Zoekresultaten: ilga-europe

 • Belgische LGBTQ’s durven niet hand in hand lopen

  Net als vorig jaar staat België op de tweede plaats in de Rainbow Europe Index, de jaarlijkse evaluatie van wetgeving en beleid rond holebi-, transgender- en intersekserechten van alle Europese landen. Op vlak van gelijke rechten van LGBTI-personen scoren we dus goed. Maar een aanvullende Europese studie toont aan dat deze juridische vooruitgang zich niet vertolkt in een beter welzijn bij Belgische LGBTI-personen. 

  Belgie stagneert 

  Ons land behoudt met 73% haar tweede plek in de Rainbow Europe Index*, Malta blijft met 89% de onbetwiste leider. Opvallend is dat de Belgische score stagneert terwijl andere landen erop vooruitgaan. Zo delen we dit jaar de tweede plek met Luxemburg en zitten Denemarken en Noorwegen, met beiden 68%, ons op de hielen. “Stilstaan is eigenlijk een beetje achteruitgaan. Çavaria roept de beleidsmakers op om niet op hun lauweren te rusten. België moet haar voortrekkersrol op vlak van LGBTI-rechten in Europa blijven opnemen. Anders dalen we volgend jaar in de ranking”, zegt çavaria-woordvoerder Stijn Depoorter. 

  Beperkte maatschappelijke aanvaarding

  2.686 Belgische LGBTI’s namen deel aan een Europese studie van het Bureau voor de Grondrechten*. De resultaten werden naar aanleiding van IDAHOT* bekendgemaakt en tonen aan dat de LGBTI-rechten in ons land op papier wel oké zijn maar dat er in de realiteit nog veel werk aan de winkel is op vlak van maatschappelijke aanvaarding van LGBTI-personen. 

  Zo geeft 42% van de respondenten aan dat ze het voorbije jaar lastiggevallen zijn omwille hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit en/of -expressie. Meer dan 60% durft zichzelf niet te zijn in de publieke ruimte (bv. openbaar vervoer, parkeerplaats…) uit angst om bedreigd te worden, een op de drie vermijdt om die reden zelfs bepaalde plaatsen. Minder dan een op de drie is volledig out op de werkvloer. 

  “De cijfers tonen aan dat LGBTI-personen dagelijks blijven botsen tegen vooroordelen, ze maken discriminatie en geweld mee en voelen zich daardoor minder goed in hun vel. Zo durft twee op de drie zelden of nooit hand in hand over straat lopen met hun partner. Als je niet LGBTI bent, sta je bij zoiets helemaal niet stil”, aldus Depoorter.  

  Focus op welzijn

  Çavaria focust de komende jaren op het verhogen van het welzijn van LGBTI-personen in het gezin, op de werkvloer en in het onderwijs. Daarnaast wil çavaria in de toekomst ook nauw samenwerken met de welzijns- en gezondheidssector. Ze wil de gender- en heteronormen doorbreken en zo bijdragen aan een genderinclusieve samenleving met een verhoogde maatschappelijke aanvaarding. Als LGBTI’s zich aanvaard voelen op het werk, in de klas of door de samenleving, dan heeft dat een positieve impact op hun welzijn. 

  Er is dus het hele jaar nood aan solidariteit van de samenleving en de beleidsmakers. “Iedereen kan een LGBTI-bondgenoot zijn door aan te tonen dat je ons accepteert, door te reageren als je getuige bent van discriminatie van een LGBTI-persoon of door LGBTI-organisaties te steunen. Zo zorgen we er samen voor dat België niet enkel op papier scoort met een sterk wettelijk kader voor LGBTI-rechten, maar dat het ook in de praktijk scoort met een beter welzijn en een hogere weerbaarheid bij LGBTI’s”, zegt Depoorter. 

  Lees meer
 • Belgie op tweede plaats in Rainbow Europe Index

  Heel wat Europese landen blijven ter plekke trappelen op het gebied van LGBTQ-rechten. Dat blijkt uit de jaarlijkse Rainbow Index die ILGA-Europe vandaag heeft verspreid. De landen die ooit aan de top van die index stonden lijken achter te blijven in hun verplichtingen voor gelijke rechten voor holebi’s en transgenders. Verschillende landen bouwen zelfs beschermingen en gelijke rechten af. Daarom trekt ILGA-Europe aan de alarmbel. België doet het wel goed. Samen met Luxemburg staan we op de tweede plaats.

  ILGA-Europe stelt jaarlijks een rangschikking op aan de hand van 69 indicatoren die een invloed hebben op het leven van LGBTQ’s. Hierbij bekijken ze alle aspecten gaande van gelijke rechten, familiale rechten, haatdragende uitspraken, wettelijke gendererkenning, vrije meningsuiting, aanvaarding op de werkplek en asielrechten. De resultaten van dat jaarlijkse onderzoek, dat al voor de elfde keer plaats vindt, wordt jaarlijks in een Rainbow Europe map weergegeven.

  Zeventien van de 49 landen die ILGA-Europe onder het vergrootglas hield scoren 50 procent of meer. België haalt net als vorig jaar 73 procent en moet in de rangschikking de tweede plaats delen met Luxemburg. De beide landen moeten enkel Malta laten voorgaan dat 89 procent scoort. De top vijf van de Rainbow Index wordt opgevuld door Denemarken en Noorwegen (beiden 68 procent).

  Holebi’s en transgenders hebben het het slechts in Monaco (11%), Rusland (10%), Armenie (8%), Turkije (4%) en Azerbaijan (2%).

  De grootste verschuivingen in de index komt van landen die stappen hebben genomen om de rechten van transgenders te verbeteren. Dat kan gaan van het afschaffen van een verplichte geslachtsoperatie tot het mogelijk maken dat identiteitsdocumenten kunnen aangepast worden aan hun genderidenditeit. Landen die maatregelen nemen om de wettelijke positie van interseks personen te verbeteren scoren ook iets beter tegenover vorig jaar.

  Landen waar burgerlijke en politieke rechten eroderen zakken steeds verder weg in de rangschikking. ILGA-Europe vreest dat verschillende regimes de huidige COVID19-pandemie zullen aangrijpen om de rechten van lgbt’s verder te beknotten door evenementen, zoals pride optochten, en groeperingen te verbieden.

  Lees meer
 • ILGA-Europe stelt toename van homofobe aanvallen in Oost-Europese landen vast

  ILGA-Europe maakt zich zorgen over de toename van gewelddaden tegen de LGBT-gemeenschap in Hongarije, Servië en Polen de afgelopen weken en roept de Europese commissie op om stappen te ondernemen om de fundamentele rechten van holebi’s en transgenders te beschermen.

  Nauwelijks een week nadat Belgrado de organisatie van Euro Pride 2022 kreeg toegewezen werd het Pride Informatie centrum afgelopen dinsdag aangevallen door een bende van supporters van de voetbalclub Red Star. Verschillende ramen werden ingestampt en met flessen bekogeld. Het was reeds de vierde aanval op het centrum. Sinds december vorig jaar wordt het centrum beschermd door de politie maar die ondernamen bij de aanval deze week geen actie om het geweld te voorkomen. De Servische autoriteiten lieten al weten dat er ook geen onderzoek komt omdat er geen gewonden vielen en er geen schade is aan het gebouw.

  Maar ook in Polen werd er dit weekend geweld gepleegd tegen deelnemers van de Mars voor Gelijkheid in de stad Lublin. Tegenbetogers werden er opgepakt omdat ze in het bezit waren van explosief materiaal zoals gasflessen en vuurwerk. Een koppel werd opgepakt met  een zelfgemaakte bom en moet minstens drie maanden hiervoor in de gevangenis zitten. Volgens een gerechtsdeskundige zouden er doden gevallen zijn als de bom tot ontploffing was gebracht.

  In Budapest verstoorde een neo-nazi groepering een filmvertoning. Dat gebeurde op 26 september toen er een film over pesterijen op school van LGBT-jongeren geprojecteerd zou worden in een bioscoop. Tussen de vijf en de tien neo-nazi’s drongen de bioscoopzaal binnen met spandoeken met daarop anti LGBT-slogans. Ze dreigden ermee om de aanwezigen in elkaar te slaan en eisten dat die het theater verlieten. Toen  de politie arriveerde grepen ze niet in terwijl de neonazi’s homofobe slogans riepen. Pas toen iemand  yoghurt over één van de spandoeken goot greep de politie in.

   

  ILGA-Europe merkt op dat in de drie landen (Polen, Servië en Hongarije) er stappen ondernomen zijn om restricties tegen LGBT’s op te leggen en er een toename is vastgesteld van homofobe uitlatingen uit politieke hoek.

   

  “We veroordelen sterk elke aanval in welke vorm ook op LGBTI-gemeenschappen”, zo zegt  Katrin Hugendubel van ILGA-Europe. “Vooral het steeds escalerende geweld in Polen waar explosieven in beslag werden genomen tijdens de mars in Lublin die ervoor moesten zorgen dat er gewonden of doden vielen baart ons zorgen.”

   

  “Deze aanvallen zijn integraal gelinkt aan het terugdraaien van wetgeving, anti-LGBT uitlatingen van autoriteiten en in het geval van de Servische en Hongaarse aanvallen een ernstig gebrek aan interventie door de politie en andere autoriteiten. De veiligheid van de LGBTI-gemeenschap is niet anders dan de veiligheid van iedereen die in Europa leeft en de erosie van die veiligheid is een merkpunt voor de erosie van alle fundamentele mensenrechten. Dat is waarom nu, meer dan ooit, overheden en internationale instellingen samen moeten optreden op het vlak van fundamentele rechten en tegen haat en discriminatie. De volgende Europese Commissie moet op Europees niveau een LGBTI-strategie aanvaarden en het voorfront nemen in leiderschap en acties die de fundamentele rechten beschermen.”

   

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste