Pvda Sint-Niklaas lanceert actieplan tegen holebi en transfoob geweld met regenbooghuis

Gemeenteraadslid Jef Maes (PVDA) legt vrijdag een actieplan voor aan de gemeenteraad van Sint-Niklaas dat holebi en transfoob geweld in de stad moet tegen gaan. Het plan komt er na de moord op David P. in Beveren. In het plan dat bestaat uit zes actiepunten pleit het gemeenteraadslid ook voor een oprichting van een regenbooghuis in Sint-Niklaas.

“We moeten concrete stappen zetten,” stelt PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes. “In het diversiteitsplan staan een aantal zaken opgesomd om discriminatie omwille van geslacht of geaardheid tegen te gaan. Maar dit moet zeker nog geconcretiseerd worden. Wij denken dat het momentum daar is om dit nu te concretiseren”.

Regenbooghuis

Bovenaan het actieplan staat het oprichten van een Regenbooghuis  met steun van de stad. "Het zou een zeer krachtige realisatie zijn om samen met de LGBT+ gemeenschap en hun organisaties maar ook samen met andere socio-culturele organisaties zoals jeugdhuizen samen te werken aan het opzetten van een Regenbooghuis", zo staat te lezen in het bericht dat de PVDA op zijn website heeft gezet.  "Dit kan fungeren als een ontmoetings- en samenwerkingsplatform zodat expertise kan gedeeld worden. Ondersteunen van organisaties die opkomen voor gelijke rechten voor LGBT+ personen. De stad kan ook inzetten op projecten waarin sociaal-culturele verenigingen met verschillende doelgroepen samen aan de slag gaan. Ook jeugdhuizen ondersteunen rond specifieke projecten kan echt veel betekenen. Door ervaringen uit te wisselen en uitdagingen samen aan te gaan, kunnen we streven naar aanvaarding in een veel breder deel van onze diverse stadsgemeenschap."

Sensibilisering

Naast een Regenbooghuis wil Maes ook dat er een sensibiliseringsactie komt.  "Enkel zo kunnen we geweld op straat, aanrandingen, pesterijen, en haat zoals die tegen holebi’s en transpersonen een halt toeroepen. Een regelmatige campagne van de stad die de verschillende aspecten van de LGBT+ gemeenschap in beeld brengen lijkt ons belangrijk. Deze campagnes zijn best laagdrempelig en breed, in overleg met de LGBT+ gemeenschap en hun organisaties."

Gay-Straight Alliance

Ook moet er werk gemaakt worden van leerlingenorganisaties  naar het voorbeeld van de Gay-Straight Alliances / Gender en Seksualiteit Allianties, waar jongeren zelf acties ondernemen om homofobie, racisme en andere vormen van discriminatie op school en daarbuiten tegen te gaan. Die moeten ook de financiële steun krijgen van de stad.

"Een open, positief klimaat op scholen rond seksualiteit en genderidentiteit is essentieel", zo staat te lezen op de website.  "We zien dat seksuele opvoeding tot een minimum beperkt wordt en dat het daarbij vaak alleen gaat over het reproductieve en over contraceptie. Het LGBT+ thema komt maar zelden expliciet aan bod, en dan nog op individueel initiatief van een leerkracht. Op deze manier is het onmogelijk om het thema grondig met jongeren te bespreken en zo holebi- en transfobie te bannen. Daarom lijkt het ons belangrijk dat scholen en leerkrachten ondersteuning krijgen vanuit de stad om experts uit het LGTB+ middenveld uit te nodigen in de klas en dit thema in de lessen te integreren.

Aangiftebereidheid vergroten

Het gemeenteraadslid pleit ook om bij holebi- en transfoob geweld aandacht te besteden aan een zachte opvang. "Bescherming van de slachtoffers met een waardige opvang en psychologische hulp is belangrijk. Het best met hulp van middenveldorganisaties die kunnen voorzien in omkadering nadien. Voor de daders van deze agressie geven we de voorkeur aan taakstraffen bij organisaties die opkomen voor holebi’s en transgenders of die strijden tegen seksueel geweld. Het lijkt ons ook belangrijk om cijfermateriaal te verzamelen, zodat dit niet langer geminimaliseerd wordt."

Stadsdiensten

De stadsdiensten hebben ook een voorbeeldfunctie in inclusieve communicatie en dienstverlening, met respect voor iedereen. Voor de PVDA-fractie ijvert ook om documenten genderneutraal  en inclusief te maken.

Deel dit artikel via:
Reacties zijn uitgeschakeld.

Laatste nieuws

Volg ons ook via:

Gerelateerd nieuws

Populairste