Zoekresultaten: homo-huwelijk

 • Rechtbank in Hong Kong erkent in het buitenland afgesloten homohuwelijken niet

  Een rechtbank in Hong Kong heeft een rechtszaak verworpen van een homoseksueel koppel dat wilde dat hun in het  buitenland afgesloten  huwelijk erkend zou worden. De rechtbank is echter van oordeel dat de wet een huwelijk enkel door heteroseksuele koppels kan worden afgesloten.

  LGBTQ-activist Jimmy Sham trouwde in 2013 met zijn partner in New York en probeerde de afgelopen vijf jaar om zijn huwelijk ook in Hong Kong te laten erkennen. In 2018 spande hij een eerste rechtszaak aan maar die werd verworpen. 

  Tegen die beslissing trok hij naar het Hof van beroep met het argument dat homoseksuele koppels dezelfde huwelijksrechten zouden moeten krijgen als heteroseksuele koppels. Hiervoor verwees de advocaat van  Sham, Hectar Pun, naar een artikel in het wetboek waarin staat dat inwoners van Hong Kong het recht hebben om in alle vrijheid en met bescherming van de wet een gezin te hebben. Volgens de advocaat kunnen homoseksuele inwoners dat momenteel niet omdat hun huwelijk niet erkend wordt en daarom is dit  een schending van het gelijkheidsbeginsel.

  Afgelopen woensdag verwierp het Hof van Beroep ook deze zaak omdat in de grondwet staat dat het huwelijk ‘een vrijwillige unie is tussen een man en een vrouw’.  Volgens de rechter hebben de opstellers van de grondwet de term ‘huwelijk’ enkel op een traditionele manier gebruikt als ‘een unie tussen een man en een vrouw’ en dat hierdoor alle andere (huwelijks)vormen niet toegelaten zijn. Hierdoor kunnen enkel heteroseksuele koppels trouwen en staat het huwelijk niet open voor koppels van hetzelfde geslacht, aldus het vonnis.

  Lees meer
 • Amerikaans Huis van afgevaardigden zet eerste stap om homohuwelijk in grondwet te verankeren

  Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag een eerste stap genomen om het homo-huwelijk te verankeren in de Amerikaanse grondwet en keurde ‘The Respect of Marriage Act’ goed met 267 tegen 157 stemmen. Het amendement moet de in 1996 goedgekeurde ‘Defense of Marriage Act’ herroepen die het huwelijk definieert als een unie tussen een man en vrouw.

  Momenteel kunnen Amerikaanse homo en lesbische koppels dank zij een beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof in 2015 trouwen. Dat dit geen garantie is voor de toekomst bleek afgelopen maand toen datzelfde Hooggerechtshof het recht op abortus, dat ook op die manier geregeld was, na vijftig jaar herriep. In zijn aanvullende opinie liet rechter Clarence Thomas verstaan dat andere rechten die door een beslissing van het Hooggerechtshof  landelijk werden toegekend ook het best herbekeken zouden moeten worden. Als voorbeeld noemde hij het recht op toegang tot contraceptie en het homo-huwelijk. In de grondwet, zowel op federaal niveau als in verschillende staten, staat echter nog steeds een verbod op het homo-huwelijk. Als het Hooggerechtshof zou beslissen om ook het homo-huwelijk te herroepen worden deze wetten opnieuw van kracht.

  Om dit te voorkomen werd ‘The Respect of Marriage Act’ ingediend en door de volledige Democratische fractie (220) aangevuld met 47 Republikeinse volksvertegenwoordigers goedgekeurd. 157 republikeinen stemden tegen het amendement.

  Het amendement moet nu ook nog  een stemming in de Senaat overleven. Daar zijn de verhoudingen tussen Republikeinen en Democraten gelijk. Als de democraten willen voorkomen dat de behandeling daar door de republikeinen wordt vertraagd moeten ze minstens tien republikeinen zover krijgen om voor het amendement te stemmen. Als de republikeinen geen beroep doen op de ‘filibuster’-procedure volstaat een gewone meerderheid. In dat geval geeft vice-president Kamala Harris de doorslaggevende stem.

   

  Lees meer
 • Eerste homo-huwelijken in Zwitserland voltrokken

  Vanaf vandaag kunnen koppels van hetzelfde geslacht ook trouwen in Zwitserland. In Genève werd de spits afgebeten door het lesbische koppel Aline en Laure dat als eerste koppel van hetzelfde geslacht in het bijzijn van  burgemeester Marie Barbey-Chpuis trouwden.

  Het koppel trouwde in aanwezigheid  van een dertigtal gasten. Aline (46) en Laure (45) hebben al 21 jaar een relatie met elkaar. In 2003 sloten ze een geregistreerd partnerschap af op kantonnaal niveau en in 2014 deden ze hetzelfde op federaal niveau.. Ze zijn moeders van een 4-jarige jongen. 

  Op verzoek van de LGBTQ-organisatie Dialogai stemde het koppel ermee in om hun huwelijk in het openbaar te vieren en op die manier het gezicht te worden van de openstelling van het huwelijk en de jarenlange strijd die er aan vooraf ging.

  De openstelling van het huwelijk voor iedereen kwam er nadat de Zwitsers op  26 september 2021 tijdens een referendum massaal (64 procent) voor de openstelling stemden. 

  In Genève zijn er de afgelopen dagen bij de burgerlijke stand 21 huwelijksaanvragen van paren van gelijk geslacht ingediend en zeven aanvragen tot omzetting van geregistreerd partnerschap in een huwelijk. 

  Ook in de rest van Zwitserland vinden in de komende dagen een honderdtal homo-huwelijken plaats of laten koppels hun partnerschapsregeling omzetten in een huwelijk Vandaag (1 juli)  alleen al trouwen  26 koppels van hetzelfde geslacht in Zurich.

   

  Lees meer
 • Verbod op homo-huwelijken is niet ongrondwettelijk in Japan

  Ondanks het feit dat steeds meer Japanners te vinden zijn voor de openstelling  van het huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht heeft de rechtbank van Osaka geoordeeld dat het verbod op het homohuwelijk van de Japanse overheid niet in strijd is met de grondwet.  De uitspraak is een teleurstelling voor LGBTQ-activisten die op een wettelijke erkenning gehoopt hadden.

  Drie homoseksuele koppels stapten naar de rechtbank van Osaka omdat ze van mening waren dat de weigering van de Japanse overheid om homo-huwelijken te erkennen in strijd zou zijn met de grondwet. Volgens hen schendt de Japanse overheid daarmee het gelijkheidsbeginsel.

  Maar volgens die rechtbank moet de Japanse overheid het homo-huwelijk niet erkennen omdat in de grondwet ook een artikel staat waar  "de wederzijdse instemming nodig is van de twee geslachten" om te kunnen trouwen. Bij koppels van hetzelfde geslacht kan dat volgens de rechtbank niet het geval zijn. Volgens de rechtbank kan het weliswaar aangewezen zijn om te zoeken naar een systeem dat de belangen van homoseksuele koppels erkent. Maar ze oordeelt dat er nog niet voldoende openbaar debat is gevoerd over het homohuwelijk.

  Momenteel kunnen homoseksuele koppels nog niet wettelijk trouwen, van hun partner erven en hebben ze ook geen hoederecht over de kinderen van hun partner.  Verschillende gemeenten leveren wel attesten af aan homoseksuele koppels zodat ze samen een woning kunnen huren en elkaar in het ziekenhuis kunnen bezoeken. Maar die attesten geven hen niet dezelfde rechten zoals hun heteroseksuele tegenhangers die hebben.

  Vorige week heeft de gewestregering van Tokio wel een wet goedgekeurd waarmee wettelijke samenlevingscontracten voor homoseksuele koppels mogelijk werden.

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste