Zoekresultaten: europees-parlement

 • Europarlementsleden eisen maatregelen tegen Hongarije

  De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) in het Europees Parlement keurt vandaag een rapport goed waarin het aan de alarmbel trekt over de rechtsstaat en fundamentele vrijheden in Hongarije. Hongarije ligt al langer onder vuur omdat ze de rechten van LGBTQ-personen schendt. Op 15 september zal het voltallige Parlement zich buigen over de situatie.  

  “Het rapport stelt heel duidelijk dat de Raad en de Europese Commissie Artikel 7 (met het vaststellen van een schending of concrete aanbevelingen red.) en het conditionaliteitsmechanisme (met het tegenhouden van financiering red.) moeten inzetten tegen Hongarije. We hebben de tools om actie te ondernemen, maar sinds het activeren van artikel 7 in 2018 en de inwerkingtreding van het nieuwe mechanisme in januari 2021, komen noch de Raad noch de Commissie hun verplichtingen na. In tussentijd glijdt het land verder weg en worden mensenrechten systematisch geschonden. We spreken over de rechterlijke onafhankelijkheid, corruptie, persvrijheid, gendergelijkheid, LGBTIQ+ rechten en zo veel meer. Dit is niet langer houdbaar, wij verwachten nu actie en zullen tijdens de plenaire zitting in september opnieuw het vuur aan de schenen leggen van de Raad en de Commissie.” 

  Hongarije ligt reeds onder vuur sinds de invoering van de 'anti-homowet' die de toegang van minderjarigen beperkt of verbiedt tot content die homoseksualiteit of geslachtsverandering promoot of afbeeldt. 

   

  Lees meer
 • Europese parlementsleden roepen Roemenië op om homo en transfobe wet niet goed te keuren

  Vorige week (27 april) heeft de Roemeense senaat stilzwijgend een conceptwet aangenomen die het verspreiden van informatie over genderveranderende operaties en homoseksualiteit bij minderjarigen moet verbieden. 

  Het door de van oorsprong Hongaarse minderheidspartij UDMR in gediende wetsvoorstel werd automatisch goedgekeurd omdat het niet binnen de 45 dagen besproken of gestemd werd na de indiening in de senaat. Het wetsvoorstel verhuist nu naar de Kamer van Afgevaardigden.

  Het wetsvoorstel gelijkt zeer hard op een gelijkaardige wet die in Hongarije is goedgekeurd. De indieners zijn van mening dat het verschaffen van informatie over genderveranderende operaties en homoseksualiteit een aanval is op de op het christendom gebaseerde traditionele waarden en dat het een bedreiging vormt voor de Roemeense maatschappij.

  De LGBTI-intergroep binnen het Europese Parlement roept Roemenië op om de conceptwet niet goed te keuren. “De tactieken die Hongarije gebruikt  hebben zich via de UDMR in Roemenië verspreidt”, zo laat parlementslid en vice-president van de LGBTI-intergroep Malin Björk weten. “De partij haalt hun inspiratie voor deze conceptwet rechtstreeks uit het handboek van Fidesz (partij van de Hongaarse premier Viktor Orban. red). Deze wet gelijkt ook hard op die in Hongarije en is opnieuw een poging om de haat in Roemenië aan te wakkeren. Dit wetsvoorstel is niet in overeenstemming met de mensenrechten en dient geen enkel maatschappelijk doel, behalve dan om degenen die al worden gediscrimineerd, verder uit te sluiten. We dringen er bij de parlementsleden op aan om duidelijk en resoluut tegen deze wet te stemmen.”

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste