Zoekresultaten: franc-weerwind

  • Nederlandse partij NSC wil dat nieuwe transgenderwet binnen maand verdwijnt

    De Nederlandse partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) wil dat de nieuwe transgenderwet die momenteel op tafel ligt in de Tweede Kamer binnen de maand verdwijnt. Het aftredende kabinet-Rutte III probeerde met het wetsvoorstel om het  eenvoudiger te maken voor mensen om hun geslacht in het paspoort te laten wijzigen zonder dat ze hiervoor nog langer over een deskundigenverklaring moeten beschikken. Ook zou aanpassing van geslachtsregistratie mogelijk moeten worden voor kinderen onder de 16 jaar.  De conservatieve partij diende, tot groot ongenoegen van de progressieve en linkse partijen in de Kamer, zoals D66, PvdD en GL-PvdA, hiervoor een motie in waarin demissionair minister Franc Weerwind (D66) verzocht wordt om zijn wetsvoorstellen in te trekken.

    NSC, die momenteel in de formatie van een nieuw kabinet betrokken liet vorige week weten dat ze net als de  PVV, BBB, CDA, FVD, ChristenUnie, SGP en JA21 tegen de verruiming zijn van de transgenderwet zoals die nu op tafel ligt en vroegen aan  demissionair minister Franc Weerwind (D66) om zijn wetsvoorstel in te trekken.Die liet echter weten dat hij daar niet op zou ingaan. Daarom werd er door  kamerlid Nicolien van Vroonhoven (NSC) een motie ingediend. Omdat  het conservatieve blok sinds de verkiezingen een meerderheid in de Kamer heeft wordt deze naar alle waarschijnlijkheid aangenomen. Als dat gebeurt kan het demissionaire kabinet besluiten of ze de voorstellen tot het wijzigen van de wet gaan intrekken. Het is niet verplicht om aangenomen moties uit te voeren.

    Lees meer

Laatste nieuws

Populairste