Zoekresultaten: unia

 • UNIA opent recordaantal dossiers over discriminatie tegen holebi’s en transgenders.

  In 2019 heeft Unia een recordaantal dossiers over discriminatie van holebi's geopend. Voor het eerst zien we dat de meeste dossiers gaan over incidenten op het werk, gevolgd door haatboodschappen in de media en agressie op straat.

  Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Holebi- en transfobie (17 mei) geeft Unia de cijfers voor 2019 vrij. “We hebben 133 dossiers over discriminatie van holebi's geopend, waarvan 35 gevallen betrekking hadden op holebi’s die werden gediscrimineerd of geïntimideerd op de werkplek”, zo luidt het bij de organisatie.

  "Holebifobie op de werkplek wordt niet serieus genoeg genomen. Sommige werkgevers beseffen de impact niet van discriminerend gedrag, terugkerende grappen, pesterijen... LGBTI+'s hebben hier last van en wenden zich steeds vaker tot Unia", legt Els Keytsman, directeur van Unia, uit. 

  Unia opende dossiers over conflicten met collega's of met een leidinggevende, of over de organisatie- en werkomstandigheden. De meldingen hadden betrekking op alle domeinen: onderwijs, ziekenhuizen, politiediensten... De realiteit is nog zorgwekkender want lang niet alle gevallen worden aan Unia gemeld. Het Europees Bureau voor de grondrechten FRA onthult in haar laatste onderzoek dat één op de vijf LGBTI+'s zich het afgelopen jaar gediscrimineerd voelde op de werkplek.

  Het bestraffen van holebifobie 

  Unia is in 2019 drie keer naar de rechtbank gestapt in een zaak van holebifobie. En onlangs nog heeft een zaak van het Arbeidshof in Brussel homofobe pesterijen op het werk opnieuw onder de aandacht gebracht en bestraft. "Uitspraken van de rechtbank herinneren ons eraan dat discriminatie en intimidatie bij wet verboden zijn", zegt Els Keytsman.

  De coronamaatregelen verergeren de situatie

  Ondanks de vooruitgang die is geboekt op het gebied van effectieve wettelijke gelijkheid, moet België nog veel inspanningen leveren om het publiek te sensibiliseren. De huidige coronacrisis is daar een trieste herinnering aan. "Sinds het begin van de quarantainemaatregelen heeft Unia signalen ontvangen van een opleving van intrafamiliaal geweld tegen jonge holebi’s. Zij zitten gevangen in een onveilige omgeving, nog vergroot door de druk van de quarantainemaatregelen. Dit kan leiden tot zelfmoordpogingen, zelfverminking, zelfmedicatie en alcoholverslaving", betreurt Els Keytsman. 

  Werken aan meer bewustzijn moet vroeg beginnen, al in de school. Ook het bedrijfsleven, waar gevallen van holebifobe intimidatie te vaak geminimaliseerd worden, moet krachtig reageren.

   

   

   

   

  Lees meer
 • Vlaanderen kan pas in 2023 uit Unia stappen

  Vlaanderen kan pas in 2023 uit Unia  stappen. De aanslepende regeringsonderhandelingen hebben ervoor gezorgd dat de Vlaamse overheid de deadline om uit de lopende  samenwerkingsovereenkomst te stappen in september gemist heeft. Dat heeft federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) bevestigd in de Kamer. 

  Afgelopen maandag kondigde Jan Jambon tijdens de voorstelling van het regeringsakkoord het voornemen aan dat Vlaanderen uit UNIA wil stappen om vervolgens een eigen gelijkaardige instelling op te richten. Minister Nathalie Muylle werd over het voornemen van de Vlaamse regering ondervraagt en zij bevestigde dat Vlaanderen nog tot 2023 in Unia moet blijven omdat dan pas de lopende samenwerkingsovereenkomst van kracht is. Iedere partij kan na een periode van drie jaar  beslissen om uit Unia te stappen maar moet dat wel minstens zes maanden voor de afloop van de lopende periode bekend maken. Die deadline is in september verstreken

  "Volgens de informatie die ik heb ontvangen, zal de Vlaamse overheid aan de parlementsvoorzitters van alle overheden uiterlijk op 15 september 2022 kennis moeten geven over haar voornemen om zich uit Unia terug te trekken, zodat de samenwerking een einde zou nemen op het einde van de volgende cyclus, namelijk op 15 maart 2023", zei Muylle. Die datum wordt ook bevestigd bij Unia zelf.

   

   

  Lees meer
 • Steeds meer meldingen van holebifobie bij Unia

  Uit cijfers van UNIA blijkt dat er een stijging is van het aantal meldingen van holebifobie. In 2018 behandelde UNIA 125 dossiers van mensen die zich gediscrimineerd voelden omdat ze holebi zijn. Dat is een stijging van 49 procent ten opzichte van 2017. Ondanks de positieve evolutie van de houding van de Belg ten aanzien van seksuele diversiteit en genderdiversiteit blijft er een onderstroom van holebifobie en transfobie.

  "Het is moeilijk om uit deze cijfers af te leiden of er nu sprake is van een stijging van het aantal gevallen van holebifobie of dat mensen gewoon sneller melding maken van als er iets gebeurt. Er is een systematische onderrapportering van holebifobie en transfobie. Çavaria voert dan ook al jaren campagne om mensen aan te zetten om melding te doen als er hen iets overkomt", aldus Jeroen Borghs van Cavaria.

  "Onze samenleving is de laatste decennia steeds inclusiever geworden op het vlak van seksuele diversiteit en genderdiversiteit maar er blijft een onderstroom van holebifobie en transfobie. Die mogen we niet uit het oog verliezen."

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste