Zoekresultaten: vs

 • Witte Huis krijgt voor het eerst een zwarte lesbische woordvoerster

  Voor het eerst is er een zwarte openlijke lesbienne benoemd als woordvoerster van het Witte Huis. Karine Jean-Pierre (44) volgt  vanaf 13 mei Jen Psaki op. Jean-Pierre zal de dagelijkse persbriefings in goede banen leiden.  Ze was al langer adjunctperschef van Psaki en verving haar af en toe al op persconferenties. 

  Jean-Pierre werd geboren in Martinique maar verhuisde op jonge leeftijd  naar New York waar ze opgroeide. Ze studeerde en doceerde aan de  Columbia University. Jean-Pierre werkte ook mee aan de verkiezingscampagne van Biden in 2020 en aan de  beide campagnes van president Barack Obama in 2008 en 2012. En was een prominente activiste voor de Democratische partij.

  Lees meer
 • Amerikanen krijgen een genderneutrale geslachtsaanduiding op hun paspoort

   

  Vanaf vandaag kunnen Amerikaanse burgers aangeven dat ze  een genderneutrale X in hun paspoort willen. Volgens het Williams Instituut en de intersex vereniging InterAct, zouden er tussen de 1,2 en 4 miljoen Amerikanen zijn die zich als non-binair en interseksueel identificeren.

  Tot nu toe konden veel van hen dit niet officieel laten erkennen omdat ze bij een aanpassing van hun geslachtsvermelding  op hun geboorteakte een bewijs moesten voorleggen dat ze een geslachtsveranderende operatie hadden ondergaan.

  Volgens de speciale Amerikaanse diplomatische afgevaardigde voor LGBTQ rechten, Jessica Stein, is de verandering een enorme stap voorwaarts.

  “De toevoeging van een derde gendermarker stuwt de VS naar voor en zorgt ervoor dat onze administratieve systemen rekening houden met de diversiteit van genderidentiteit, genderexpressie en de geslachtskenmerken bij Amerikaanse burgers.”

   

  “De toekenning van een X-gendermarkering  op Amerikaanse paspoorten creëeren  geen nieuwe definities of rechten. Deze beleidswijziging erkent de ware identiteit van de paspoorthouder."

  Foto: Nicole GeriUnsplash

  Lees meer
 • Geen genderbevestigende gezondheidszorg meer voor transjongeren in Alabama

  De gouverneur van de Amerikaanse staat Alabama heeft vrijdag  een reeks wetten ondertekend waarmee artsen die hormoonbehandelingen voorschrijven aan transjongeren  om hun puberteit te stoppen, bestraft kunnen worden met een gevangenisstraffen tot tien jaar.

  Door de nieuwe wetten begaan zowel ouders als verplegers en artsen een strafbaar feit als ze zogenaamde genderbevestigende medicijnen of medische zorgen geven aan minderjarigen. Dit kan gaan van het voorschrijven van puberteitsblokkers, hormonen of geslachtsveranderende operaties.  Ook moeten transjongeren de toiletten gebruiken van hun bij hun geboorte toegewezen geslacht gebruiken.

  “Ik geloof zeer hard dat als Onze-Lieve Heer je als jongen gemakt heeft, dat je een jongen bent en als hij je een meisje heeft gemaakt, dat je een meisje bent”, aldus  de conservatieve republikeinse gouverneur Kay Ivey tijdens de ondertekening van de wetten die een dag eerder door het Huis van Afgevaardigden waren goedgekeurd.

  Volgens NBC News is Alabama de derde Amerikaanse staat die het toedienen can medische behandelingen en zorgen aan transgenders strafbaat maakt. Het is wel de eerste Amerikaanse staat die dit bestraft met gevangenisstraffen.

  Foto:  Myriam ZillesUnsplash

  Lees meer
 • Gouverneur van Florida ondertekent 'Don't say Gay' wet

  De gouverneur van de Amerikaanse staat Florida, Ron Desantis, heeft maandag een wet ondertekend die lessen over seksuele oriëntatie en genderidentiteit in het curriculum van kleuters en scholieren tot negen jaar verbiedt. De wet die door critici de ‘Don’t say gay’ wet wordt genoemd ligt reeds geruime tijd onder vuur omdat ze LGBTIQ-personen zou marginaliseren.

  De wet wordt reeds geruime tijd bekritiseerd door LGBTIQ-activisten, studenten, democraten, de entertainment industrie en het Witte Huis. Maar volgens DeSantis en de republikeinen is de wettekst redelijk opgesteld omdat ze de verantwoordelijkheid over de lessen over seksuele oriëntatie en genderidentiteit bij de ouders legt en niet langer bij de leraars. “We zorgen ervoor dat ouders hun kinderen naar school kunnen sturen om er onderwijs te krijgen in plaats van indoctrinatie”, aldus de gouverneur, net voor de ondertekening van de wet.

   

  Lees meer
 • Dit jaar al bijna 240 anti-LGBT wetsvoorstellen ingediend in de VS

  Tot nu toe zijn er dit jaar in de Verenigde Staten al bijna 240 wetsvoorstellen ingediend die op één of andere manier de rechten van LGBTQ’s moeten beperken. Dat is een aanzienlijke toename in vergelijking tot de 41 soortgelijke wetsvoorstellen die in gans 2018 werden ingediend. De meeste van de wetsvoorstellen die dit jaar al zijn ingediend richten zich vooral op transpersonen. Dat blijkt uit een analyse van de het beschikbare cijfermateriaal door  NBC News.

  In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er in bijna alle Amerikaanse staten in totaal 238 wetsvoorstellen ingediend die de rechten van LGBTQ’s beperken. Slechts in drie staten zou er nog geen wetsvoorstel zijn ingediend dat de rechten van holebi’s en transgenders moet beperken.

  Uit data van de American Civil Liberties Union en de LGBTQ-rechtenorganisatie Freedom for All Americans blijkt dat er sinds 2018 in totaal al 670 van zulke wetsvoorstellen zijn ingediend. Vooral de laatste paar maanden is er een stormvloed van zulke wetten. In 2019 stopte de teller op 191 wetsvoorstellen. 

  De beperkingen die in de wetteksten worden voorgesteld gaan van het beperken van de opname van LGBTQ-gerelateerde onderwerpen in het schoolcurriculum, het mogelijk maken om LGBTQ-personen te discrimineren op basis van de geloofsovertuiging, het onmogelijk maken voor transpersonen om te sporten, de toiletten te gebruiken die overeenkomen met hun genderidentiteit tot het beperken van de toegang tot de gezondheidszorg en het voorkomen van geslachtsveranderende operaties. 

  Voorstanders van de wetsvoorstellen zeggen dat ze nodig zijn om ‘kinderen te beschermen’,’ouderrechten te garanderen’, ‘de religieuze vrijheid te garanderen’, of om een combinatie hiervan.

  Tegenbeweging

  Tegelijkertijd met de toevloed van deze anti-LGBTQ wetsvoorstellen neemt, volgens het onderzoek van NBC News, ook de steun toe voor wetsvoorstellen die ingaan tegen de discriminatie van de regenbooggemeenschap. Zo steunen bijna acht op de tien (79%) van de Amerikanen wetten en wetsvoorstellen die holebi- en transseksuelen moeten beschermen tegen allerlei discriminaties op de arbeids- en woningmarkt. Ook zou de steun voor het homohuwelijk toenemen tot bijna 70 procent in vergelijking met de 54 procent van in 2014.

  Extreem-rechtse en conservatieve kiezers lokken

  Met de stormvloed van de discriminerende wetsvoorstellen willen vooral de republikeinen hun extreem-rechtse en conservatieve kiezers tegemoet komen. “Conservatieve politici, conservatieve religieuze leiders, religieuze organisaties en sommige conservaties geleerden, gooien zich vaak op als de verdedigers van de traditionele waarden en organisaties in onze maatschappij”, zo verduidelijkt Gabriele Magni, assistent professor van de afdeling politieke wetenschappen aan de Loyola Marymount University in Los Angeles.

  “LGBTQ-rechten zijn een natuurlijk doelwit geworden omdat ze ingaan tegen de familie, één van de meest traditionele instituten in de maatschappij.”

  Foto: Ehimetalor Akhere Unuabona on Unsplash

  Lees meer
 • Ook Georgia komt met eigen 'Don't say gay' wet

  Nog geen vierentwintig uur nadat in Florida de “Don’t say gay”-wet werd goedgekeurd heeft de republikeinse senator Carden Summers een soortgelijke wet ingediend in de staat Georgia. De in Florida goedgekeurde wet verbiedt dat er over homoseksualiteit en genderidentiteit gesproken wordt tijdens de lessen in het kleuter en lager onderwijs. 

  Het wetsvoorstel dat in Georgia werd ingediend gaat echter nog een stap verder dan dat in Florida. Zo staat er in het voorstel te lezen dat er in de lessen ook niet mag verteld worden dat één ras of geslacht beter is dan een ander, dat een persoon omwille van zijn ras of etniciteit mag gediscrimineerd worden, en dat de Verenigde Staten hun oorsprong vinden in de slavernij.

  Het is zeer twijfelachtig dat de wet nog voor 31 mei door de senaat zal worden behandeld. Dat is immers de uiterste datum dat een wettekst goedgekeurd moet zijn door één van de kamers als de wet nog in deze legislatuur door de andere kamer wil geraken.

  Transfobe sportwet

  Een andere wettekst die zich richt op LGBT-jongeren wordt momenteel besproken door de Kamer van de staat Georgia. Deze wet moet er voor zorgen dat studenten zich enkel bij sportteams kunnen aansluiten die bij het geslacht horen dat op hun geboorteakte staat. Hierdoor zouden transseksuele studenten zich niet kunnen aansluiten bij teams die overeenkomen met hun genderidentiteit.

  Lees meer
 • Florida keurt 'Don't say gay'-wet goed

  De staat Florida heeft dinsdag de zogenaamde “Don’t say gay”-wet goedgekeurd waardoor scholen niet langer onderwerpen zoals seksuele oriëntatie en genderidentiteit  in het curriculum van leerlingen tussen de drie en negen jaar mogen behandelen. Na het parlement vorige week keurde ook de senaat de wet goed. De wet ligt al geruime tijd onder vuur van de democraten en verschillende homoseksuele republikeinen. Vooraleer de wet ook effectief van kracht wordt moet hij nog wel ondertekend worden door de republikeinse gouverneur Ron Desantis. Verwacht wordt dat hij de wet zal ondertekenen.

  Sinds het wetsvoorstel  werd ingediend lag ze onder vuur vanwege LGBT-activisten, studenten, democraten op zowel het regionale als nationale niveau, het Witte Huis als de de entertainment industrie.

  “Deze wet, werd sinds zijn introductie, gebruikt als een werktuig om LGBT-personen te marginaliseren en aan te vallen”, zo zei de democratische volksvertegenwoordiger Carlos F. Smith die zelf homo is. Hij voegde er nog aan toe dat deze wet “een verschrikkelijk signaal stuurt naar jongeren dat er iets mis is met LGBTQ personen en dat er iets zo gevaarlijk en ongepast is dat ze vermeden en gecensureerd moeten worden uit het klaslokaal.”

   

  De Republikein Joe Harding, die de wettekst indiende, argumenteert dat de ouders en niet hun leraars, die onderwerpen moeten aansnijden bij hun kinderen. “Spontane gesprekken over seksuele geaardheid en genderidentiteit worden niet verboden maar de wet moet voorkomen dat districten deze onderwerpen in de officiële curriculum terecht komen.”

  Een amendement, waardoor ouders ook geïnformeerd moesten worden als hun kind tegen hun leerkracht of begeleider als homo, lesbienne of transseksueel uit de kast kwam, werd uiteindelijk geschrapt.

  Ook vanuit het Witte Huis kwam er de nodige kritiek op de wet. Zo noemde president Biden de wet ‘hatelijk’.

  Lees ook: 

  'Don't say gay'-wet goedgekeurd in Florida

  Florida zet eerste stap om LGBTQ-lessen op scholen te verbieden

  Lees meer
 • 'Don't say gay'-wet goedgekeurd in Florida

  Het Parlement in de Amerikaanse staat Florida heeft donderdag de zogenaamde ‘Don’t Say Gay’-wet goedgekeurd. De wet verbiedt dat kinderen tussen de drie en negen jaar blootgesteld worden aan leerstof of informatie over seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Ondanks de oppositie van de Democratische fractie en enkele republikeinen werd de wet met 69-47 stemmen goedgekeurd. 

  De wet geeft onder meer ouders het recht om leraars voor de rechter te dagen als ze het in hun lessen over homoseksualiteit en genderidentiteit  hebben. Ook moeten de leraren de ouders inlichtten als homoseksuele of transgender leerlingen vragen stellen over homoseksualiteit of zelf uit de kast komen. LGBT-activisten vrezen dat zowel leraren als leerlingen slachtoffer worden van deze wet. Zo kunnen leraars geen vragen meer beantwoorden van hun leerlingen over de gezinssituatie van leerlingen die twee mama’s of papa’s hebben. De leerlingen hebben op hun beurt geen toegang meer tot informatie over homoseksualiteit. De activisten vrezen dan ook dat op termijn het aantal zelfdodingen bij LGBTQ-studenten zal toenemen.

  Ook president Biden veroordeelde de goedkeuring van de ‘Don’t Say Gay’-wet. “Vandaag hebben conservatieve politici de basiswaarden verworpen door een wettekst goed te keuren die ontworpen is om van LGBTIQ+-studenten, kinderen die het meest kwetsbaar zijn voor pesterijen en geweld omdat ze zichzelf zijn, te treffen.”

  “Dit is geen geïsoleerde actie.  In het hele land zien we dat Republikeinse leiders acties ondernemen die bepalen wat studenten wel of niet kunnen lezen, wat ze wel of niet kunnen leren en vooral wie ze wel of niet kunnen zijn.” Minstens in zeven Amerikaanse staten zou een gelijkaardige wet op tafel liggen.

  Vooraleer de wet in Florida van kracht wordt moet ze nog goedgekeurd worden door de bevoegde senaatscommissie en de volledige senaat en ondertekend worden door de gouverneur van Florida.

  Lees meer
 • Florida zet eerste stap om LGBTQ-lessen op scholen te verbieden

  De Republikeinse meerderheid in de commissie Onderwijs en Tewerkstelling van het Parlement in de Amerikaanse staat Florida heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor er niet meer over LGBTQ’s gesproken mag worden in het onderwijs. De wet is nu voor stemming naar het voltallige parlement gestuurd.

  HB 1557, ook wel de ‘Don’t Say Gay’-wet genoemd, zou discussies over seksuele oriëntatie en genderidentiteiten in de scholen in Florida verbieden. Ook alle gerelateerde onderwerpen zoals LGBTQ-identiteit, geschiedenis en cultuur mogen niet meer behandeld worden in de scholen. De wet heeft ook provisies die op het eerste zicht de ondersteuning van LGBTQ studenten lijkt te ondermijnen en bevat ook een vaag systeem waardoor ouders van mogelijke LGBTQ studenten, zonder die hun toestemming, verwittigd of ge-out kunnen worden.

  Foto: Tim MossholderUnsplash

  Lees meer
 • Homo-activist Harvey Milk krijgt eigen schip

  Afgelopen zaterdag heeft de Amerikaanse zeemacht een schip in de vaart gebracht dat vernoemd is naar de homoseksuele activist en politieker Harvey Milk. Milk diende de vier jaar bij de zeemacht voordat hij omwille van zijn homoseksualiteit een oneervol ontslag kreeg. Daarna werd hij de eerste openlijk homoseksuele politieker die in 1977 werd verkozen tot de adviesraad van San Francisco. Het jaar erop werd hij neergeschoten door een voormalige collega op de trappen van het stadhuis.

  Tijdens de ceremonie, die bol stond van de verwijzingen naar de strijd voor inclusie bij de Amerikaanse zeemacht, werd de champagnefles tegen de boeg van de USNS Harvey Milk kapot geslagen door de voormalige zeemachtofficier en huidig klinisch directeur van het John Hopkins Center for Transgender Health,  Paula Neira.

  De familie van Harvey Milk dankte tijdens de ceremonie de zeemacht ook om na vele jaren eindelijk open kaart te spelen over het oneervolle ontslag van Harvey Milk. “Hij heeft een minder dan eervol ontslag gekregen”, zo zei Stuart Milk, de neef van Harvey Milk, tijdens de ceremonie. “Hij moest ontslag nemen omdat hij homo was.” De familie kreeg de mogelijkheid geboden van de zeemacht om het oneervolle ontslag terug te draaien maar volgens Stuart Milk is het belangrijk dat het oneervolle ontslag van Harvey Milk niet wordt teruggedraaid zodat herinnerd wordt dat "diegene die eervol dienden niet altijd eervol behandeld werden". “We moeten onze geschiedenis leren om te voorkomen dat we achteruit gaan en die herhalen”, aldus de neef.

   

  Bekijk de hele ceremonie hier beneden.

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste