Zoekresultaten: dont-say-gay-wet

 • Gouverneur van Florida ondertekent 'Don't say Gay' wet

  De gouverneur van de Amerikaanse staat Florida, Ron Desantis, heeft maandag een wet ondertekend die lessen over seksuele oriëntatie en genderidentiteit in het curriculum van kleuters en scholieren tot negen jaar verbiedt. De wet die door critici de ‘Don’t say gay’ wet wordt genoemd ligt reeds geruime tijd onder vuur omdat ze LGBTIQ-personen zou marginaliseren.

  De wet wordt reeds geruime tijd bekritiseerd door LGBTIQ-activisten, studenten, democraten, de entertainment industrie en het Witte Huis. Maar volgens DeSantis en de republikeinen is de wettekst redelijk opgesteld omdat ze de verantwoordelijkheid over de lessen over seksuele oriëntatie en genderidentiteit bij de ouders legt en niet langer bij de leraars. “We zorgen ervoor dat ouders hun kinderen naar school kunnen sturen om er onderwijs te krijgen in plaats van indoctrinatie”, aldus de gouverneur, net voor de ondertekening van de wet.

   

  Lees meer
 • Ook Georgia komt met eigen 'Don't say gay' wet

  Nog geen vierentwintig uur nadat in Florida de “Don’t say gay”-wet werd goedgekeurd heeft de republikeinse senator Carden Summers een soortgelijke wet ingediend in de staat Georgia. De in Florida goedgekeurde wet verbiedt dat er over homoseksualiteit en genderidentiteit gesproken wordt tijdens de lessen in het kleuter en lager onderwijs. 

  Het wetsvoorstel dat in Georgia werd ingediend gaat echter nog een stap verder dan dat in Florida. Zo staat er in het voorstel te lezen dat er in de lessen ook niet mag verteld worden dat één ras of geslacht beter is dan een ander, dat een persoon omwille van zijn ras of etniciteit mag gediscrimineerd worden, en dat de Verenigde Staten hun oorsprong vinden in de slavernij.

  Het is zeer twijfelachtig dat de wet nog voor 31 mei door de senaat zal worden behandeld. Dat is immers de uiterste datum dat een wettekst goedgekeurd moet zijn door één van de kamers als de wet nog in deze legislatuur door de andere kamer wil geraken.

  Transfobe sportwet

  Een andere wettekst die zich richt op LGBT-jongeren wordt momenteel besproken door de Kamer van de staat Georgia. Deze wet moet er voor zorgen dat studenten zich enkel bij sportteams kunnen aansluiten die bij het geslacht horen dat op hun geboorteakte staat. Hierdoor zouden transseksuele studenten zich niet kunnen aansluiten bij teams die overeenkomen met hun genderidentiteit.

  Lees meer
 • Florida keurt 'Don't say gay'-wet goed

  De staat Florida heeft dinsdag de zogenaamde “Don’t say gay”-wet goedgekeurd waardoor scholen niet langer onderwerpen zoals seksuele oriëntatie en genderidentiteit  in het curriculum van leerlingen tussen de drie en negen jaar mogen behandelen. Na het parlement vorige week keurde ook de senaat de wet goed. De wet ligt al geruime tijd onder vuur van de democraten en verschillende homoseksuele republikeinen. Vooraleer de wet ook effectief van kracht wordt moet hij nog wel ondertekend worden door de republikeinse gouverneur Ron Desantis. Verwacht wordt dat hij de wet zal ondertekenen.

  Sinds het wetsvoorstel  werd ingediend lag ze onder vuur vanwege LGBT-activisten, studenten, democraten op zowel het regionale als nationale niveau, het Witte Huis als de de entertainment industrie.

  “Deze wet, werd sinds zijn introductie, gebruikt als een werktuig om LGBT-personen te marginaliseren en aan te vallen”, zo zei de democratische volksvertegenwoordiger Carlos F. Smith die zelf homo is. Hij voegde er nog aan toe dat deze wet “een verschrikkelijk signaal stuurt naar jongeren dat er iets mis is met LGBTQ personen en dat er iets zo gevaarlijk en ongepast is dat ze vermeden en gecensureerd moeten worden uit het klaslokaal.”

   

  De Republikein Joe Harding, die de wettekst indiende, argumenteert dat de ouders en niet hun leraars, die onderwerpen moeten aansnijden bij hun kinderen. “Spontane gesprekken over seksuele geaardheid en genderidentiteit worden niet verboden maar de wet moet voorkomen dat districten deze onderwerpen in de officiële curriculum terecht komen.”

  Een amendement, waardoor ouders ook geïnformeerd moesten worden als hun kind tegen hun leerkracht of begeleider als homo, lesbienne of transseksueel uit de kast kwam, werd uiteindelijk geschrapt.

  Ook vanuit het Witte Huis kwam er de nodige kritiek op de wet. Zo noemde president Biden de wet ‘hatelijk’.

  Lees ook: 

  'Don't say gay'-wet goedgekeurd in Florida

  Florida zet eerste stap om LGBTQ-lessen op scholen te verbieden

  Lees meer
 • 'Don't say gay'-wet goedgekeurd in Florida

  Het Parlement in de Amerikaanse staat Florida heeft donderdag de zogenaamde ‘Don’t Say Gay’-wet goedgekeurd. De wet verbiedt dat kinderen tussen de drie en negen jaar blootgesteld worden aan leerstof of informatie over seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Ondanks de oppositie van de Democratische fractie en enkele republikeinen werd de wet met 69-47 stemmen goedgekeurd. 

  De wet geeft onder meer ouders het recht om leraars voor de rechter te dagen als ze het in hun lessen over homoseksualiteit en genderidentiteit  hebben. Ook moeten de leraren de ouders inlichtten als homoseksuele of transgender leerlingen vragen stellen over homoseksualiteit of zelf uit de kast komen. LGBT-activisten vrezen dat zowel leraren als leerlingen slachtoffer worden van deze wet. Zo kunnen leraars geen vragen meer beantwoorden van hun leerlingen over de gezinssituatie van leerlingen die twee mama’s of papa’s hebben. De leerlingen hebben op hun beurt geen toegang meer tot informatie over homoseksualiteit. De activisten vrezen dan ook dat op termijn het aantal zelfdodingen bij LGBTQ-studenten zal toenemen.

  Ook president Biden veroordeelde de goedkeuring van de ‘Don’t Say Gay’-wet. “Vandaag hebben conservatieve politici de basiswaarden verworpen door een wettekst goed te keuren die ontworpen is om van LGBTIQ+-studenten, kinderen die het meest kwetsbaar zijn voor pesterijen en geweld omdat ze zichzelf zijn, te treffen.”

  “Dit is geen geïsoleerde actie.  In het hele land zien we dat Republikeinse leiders acties ondernemen die bepalen wat studenten wel of niet kunnen lezen, wat ze wel of niet kunnen leren en vooral wie ze wel of niet kunnen zijn.” Minstens in zeven Amerikaanse staten zou een gelijkaardige wet op tafel liggen.

  Vooraleer de wet in Florida van kracht wordt moet ze nog goedgekeurd worden door de bevoegde senaatscommissie en de volledige senaat en ondertekend worden door de gouverneur van Florida.

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste