Zoekresultaten: cavaria

 • Schoolklimaat voor LGBTQ+ leerlingen de afgelopen vijf jaar niet verbeterd

  Een groot deel van de LGBTI+ leerlingen voelen zich onveilig op hun school waar ze ook worden bloot gesteld aan homofobe opmerkingen. Dat blijkt uit de tweede peiling die Cavaria in samenwerking met de KU Leuven organiseerde naar de  schoolervaring van LGBTI+ leerlingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen.”Spijtig genoeg is de situatie voor LGBTI+ leerlingen niet verbeterd ten opzichte van vijf jaar geleden”, aldus Eef Heylighen van çavaria. “We blijven benadrukken dat scholen de ruimte en stimulansen moeten krijgen om te werken aan een LGBTI+ vriendelijke school. Zowel de Vlaamse overheid als de verschillende onderwijskoepels spelen hier een belangrijke rol in.”

   

  Uit de enquête blijkt dat 60,4% van de LGBTI+ leerlingen zich onveilig voelt op school vanwege hun seksuele oriëntatie. Twee op drie LGBTI+ leerlingen vermijdt bepaalde plekken op school uit onveiligheid, bijvoorbeeld de speelplaats. 40,5 procent vermijdt wel eens buitenschoolse activiteiten. Ongeveer een kwart van de leerlingen (27.5 procent) vermijdt naar school te gaan omwille van een onveiligheidsgevoel. In het afgelopen schooljaar gebeurde dat gemiddeld 2 tot 3 dagen. 79 procent van de leerlingen gaf aan dat leerkrachten zelden tot nooit ingrijpen bij LGBTI+ fobe opmerkingen. De helft van de leerlingen werd minstens 1 keer geconfronteerd met LGBTI+ fobe opmerkingen van leerkrachten of ander schoolpersoneel. 55 procent van de leerlingen geeft aan dat leerkrachten open staan tegenover LGBTI+ zijn.

  “Leerkrachten willen vaak wel tussenkomen of zaken op een andere manier aanpakken, maar weten niet altijd hoe", zegt Eef Heylighen. "Het is belangrijk dat leerkrachten daarvoor de nodige info, methodes en ruimte aangereikt krijgen. Daarom zou seksuele en genderdiversiteit standaard aan bod moeten komen in de lerarenopleiding en in het nascholingsaanbod.” 

  Inclusief schoolklimaat

  De school van ruwweg de helft (55%) van alle leerlingen nam deel aan acties (paars, IDAHOT (Internationale dag tegen LGBTI+ fobie, pride month…) om de zichtbaarheid van LGBTI+ te vergroten.

  ‘Uit onze enquête blijkt dat scholen waar leerkrachten zich actief inzetten voor een inclusief schoolklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn, duidelijk positiever worden ervaren door de leerlingen. Ze voelen zich dan veiliger op school’, zegt Eef Heylighen.

  “We vragen dan ook LGBTI + thema’s verplicht te maken in alle graden van het secundair onderwijs. En dat het departement onderwijs initiatieven van leerlingen die zich willen inzetten om LGBTI+ zichtbaarheid op hun school te verbeteren ondersteunt. Dit kan door een GSA (Gender en seksualiteit allianties) op te starten”, aldus Eef Heylighen. 

  Hoe naar een LGBTI+ vriendelijke school?


  “We zijn niet tevreden met deze resultaten,’”zegt Eef Heylighen, “maar het stelt ons gerust dat het werk dat we met scholen verrichten een positieve impact heeft op het welzijn van leerlingen. We moeten de inspanningen opdrijven.” Çavaria wil onder andere dat onderwijskoepels het LGBTI+ thema expliciet opnemen in hun leerplannen van het basis- en secundair onderwijs. Daarbij is het de rol van de Vlaamse overheid dit verplicht te maken, hen daarin te blijven aanmoedigen en monitoren.

   

  Lees meer
 • Dries Van Langenhove beschuldigd van aanzetten tot haat en geweld tegen LGBTI+ personen

  Unia, Casa Rosa (Oost- en West-Vlaamse gelijke kansenorganisatie) en Vlaamse LGBTI+ koepelorganisatie çavaria hebben samen een klacht ingediend tegen Dries Van Langenhove bij het parket van Brugge.

  ‘Hij verspreidt foute info en zijn actie zet aan tot haat en geweld ten opzichte van de LGBTI+ community. Dat aanvaarden wij niet,’ zegt Eef Heylighen, woordvoerder van çavaria.

  Op 17 mei 2023 (Internationale dag tegen LGBTI+ fobie) publiceerde Dries Van Langenhove een anti-LGBTI+ filmpje op sociale media met groot bereik. Daarin is te zien hoe hij in Brugge een winkel binnen stapt en het winkelpersoneel ertoe aanspoort om hun intersekse progress regenboogvlag aan de gevel te verwijderen. 

  De winkel koos ervoor om die variant van de regenboogvlag aan hun gevel te hangen om zo ook aandacht te vragen voor intersekse mensen en LGBTI+ mensen van kleur. Die variant van de regenboogvlag zou volgens Dries Van Langenhove symbool staan voor de aanvaarding van pedofilie.

  'Zulke acties hebben een enorme impact op het welzijn van LGBTI+ personen. Dat laten wij nu niet passeren noch in de toekomst. Uit welke hoek zulke acties ook komen'

  ‘De bewering van Dries Van Langenhove is niet juist en hij surft zo mee op een strategie van tegenbewegingen om iets dat de maatschappij veroordeelt (pedofilie) te verbinden met de LGBTI+ community. Hij wil zo de negatieve visie en angst die bestaat rond pedofilie doen uitbreiden naar LGBTI+ personen. Zo zet je actief aan tot haat en geweld ten opzichte van een ganse community.'

  'Onze ervaring leert ons spijtig genoeg dat woorden maar al te snel tot daden kunnen leiden. Zulke acties hebben dus een enorme impact op het welzijn van LGBTI+ personen. Dat laten wij nu niet passeren noch in de toekomst. Uit welke hoek zo'n acties ook komen,’ zegt Eef Heylighen.

  'Tegenbewegingen over heel de wereld schuiven klassieke waarden en normen naar voor. Alles wat daarbuiten valt wordt als anders gezien en mag niet bestaan'  

  We merken al een tijdje dat er tegenbewegingen bestaan die steeds zichtbaarder worden, niet alleen hier maar doorheen heel Europa, de VS, Oeganda, Rusland. Die bewegingen schuiven klassieke waarden en normen naar voor als hét voorbeeld voor elk individu om na te streven: de traditionele man/vrouw opdeling en heteroseksualiteit.

  'Wij horen gelukkig ook de luide stem van mensen die het hier niet mee eens zijn en die streven naar een maatschappij waar mensen veilig zichzelf kunnen zijn. Dat geeft hoop'

  ‘Alles wat buiten die klassieke waarden en normen valt wordt als anders gezien en mag niet bestaan. Via fake news en haatdragende boodschappen creëren ze angst en verdeeldheid. Daarbij wordt ook de LGBTI+ community geviseerd. Sociale media hebben de megafoon op hun boodschap zeer groot gemaakt maar ook in de traditionele media krijgen ze meer en meer een platform om hun boodschap te verspreiden en te versterken,' zegt Eef Heylighen.

  'Wij maken ons zorgen over die bewegingen maar horen tegelijkertijd de luide stem van mensen die het hier niet mee eens zijn en die streven naar een maatschappij waar mensen veilig zichzelf kunnen zijn. Dat geeft hoop,’ zegt Eef Heylighen.

  'We roepen de maatschappij op alert en geïnformeerd te blijven en zich actief uit te spreken tegen misleidende en haatdragende propaganda'

  Elio De Bolle, coördinator van Casa Rosa vult aan: ‘Heel wat LGBTI+ personen worden dagelijks geconfronteerd met haat, zowel op straat als in de virtuele wereld. Wanneer foutieve en onterechte beweringen worden gemaakt over identiteitskenmerken van personen, moeten we ingrijpen. Zeker als die beweringen een groot bereik hebben. Alleen zo kunnen we de veiligheid van iedereen op straat garanderen. We roepen de maatschappij op alert en geïnformeerd te blijven en zich actief uit te spreken tegen misleidende en haatdragende propaganda.’

  Lees ook: Open brief aan verdedigers van LGBTQI+ rechten: ZWIJGEN IS ZILVER, SPREKEN IS GOUD

  Lees meer
 • Belgie verlaagt uitsluitingstermijn voor bloeddonatie door MSM naar vier maanden

  Vanaf zaterdag 1 juli zullen MSM (mannen die seks hebben met mannen) in België sneller bloed kunnen geven na hun laatste seksuele contact. Vandaag mogen MSM pas bloed geven als ze 12 maanden geen seks hebben gehad. Vanaf zaterdag  moeten ze vier maanden wachten.  “Het beperken van de uitsluitingstermijn blijft uitsluiting en is dus discriminatie. Dit heeft nog steeds effect op het mentaal welzijn van deze groep mensen”, zegt Eef Heylighen van çavaria.

  “MSM worden nu allemaal uitgesloten op basis van hun groepsidentiteit. De veronderstelling dat alle MSM seksueel risicovol gedrag stellen is stereotyperend en fout: er bestaat niet één vast profiel van MSM. Wij stellen voor over te gaan op een individuele risicoanalyse van élke donor op basis van hun seksueel risicogedrag, los van seksuele oriëntatie. Dit gebeurt al in heel wat landen zoals Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada.”

  Uit een online enquete die çavaria en Prisme, de Waalse LGBTI+ koepel, hielden bleek dat 96 procent van de respondenten het belangrijk vonden dat ze bloed konden geven. Hoewel deze enquête vooral gericht was op LGBTI+ personen, kon iedereen hun ervaring en mening delen. Daarnaast gaf 70 procent van de respondenten aan dat ze graag bloed willen geven terwijl onder de huidige wetgeving 42 procent van de respondenten dat daadwerkelijk mogen doen. Een groot verschil dat aantoont dat MSM bereid zijn te helpen om de aanhoudende bloedtekorten te voorkomen, indien ze de kans zouden krijgen. 74,4 procent van de respondenten gaven aan dat ze de regelgeving die vanaf 1 juli 2023 zal gelden, als discriminerend ervaren voor MSM. 65,6 procent vond dat deze discriminatie ook een impact had op de gehele LGBTQ+ gemeenschap. Voor de respondenten lijkt het grootste hekelpunt de verschillende uitsluitingscriteria tussen MSM en heteroseksuele personen. 76 procent van de respondenten gaven aan dat ze akkoord zouden zijn indien de uitsluitingscriteria voor MSM hetzelfde zouden zijn als die voor heteroseksuele personen.

  De enquête peilde niet alleen naar eventuele gevoelens van stigma maar ook naar een alternatieve regelgeving die inclusiever is. In totaal deelden 244 mensen tussen de 18 en 74 jaar hun mening.

  Cavaria wil dan ook dat de nieuwe richtlijn zo snel als mogelijk wordt aangepast zodat MSM bloed kunnen doneren na het invullen van een uitgebreide vragenlijst die iedereen, zonder uitzondering van de  uitsluitingscriteria op basis van hun identiteit als MSM, moet invullen over het  individueel risicogedrag met niet-stigmatiserende formuleringen. Dat iedere donor bij individueel risicogedrag een algemene uitsluiting van 4 maanden krijgt en dit  ongeacht de seksuele oriëntatie van de donor.

  Lees meer
 • Cavaria wil dat discriminatie van MSM bij bloeddonaties verdwijnt

  Vandaag op Wereld Bloeddonordag, vragen çavaria, Prisme en Rainbowhouse Brussels opnieuw aandacht voor de uitsluiting van bloeddonatie van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Vanaf 1 juli 2023 zullen MSM in België 4 maanden na hun laatste seksueel contact bloed mogen geven in plaats van nu 12 maanden.

  “Het beperken van de uitsluitingstermijn blijft uitsluiting en is dus discriminatie. Dit heeft nog steeds effect op het mentaal welzijn van deze groep mensen. MSM worden nu allemaal uitgesloten op basis van hun groepsidentiteit. De veronderstelling dat alle MSM seksueel risicovol gedrag stellen is stereotyperend en fout: er bestaat niet één vast profiel van MSM,’ zegt Eef Heylighen, woordvoerder van çavaria. ‘Wij stellen voor over te gaan op een individuele risicoanalyse van élke donor op basis van hun seksueel risicogedrag, los van seksuele oriëntatie. Dit gebeurt al in heel wat landen zoals Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada.’

  Een online enquête van çavaria en Prisme, de Waalse LGBTI+ koepel, toont de impact van deze discriminatie op personen die momenteel uitgesloten worden. Hoewel deze enquête vooral gericht was op LGBTI+ personen, kon iedereen hun ervaring en mening delen. De enquête peilde niet alleen naar eventuele gevoelens van stigma maar ook naar een alternatieve regelgeving die inclusiever is. In totaal deelden 244 mensen tussen de 18 en 74 jaar hun mening.

  Uit die online-enquete blijkt dat zeventig procent van de respondenten aan dat ze graag bloed willen geven terwijl onder de huidige wetgeving 42 procent van de respondenten dat daadwerkelijk mogen doen. Een groot verschil dat aantoont dat MSM bereid zijn te helpen om de aanhoudende bloedtekorten te voorkomen, indien ze de kans zouden krijgen.

  Door MSM langer en onder andere voorwaarden uit te sluiten, versterkt de wetgever het stereotype beeld dat MSM onveilige en seksueel promiscue personen zijn. 74,4 procent van de respondenten gaven aan dat ze de regelgeving die vanaf 1 juli 2023 zal gelden, als discriminerend ervaren voor MSM. 65,6 procent vond dat deze discriminatie ook een impact had op de gehele LGBTQ+ gemeenschap.

  Voor de respondenten lijkt het grootste hekelpunt de verschillende uitsluitingscriteria tussen MSM en heteroseksuele personen. 76 procent van de respondenten gaven aan dat ze akkoord zouden zijn indien de uitsluitingscriteria voor MSM hetzelfde zouden zijn als die voor heteroseksuele personen.

  Daarom wil Cavaria dat de beleidsmakers deze vorm van discriminatie voorgoed aanpakken. In plaats van een uitsluiting op basis van groepsidentiteit pleiten  zij voor uitsluitingscriteria op basis van individueel risicogedrag, los van seksuele oriëntatie en een gelijkwaardige behandeling van MSM.

  Lees meer
 • IDAHOT: Alle Vlaamse steden en gemeenten hangen regenboogvlag uit

  Vandaag, 17 mei, is het de Internationale dag tegen LGBTI+ fobie (IDAHOT). Het is 23 jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit uit de lijst van geesteszieken schrapte. LGBTI+ organisaties in Vlaanderen riepen gemeentes, bedrijven, scholen en burgers op om vandaag de regenboogvlag te laten wapperen als teken tegen discriminatie en haat.

  Voor het vijfde jaar op rij hebben alle Vlaamse gemeentes zich geëngageerd om op 17 mei de regenboogvlag te hijsen in het kader van de IDAHOT-campagne. Deze campagne wordt georganiseerd door çavaria – de koepelorganisatie van Vlaamse LGBTI+ verenigingen – en haar partnerorganisaties UniQue, Casa Rosa, Regenbooghuis Limburg en Het Roze Huis Antwerpen. Ze benadrukken dat acties zoals IDAHOT nog altijd erg belangrijk zijn: de strijd tegen LGBTI+ fobie is nog niet voorbij.

   

  “Omdat België relatief hoog scoort qua wetgeving rond gelijke rechten voor LGBTI+ personen, denken mensen wel eens dat we geen discriminatie ervaren in het dagelijks leven, maar dat is niet zo”, zegt Ryan Lynn Tuttle, een van de coördinatoren van de Vlaamse IDAHOT-campagne. “Uit een studie van UZ Gent en het Transgender Infopunt bleek onlangs dat 93% van de LGBTI+ personen in de afgelopen twee jaar verbaal geweld hebben meegemaakt. In diezelfde periode is 37% slachtoffer geweest van fysiek geweld.”

  Dat heeft uiteraard ook een grote impact op het mentaal welzijn van de LGBTI+ gemeenschap. Uit dezelfde studie blijkt dat ongeveer een kwart van alle LGBTI+ personen ooit een zelfmoordpoging heeft ondernomen, zes keer meer dan de algemene Belgische bevolking.

   "Onze wetten zijn slechts papieren tijgers als we er niet in slagen deze tolerantie ook te vertalen naar het dagdagelijks samenleven" - Bart Somers, Vlaams minister Gelijke Kansen

  Vlaams minister van Gelijke Kansen, Bart Somers: "In Vlaanderen en België zijn we op wettelijk vlak koploper als het om LGBTI-rechten gaat. We mogen terecht fier zijn dat we dit jaar opnieuw naar de tweede plaats stijgen op de Rainbow Index. Maar onze wetten zijn slechts papieren tijgers als we er niet in slagen deze tolerantie ook te vertalen naar het dagdagelijks samenleven. Laat dat vandaag de boodschap zijn van alle 300 Vlaamse steden en gemeenten die de regenboogvlag hijsen. Het engagement om elke dag opnieuw te werken aan een Vlaanderen waar iedereen zichzelf kan zijn.”

  “Een schepen en ambtenaar die specifiek rond gelijke kansen werken, zijn essentieel om een gemeente inclusief te maken voor al haar burgers" - Dimitri Cools, voorzitter Vlaams-Brabants regenbooghuis UniQue

  Discriminatie bestrijden gaat natuurlijk over meer dan louter symbolische acties. “We weten vanuit onze bevraging tijdens de IDAHOT-campagne dat twee derde van de gemeentes minstens één bijkomende actie onderneemt,” zegt Dimitri Cools, voorzitter van UniQue, het Vlaams-Brabantse regenbooghuis.“Zo voorzien ze bijvoorbeeld educatieve mappen rond LGBTI+ thema’s voor scholen, of worden LGBTI+ personen in beeld gebracht en contactgegevens van LGBTI+ organisaties verspreid in de gemeentelijke communicatie.”

  Burgers kunnen zelf ook een steentje bijdragen door hun werkgever, school of gemeente te vragen om ook doorheen de rest van het jaar verder te gaan dan die symbolische vlag.

  Anderzijds is er nog altijd veel ruimte voor verbetering. De helft van de Vlaamse gemeenten heeft geen schepen van gelijke kansen en slechts 19% heeft een medewerker om beleid rond LGBTI+ burgers uit te stippelen.

  “Een schepen en ambtenaar die specifiek rond gelijke kansen werken, zijn essentieel om een gemeente inclusief te maken voor al haar burgers. We hopen dan ook dat deze cijfers hoger zullen zijn na de verkiezingen van 2024”, sluit Dimitri Cools af.

   

   

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste