Borstkanker medicijn voor mannen moet terugbetaald worden

Het RIZIV moet de kosten van de medicatie die mannen met borstkanker moeten nemen terugbetalen. Tot nu toe kregen enkel vrouwen hun medicatie voor borstkanker terugbetaald. Maar zowel de arbeidsrechtbanken van Antwerpen en Henegouwen oordeelden dat dit een discriminatie is.

Twee mannelijke patiënten met borstkanker die een terugbetaling vroegen voor hun behandeling, kregen een negatief antwoord van hun mutualiteit omdat ze niet het vereiste geslacht hebben. Een vrouw in dezelfde omstandigheden zou wel een terugbetaling hebben gekregen.

De twee patiënten trokken met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen naar de rechtbanken van Antwerpen en Charleroi om deze ongelijkheid aan de kaak te stellen. Beide rechtbanken bevestigden het standpunt van het Instituut en stelden de patiënten in het gelijk: de beslissing om een behandeling niet terug te betalen op grond van het feit dat de betrokkene “niet het vereiste geslacht heeft” vormt een minder gunstige behandeling van mannen dan van vrouwen in een gelijkaardige situatie. Dit is een discriminatie op grond van geslacht die niet objectief gerechtvaardigd is en dat is verboden.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is zeer tevreden met deze vonnissen, maar pleit ervoor om alle discriminaties op grond van geslacht of gender bij de toegang tot medicijnen te vermijden. Deze gerechtelijke uitspraken bieden namelijk nog geen oplossing wanneer de terugbetaling van andere of nieuwe medicijnen tot een geslacht beperkt wordt. “Intussen is er bij het RIZIV wel een aanpassing gebeurd in de terugbetalingsvoorwaarden van de specifieke medicijnen waarvan sprake in de vonnissen”, zo laat Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut weten. “‘Vrouwen’ werd veranderd naar ‘rechthebbenden’. Maar deze vonnissen hebben alleen betrekking op bepaalde medicijnen. En er komen regelmatig nieuwe medicijnen tegen borstkanker op de markt. Zonder een algemene verandering in de criteria zullen mannen geen recht hebben op terugbetaling louter omdat ze mannen zijn.”

Deel dit artikel via:
Reacties zijn uitgeschakeld.

Laatste nieuws

Volg ons ook via:

Gerelateerd nieuws

Populairste