Zoekresultaten: cavaria

 • Middenveldorganisaties verwelkomen de veroordeling(en) in Schild & Vrienden rechtszaak

  De veroordeling van de frontman van Schild & Vrienden Dries Van Langenhove en vijf van zijn aanhangers kan op een goedkeuring rekenen van de verschillende organisaties die zich tegen de zes burgerlijke partij stelden. Dries Van Langenhove kreeg vandaag/dinsdag van de Gentse correctionele rechtbank 1 jaar effectieve celstraf voor inbreuken op de racisme- en negationismewet en 10 maanden cel met uitstel voor inbreuken op de wapenwet. Hij wordt voor 10 jaar uit zijn rechten ontzet en krijgt ook een geldboete. Vijf andere beklaagden kregen straffen van 6 tot 8 maanden met uitstel en een geldboete. Een zesde beklaagde kreeg opschorting onder voorwaarden.

  In een persmededeling laten de verschillende organisaties weten dat ze blij zijn dat het tot een effectieve veroordeling is gekomen.‘De uitspraak is historisch en een overwinning voor onze democratie en rechtsstaat. Het toont aan dat er geen vrijgeleide is voor georkestreerde haat en het viseren van minderheidsgroepen, ook niet online en in gesloten chatgroepen. De overwinning komt er door het harde werk van middenveldorganisaties en de moed en doorzetting van de burgerlijke partijen’, zegt Nina Henkens, woordvoerder en coördinator van Kif Kif vzw, een antiracistisch platform.

   Eef Heylighen van LGBTI+ organisatie çavaria vult aan: ‘De racistische en seksistische acties die tot het proces van vandaag geleid hebben zijn deel van een groter probleem: een groeiende beweging van geweld, haat en discriminatie. Die tegenbeweging viseert daarbij ook LGBTI+ personen. De uitspraak van vandaag is een belangrijk precedent en geeft ons de tools om in de toekomst onze rechten te blijven verdedigen, uit te breiden en niet te laten vernietigen. Wij staan hier vandaag om zeer duidelijk te maken dat wij haat, geweld en discriminatie niet tolereren, tegenover niemand. We blijven vechten voor een toekomst, een land, waar iedereen zichzelf kan zijn zonder bang te moeten zijn.’

   Henkens legt verder de nadruk op de gevolgen die de veroordeling heeft voor de politieke partij  Vlaams Belang. ‘Vlaams Belang stijgt in de peilingen en roept hoe langer hoe luider dat ze na de verkiezingen mee moeten regeren, maar deze veroordeling is een reminder voor alle partijen dat het Belang geen plaats heeft in eender welk democratisch bestuur. De houding van het Vlaams Belang kadert binnen een tegenbeweging die wereldwijd actief is', zegt Henkens.

  'Vlaams Belang heeft tot op de dag van vandaag geen afstand genomen van de beklaagden en veroordeelden in deze zaak, waarvan een aantal heel nauwe banden hebben met de partij. B.S. werkt als parlementair medewerker voor een Europees Parlementslid van het Vlaams Belang, die onlangs nog serieus op de vingers werd getikt voor het gebruik van Nazi-termen in het Europees Parlement. En J.V.O.  is nog steeds voorzitter van de Vlaams Belang-afdeling in Sint-Niklaas, terwijl hij ook een boksclub runt waarvan onlangs aangetoond werd dat ze doordrongen is van witte suprematie. Het is een zoveelste herinnering dat er voor democraten geen enkele optie is dan het cordon sanitaire te respecteren. Alle democratische partijen moeten deze veroordeling dus in acht nemen,' vervolgt Henkens. 

   De hoofdbeklaagde D.V.L. kondigde via zijn advocaat al voor de veroordeling aan dat hij naar het Hof van Beroep zou trekken. Henkens: ‘Deze houding is niet meer dan een politiek spel. De beklaagde maakt er een gimmick van om klachten en onderzoeken uit te lokken zodat hij zich op die manier in de kijker kan blijven zetten en geld inzamelen. Door de rechtbank als illegaal te bestempelen wordt duidelijk dat hij geen enkel respect heeft voor de rechtsstaat en niet verder komt dan desinformatie en complotten. Daarom moet de strijd tegen het fascisme niet enkel in de rechtszaal, maar ook daarbuiten worden gevoerd. Zolang dit soort figuren opereren en de veiligheid en maatschappelijke ruimte bedreigen van mensen met migratieachtergrond, de Joodse gemeenschap, vrouwen, mensen met een beperking, andersdenkenden en mensen uit de LGBTQIA+ gemeenschap zullen wij als middenveld onze krachten verenigen.’

  Lees meer
 • Stad Gent wint diversiteitsprijs voor zijn LGBTQ+ personeelsbeleid

  et zijn LGBTQIA+ personeelsbeleid heeft de Stad Gent afgelopen zaterdag de Diversity Award van Cavaria gewonnen.”Met dit beleid willen we ervoor zorgen dat iedereen op dezelfde aangename manier en met een goed gevoel kan komen werken”, aldus Tilke Wouters, beleidsexpert Diversiteit en Inclusie bij de Stad Gent. “In hun gehele identiteit, zonder aspecten te moeten verstoppen.” Met het beleid zet de stad  in op sensibiliseren, signaleren en inclusieve aanpassingen binnen hun organisatie.

  Met dit beleid willen ze ervoor zorgen dat LGBTI+ werknemers op een aangename manier en met een goed gevoel kunnen komen werken. En dat zonder dat ze aspecten van hun identiteit moeten verstoppen. Ze zetten in op sensibiliseren, signaleren en inclusieve aanpassingen binnen hun organisatie.

  Afgelopen zomer maakte de stad bekend dat personeelsleden van de stad Gent twintig extra vrije dagen krijgen tijdens hun transitieproces. De redenering hierachter was dat hun transitietraject jaren kan duren en dat  consultaties soms alleen tijdens de kantooruren kunnen. De vrije dagen dienen bijvoorbeeld voor een gesprek met een psycholoog, fertiliteitsarts, logopedist of dermatoloog. Voor de chirurgische ingrepen moet het gewone ziekteverlof gebruikt worden. De twintig dagen kunnen gelden over de hele loop van de transitie van de ambtenaar in kwestie. Daarnaast  wordt  bij elke vacature bij de stad de geslachtsaanduiding m/v/x vermeldt en worden de voornaamwoorden van alle schepenen vermeld in hun handtekening in e-mails.

  'Met hun personeelsbeleid zorgt de Stad Gent dat ook LGBTI+ werknemers zich thuis kunnen voelen bij stad Gent”, zo licht  Eef Heylighen van Cavaria toe.”Het brede LGBTI+ middelveld werd betrokken in dit proces wat wij enkel kunnen toejuichen. Wij hopen dat andere steden en gemeenten hierdoor geïnspireerd geraken en hier ook werk van maken. En dat stad Gent dit beleid goed opvolgt en doortrekt naar alle diensten van de stad zodat dit effectief een verschil kan maken.”

  Foto: Cavaria

  Lees meer
 • Schoolklimaat voor LGBTQ+ leerlingen de afgelopen vijf jaar niet verbeterd

  Een groot deel van de LGBTI+ leerlingen voelen zich onveilig op hun school waar ze ook worden bloot gesteld aan homofobe opmerkingen. Dat blijkt uit de tweede peiling die Cavaria in samenwerking met de KU Leuven organiseerde naar de  schoolervaring van LGBTI+ leerlingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen.”Spijtig genoeg is de situatie voor LGBTI+ leerlingen niet verbeterd ten opzichte van vijf jaar geleden”, aldus Eef Heylighen van çavaria. “We blijven benadrukken dat scholen de ruimte en stimulansen moeten krijgen om te werken aan een LGBTI+ vriendelijke school. Zowel de Vlaamse overheid als de verschillende onderwijskoepels spelen hier een belangrijke rol in.”

   

  Uit de enquête blijkt dat 60,4% van de LGBTI+ leerlingen zich onveilig voelt op school vanwege hun seksuele oriëntatie. Twee op drie LGBTI+ leerlingen vermijdt bepaalde plekken op school uit onveiligheid, bijvoorbeeld de speelplaats. 40,5 procent vermijdt wel eens buitenschoolse activiteiten. Ongeveer een kwart van de leerlingen (27.5 procent) vermijdt naar school te gaan omwille van een onveiligheidsgevoel. In het afgelopen schooljaar gebeurde dat gemiddeld 2 tot 3 dagen. 79 procent van de leerlingen gaf aan dat leerkrachten zelden tot nooit ingrijpen bij LGBTI+ fobe opmerkingen. De helft van de leerlingen werd minstens 1 keer geconfronteerd met LGBTI+ fobe opmerkingen van leerkrachten of ander schoolpersoneel. 55 procent van de leerlingen geeft aan dat leerkrachten open staan tegenover LGBTI+ zijn.

  “Leerkrachten willen vaak wel tussenkomen of zaken op een andere manier aanpakken, maar weten niet altijd hoe", zegt Eef Heylighen. "Het is belangrijk dat leerkrachten daarvoor de nodige info, methodes en ruimte aangereikt krijgen. Daarom zou seksuele en genderdiversiteit standaard aan bod moeten komen in de lerarenopleiding en in het nascholingsaanbod.” 

  Inclusief schoolklimaat

  De school van ruwweg de helft (55%) van alle leerlingen nam deel aan acties (paars, IDAHOT (Internationale dag tegen LGBTI+ fobie, pride month…) om de zichtbaarheid van LGBTI+ te vergroten.

  ‘Uit onze enquête blijkt dat scholen waar leerkrachten zich actief inzetten voor een inclusief schoolklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn, duidelijk positiever worden ervaren door de leerlingen. Ze voelen zich dan veiliger op school’, zegt Eef Heylighen.

  “We vragen dan ook LGBTI + thema’s verplicht te maken in alle graden van het secundair onderwijs. En dat het departement onderwijs initiatieven van leerlingen die zich willen inzetten om LGBTI+ zichtbaarheid op hun school te verbeteren ondersteunt. Dit kan door een GSA (Gender en seksualiteit allianties) op te starten”, aldus Eef Heylighen. 

  Hoe naar een LGBTI+ vriendelijke school?


  “We zijn niet tevreden met deze resultaten,’”zegt Eef Heylighen, “maar het stelt ons gerust dat het werk dat we met scholen verrichten een positieve impact heeft op het welzijn van leerlingen. We moeten de inspanningen opdrijven.” Çavaria wil onder andere dat onderwijskoepels het LGBTI+ thema expliciet opnemen in hun leerplannen van het basis- en secundair onderwijs. Daarbij is het de rol van de Vlaamse overheid dit verplicht te maken, hen daarin te blijven aanmoedigen en monitoren.

   

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste