms onzekere, gevoelens die zich manifesteren wanneer je begint te daten met een nieuw iemand. Wanneer je jezelf begint af te vragen of ze iemand zijn van wie je zou kunnen houden en die van jou zou kunnen houden. Als alles nog onzeker en nieuw is."

  Lees meer
 • L'élection de Mister International Rubber change de nom et devient neutre en termes de sexe

  Le week-end dernier, à Chicago, Mr. International Rubber a été élu pour la 27e fois. Lors de la remise du titre, l'organisation a annoncé que le nom du titre sera changé à partir de l'année prochaine et qu'il deviendra neutre en termes de sexe. Cette année, neuf candidats de six pays ont participé à l'élection. Finalement, AJ Huff de San Francisco (États-Unis) est devenu le nouveau Mr. International Rubber, avec Rolo de Dublin (Irlande) et Dante Wood d'Amsterdam (Pays-Bas) respectivement comme son premier et deuxième dauphin.

  Lors de la remise du titre, l'organisation a également annoncé que, à partir de l'année prochaine, le concours se déroulera sous le nom de MIR et que l'événement sera inclusif en termes de sexe. "En révisant l'intention de l'organisation, il a été décidé de supprimer la barrière de sexe du concours et d'accueillir tous les participants intéressés, quelle que soit leur identité de sexe", a déclaré l'organisation dans un communiqué de presse après l'événement. "À partir de MIR28, tous les participants concourront sur la même scène lors d'un concours inclusif en termes de sexe. Le gagnant du concours pourra ensuite choisir le titre honorifique qui le représente le mieux en tant que détenteur du titre MIR. Cela peut être l'un des suivants : Mr. International Rubber ; Ms. International Rubber ; Mx. International Rubber ; ou MIR International Rubber Ambassador." En rendant le concours inclusif en termes de sexe, l'organisation de Mister International Rubber suit une tendance déjà adoptée par plusieurs autres concours afin d'être aussi inclusif que possible. "La suppression de la barrière de sexe à MIR garantira que tous les titulaires de titres en caoutchouc et les participants indépendants auront une scène internationale pour briller, quelle que soit leur identité de sexe", a déclaré l'organisation. "MIR a été inclusif en termes de sexe à tous égards au cours des dernières années, sauf en ce qui concerne le groupe de participants. Il y a eu des jurés de tous sexe, des vendeurs de tous sexes, le personnel est diversifié en termes de sexe, tout comme le leadership exécutif de l'organisation. Le programme du week-end a inclus des fêtes pour femmes, des fêtes pour hommes et des fêtes inclusives en termes de sexe. Les bourses étaient ouvertes à tous les sexe, et notre public est également devenu progressivement plus diversifié." MIR28 aura lieu l'année prochaine du 17 au 24 octobre à Skokie, Illinois (États-Unis).

  Lees meer
 • Mister International Rubber verkiezing verandert van naam en wordt genderneutraal

  Het afgelopen weekend werd in Chicago voor de 27ste keer Mr. International Rubber gekozen. Tijdens de uitreiking van de titel maakte de organisatie bekend dat de titel vanaf volgend jaar van naam veranderd en genderneutraal wordt.

  Dit jaar namen negen kandidaten uit zes landen deel aan de verkiezing. Uiteindelijk werd AJ Huff uit San Francisco (VS) de nieuwe Mr. International Rubber met de uit Dublin (Ierland) afkomstige Rolo en Dante Wood (Amsterdam, Nederland) als respectievelijk zijn eerste en tweede ereheer.

  Tijdens de uitreiking maakte de organisatie ook bekend dat vanaf volgend jaar de wedstrijd gehouden zal worden onder de naam MIR en dat het evenement genderinclusief wordt. “Bij het herzien van de intentie van de organisatie is besloten om de genderbarrière van de wedstrijd op te heffen en alle geïnteresseerde deelnemers ongeacht hun genderidentiteit welkom te heten”, zo liet de organisatie na afloop in een persbericht weten. “Vanaf MIR28 zullen alle deelnemers strijden op hetzelfde podium in een genderinclusieve wedstrijd. De winnaar van de wedstrijd kan vervolgens de aanspreektitel kiezen die hen het beste vertegenwoordigt als de MIR-titelhouder. Dit kan een van de volgende zijn: Mr. International Rubber; Ms. International Rubber; Mx. International Rubber; of MIR International Rubber Ambassador.”

  Met het genderinclusief maken van de wedstrijd volgt de organisatie van Mister International Rubber een trend die verschillende andere verkiezingen reeds hanteren om zo inclusief mogelijk te zijn. “Het verwijderen van de genderbarrière bij MIR zal ervoor zorgen dat alle rubber-titelhouders en onafhankelijke deelnemers een internationaal podium krijgen om op te schitteren, ongeacht hun genderidentiteit”, aldus de organisatie.

  “MIR is de afgelopen jaren in alle opzichten genderinclusief geweest, behalve in de deelnemersgroep. Er zijn juryleden van alle genders geweest, verkopers van alle genders, het personeel is genderdivers, net als het uitvoerend leiderschap van de organisatie. Het weekendprogramma heeft vrouwenfeesten, mannenfeesten en genderinclusieve feesten opgenomen. Beurzen waren open voor alle genders, en ons publiek is ook gestaag diverser geworden.”

   

  MIR28 gaat volgend jaar door van 17 tot 24 oktober in Skokie, Illinois (VS).

  Foto: Mister International Rubber (Mr. International Rubber 27, AJ Huff of San Francisco, USA (Center),1st Runner Up, Rolo of Dublin, Ireland (Left),2nd Runner Up, Dante Wood of Amsterdam, The Netherlands (Right))

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste