Zoekresultaten: verkiezingen

 • Nederlandse politieke partijen ondertekenen Stembus Regenboogakkoord

  In de aanloop van de Nederlandse verkiezingen van aanstaande woensdag hebben lijsttrekkers en vertegenwoordigers van negen politieke partijen het Regenboog Stembusakkoord 2023 ondertekend. In het akkoord doen de partijen een reeks beloften over lgbti+emancipatie voor de komende kabinetsperiode. Het is reeds de vierde keer dat er voor een verkiezing zo een Regenboog Stembusakkoord is ondertekend. ‘Juist in deze tijd is het ontzettend fijn en belangrijk dat partijen, ondanks hun onderlinge verschillen, laten zien dat ze staan voor onze gemeenschap,’ aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

  In het akkoord staan maatregelen om discriminatie en geweld tegen lhbti+personen en andere minderheden aan te pakken en respect en acceptatie op school te bevorderen. Er is onder meer afgesproken dat er een ambitieus lgbti+emancipatietiebeleid komt, een wettelijk verbod komt op pogingen tot lgbti+conversie (‘genezing’), dat er wettelijk transitieverlof voor trans personen wordt ingevoerd en de wachtlijsten voor transgenderzorg worden aangepakt, er een verbod komt op niet-vrijwillige en niet-medisch noodzakelijke behandelingen van intersekse kinderen, en dat bijvoorbeeld non-binaire mensen de mogelijkheid krijgen om de V of M in officiële documenten als het paspoort te laten wijzigen in een X.

  Het akkoord werd namens de partijen getekend door Frans Timmermans (GL|PvdA), Rob Jetten (D66), Mariëlle Paul (VVD), Henri Bontenbal (CDA), Ines Kostić (Partij voor de Dieren), Bastiaan Meijer (SP), Imane Elfilali (Volt) en Rebekka Timmer (BIJ1). Ook 50PLUS heeft laten weten het akkoord te onderschrijven. NSC en BBB hebben helaas laten weten niet mee te zullen tekenen.

  Veertig dicriminatierechercheurs

  Om geweld en discriminatie aan te pakken, beloven de partijen o.a. hogere wettelijke straffen op discriminerend geweld, het aanstellen van 40 discriminatierechercheurs (nu zijn dat er vier), meer tijd en geld voor Roze in Blauw-politieteams, een stevige aanpak van online discriminatie en een wettelijke verduidelijking dat discriminatie van de hele lgbti+gemeenschap verboden en strafbaar is (dus inclusief bi+, aseksuele, transgender en intersekse personen).

  De partijen beloven in het akkoord elke vorm van discriminatie te zullen aanpakken, of het nu is wegens (een combinatie van) seksuele oriëntatie, geslachtskenmerken, genderidentiteit, genderexpressie, geslacht, huidskleur of welke grond dan ook.

  Om geweld te voorkomen en de situatie van lhbti+jongeren te verbeteren, willen de ondertekenaars dat er op scholen meer aandacht komt voor respect en acceptatie en dat er een einde komt aan pesten en andere vormen van afwijzing. Ze beloven spoedig zogenaamde ‘identiteitsverklaringen’ af te schaffen, waarin religieuze scholen ouders laten tekenen voor afwijzing van lgbti+personen.

  Ook willen de partijen veiliger opvang voor lgbti+asielzoekers. Daders die lhbti+asielzoekers in AZC’s lastigvallen, moeten worden aangepakt, en voor lgbti+asielzoekers die zich desondanks niet veilig voelen in het AZC moeten er meer aparte vleugels en opvanglocaties komen.

  De partijen willen verder dat er een meerouderschapswet komt, om gezinnen met drie of vier ouders juridisch beter te beschermen. Die wetswijziging is eerder beloofd in de Regenboogakkoorden van 2017 en 2021 en werd aanbevolen door de staatscommissie Herijking Ouderschap. Ook het CDA wil beginnen met wetgeving op dit gebied, maar wil eerst meeroudergezag regelen.

  Er zijn ook enkele verschillen tussen de ondertekenende partijen. Zo hebben alle partijen in beginsel een positieve grondhouding tegenover een wetsvoorstel om wijziging van de geslachtsvermelding voor trans personen te vereenvoudigen en bestaan daartegen geen principiële of morele bezwaren. GL|PvdA, D66, PvdD, SP, Volt en BIJ1 willen dat dit wetsvoorstel spoedig wordt ingevoerd, terwijl VVD en CDA nog een slag om de arm houden. Verder willen alle partijen de lhbti+beweging blijven steunen in landen waar rechten onder druk staan en lhbti+personen worden vervolgd, terwijl recent bleek dat de VVD het hele ontwikkelingssamenwerkingsbudget wil schrappen en alleen nog noodhulp beschikbaar wil stellen.

  bron: COC Nederland

  Foto: Geert van Tol

  Lees meer
 • Lijsttrekkers D66 en FvD in de clinch na vraag van non-binaire student

  Woensdagavond is het in het verkiezingsprogramma NOS op 3 meermaals  tot een aanvaring gekomen over LGBTQ-thema’s tussen Rob Jetten (D66) en Thiery Baudet (Forum voor de Democratie). Dat gebeurde ondermeer naar aanleiding van een vraag van een 24-jarige non-binaire student.  

   

  Nederland trekt binnen drie weken naar de stembus en in aanloop daarvan zijn de verschillende lijsttrekkers te de komende dagen te gast in het verkiezingsprogramma NOS op 3. Woensdag was het de beurt aan de lijsttrekkers van D66 en FvD. Tijdens het hele programma was de sfeer gespannen tussen de twee lijsttrekkers. Zo wilde Rob Jetten geen ludiek spelletje spelen, dat een vast onderdeel van het programma is, tegen Baudet. In het spelletje moeten politici  raden of een voorstel uit hún verkiezingsprogramma komt of uit dat van de ander.

  “Ik vind het goed dat we hier zijn om met de jongeren hier in de studio en iedereen die online kijkt, het debat te voeren, vragen te beantwoorden en ook het verschil tussen de twee partijen duidelijk te maken”, zo zei Jetten. “Maar ik heb niet de behoeft om vrolijk op een bank spelletjes te spelen met een partij die bijgedragen heeft aan een sentiment van haat, racisme en discriminatie in Nederland. Die ook anti-democratische uitspraken heeft gedaan en die de afgelopen jaren daarmee de parlementaire democratie heeft aangevallen.Ik ben hier om het debat met meneer Baudet te voeren maar niet om vrolijke spelletjes te spelen.” Hierop noemde Baudet Jetten al lachend een ‘acteur’.

   

  Tijdens het debat kwamen verschillende thema’s naar voren waaronder de woningcrisis, de rente op studieleningen en lessen in het onderwijs over het klimaatprobleem en wat Baudet "lhbtiq-propaganda" noemde. Dan blijft er meer tijd over voor taal en rekenen”, aldus de FvD-frontman. Die opmerking schoot Jetten in het verkeerde keelgat. "Ik verzet me tegen partijen als Forum die zeggen dat lhbti-onderwijs brainwashing van kinderhersenen is. Dat is precies de reden waarom ik net geen spelletje wilde spelen." 

  Even later was het opnieuw raak tussen de twee lijsttrekkers toen een 24-jarige non-binaire student aan Baudet een vraag stelde. “Ik ben non-binair”, zo stak de student van wal waarna hij vertelde dat hij de vraag had gekregen of hij niet bang was van de reacties als hij hierover op televisie zou komen.”Ik schrik niet meer van doodsbedreigingen.Het maakt niet meer uit wat ik online zeg of ik krijg doodsbedreigingen. Als ik iets politiek zeg krijg ik doodsbedreigingen, als ik iets over LGBTQ’s zeg krijg ik doodsbedreigingen, zelfs als ik een grapje maak dat de trein te laat is krijg ik doodsbedreigingen.” De student had het gevoel dat  aanhangers van de FvD en andere partijen de dingen die Baudet zegt weerkaatst naar leden uit de queergemeenschap. Hij vroeg daarna of Baudet zich hierover verantwoordelijk voelde. 

  Vooraleer Baudet antwoordde dat hij zich niet verantwoordelijk voelt voor het gedrag van zijn aanhangers zei Baudet dat hij niet begreep wat de student bedoelde met non-binair.  Na de uitleg van zowel de student als de presentatrice van het programma zei Baudet dat hij niet gelooft dat er meer dan twee geslachten zijn.”Jij bent iets wat volgens mij niet bestaat. Ik kan ook zeggen dat ik een alien ben, ik zit hier maar volgens mij bestaat dit ook niet. We zijn mensen en er zijn twee geslachten. Man en vrouw. Ik ben ertegen dat dit gepropagandeerd wordt op scholen, schooltelevisie en dat dit buiten het leven van kinderen gehouden moet worden.” Daarop wenste Baudet de vragensteller nog het beste toe.

  Hierop reageerde Jetten dat het antwoord van Baudet ‘bullshit’ was. “Je kan niet iemand het beste toewensen als je niet erkent dat hen er ook mag zijn op de manier waarop een persoon zich wil identificeren. U ontkent gewoon voor heel veel Nederlanders die vrijheid en de gevaarlijke taal die u daarbij bezigt, zowel in het parlement als hier in de uitzending die leidt ertoe dat ik en heel veel anderen vanavond Twitter kunnen openen met nieuwe homehaat en nieuwe bedreigingen. U zou zich ook eens verantwoordelijk moeten voelen voor de impact die uw woorden hebben.”

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste