Zoekresultaten: onderwijs

 • Schoolklimaat voor LGBTQ+ leerlingen de afgelopen vijf jaar niet verbeterd

  Een groot deel van de LGBTI+ leerlingen voelen zich onveilig op hun school waar ze ook worden bloot gesteld aan homofobe opmerkingen. Dat blijkt uit de tweede peiling die Cavaria in samenwerking met de KU Leuven organiseerde naar de  schoolervaring van LGBTI+ leerlingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen.”Spijtig genoeg is de situatie voor LGBTI+ leerlingen niet verbeterd ten opzichte van vijf jaar geleden”, aldus Eef Heylighen van çavaria. “We blijven benadrukken dat scholen de ruimte en stimulansen moeten krijgen om te werken aan een LGBTI+ vriendelijke school. Zowel de Vlaamse overheid als de verschillende onderwijskoepels spelen hier een belangrijke rol in.”

   

  Uit de enquête blijkt dat 60,4% van de LGBTI+ leerlingen zich onveilig voelt op school vanwege hun seksuele oriëntatie. Twee op drie LGBTI+ leerlingen vermijdt bepaalde plekken op school uit onveiligheid, bijvoorbeeld de speelplaats. 40,5 procent vermijdt wel eens buitenschoolse activiteiten. Ongeveer een kwart van de leerlingen (27.5 procent) vermijdt naar school te gaan omwille van een onveiligheidsgevoel. In het afgelopen schooljaar gebeurde dat gemiddeld 2 tot 3 dagen. 79 procent van de leerlingen gaf aan dat leerkrachten zelden tot nooit ingrijpen bij LGBTI+ fobe opmerkingen. De helft van de leerlingen werd minstens 1 keer geconfronteerd met LGBTI+ fobe opmerkingen van leerkrachten of ander schoolpersoneel. 55 procent van de leerlingen geeft aan dat leerkrachten open staan tegenover LGBTI+ zijn.

  “Leerkrachten willen vaak wel tussenkomen of zaken op een andere manier aanpakken, maar weten niet altijd hoe", zegt Eef Heylighen. "Het is belangrijk dat leerkrachten daarvoor de nodige info, methodes en ruimte aangereikt krijgen. Daarom zou seksuele en genderdiversiteit standaard aan bod moeten komen in de lerarenopleiding en in het nascholingsaanbod.” 

  Inclusief schoolklimaat

  De school van ruwweg de helft (55%) van alle leerlingen nam deel aan acties (paars, IDAHOT (Internationale dag tegen LGBTI+ fobie, pride month…) om de zichtbaarheid van LGBTI+ te vergroten.

  ‘Uit onze enquête blijkt dat scholen waar leerkrachten zich actief inzetten voor een inclusief schoolklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn, duidelijk positiever worden ervaren door de leerlingen. Ze voelen zich dan veiliger op school’, zegt Eef Heylighen.

  “We vragen dan ook LGBTI + thema’s verplicht te maken in alle graden van het secundair onderwijs. En dat het departement onderwijs initiatieven van leerlingen die zich willen inzetten om LGBTI+ zichtbaarheid op hun school te verbeteren ondersteunt. Dit kan door een GSA (Gender en seksualiteit allianties) op te starten”, aldus Eef Heylighen. 

  Hoe naar een LGBTI+ vriendelijke school?


  “We zijn niet tevreden met deze resultaten,’”zegt Eef Heylighen, “maar het stelt ons gerust dat het werk dat we met scholen verrichten een positieve impact heeft op het welzijn van leerlingen. We moeten de inspanningen opdrijven.” Çavaria wil onder andere dat onderwijskoepels het LGBTI+ thema expliciet opnemen in hun leerplannen van het basis- en secundair onderwijs. Daarbij is het de rol van de Vlaamse overheid dit verplicht te maken, hen daarin te blijven aanmoedigen en monitoren.

   

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste