Zoekresultaten: gendertalent

 • Nederlandse arbeidsmarkt beter dan verwacht voor transpersonen

  De arbeidsmarktpositie van trans personen in Nederland is significant beter dan eerder aangenomen blijkt uit nieuwe resultaten van Gendertalent. Het aantal discriminatiezaken onder haar cliënten bedraagt 3%, 9% van de trans personen blijkt in een uitkering te hebben en werkgevers staan veelal open voor trans personen. Om de echte problemen op te lossen, pleit Catharina Anastasia Romanov voor een paradigmashift in de mindset van trans personen en voor het invoeren van de no risk polis voor trans sollicitanten voor werkgevers. 
   
  In 2011 voerde het CBS een onderzoek uit onder de populatie van trans personen. Daaruit bleek dat ongeveer 30% in een uitkeringssituatie zat. Datzelfde getal kwam naar voren in een onderzoek van Transgender Netwerk Nederland in 2017 uitgevoerd door de universiteit van Humanistiek. “Vanuit ons netwerk van 35 grote regenbooggemeentes en het UWV kregen wij 350 mensen doorgestuurd. Dat is 3% van het aantal trans personen die in transitie zijn geweest of zitten. Alhoewel wij vooral de mensen zien die niet door de gemeentes zelf begeleid kunnen naar werk, lijkt het probleem vele malen minder groot dan aangenomen. Het percentage ligt volgens onze praktijk eerder op 9% dan op 30%. 
   
  Uit de praktijk van Gendertalent blijkt dat het rapport van het CBS uit 2011 precies schetst wat de problemen zijn. De cliënten worden werkeloos vanwege vijf redenen, namelijk gedragspatronen die gaan wringen, fysieke kracht veranderen, werkwaardes veranderen, sociaal netwerk valt weg en als laatste een stapeling van uitdagingen rond trauma’s en gedrag. Discriminatiezaken echter blijken slechts in 3% van de cases van Gendertalent een rol te spelen in de afstand tot de arbeidsmarkt. 
   
  Romanov merkt bovendien dat er een grote bereidheid van werkgevers om trans personen aan te nemen. “Er is volgens ons een onterechte bias dat er veel werkgevers zijn die niet open staan voor trans personen. Onze ervaring is echter anders. Wanneer wij voor vacature in gesprek gaan dan vinden wij bij 90% van de werkgevers bereidwilligheid om mensen aan te nemen. Dat geldt ook voor de sectoren die traditioneel masculien worden gezien zoals logistiek of de bouw. 
   
  Als eerste pleit Romanov daarom voor een paradigma shift bij trans personen. “Laten wij zelf focussen op de goede voorbeelden door onze eigen optimistische verhalen te delen. Ik stel voor dat we dit doen via sociale media onder de hashtag #transproof. Daarmee laten we elkaar en ook werkgevers zien dat er juist vele mensen aan het werk zijn. Positivisme, optimisme leiden tot een opwaartse spiraal. Laten we elkaar voor helpen in plaats van elkaar aan te praten dat het allemaal kommer en kwel is. Er is voor iedereen een plek”.
   
  Wel ziet Romanov dat werkgevers bang zijn voor het financiële risico door de uitval rond de operaties. Gendertalent stelt voor om de no risk polis hiervoor in te zetten. De no risk polis wordt ingezet om het financiële risico voor werkgevers weg te nemen bij het plaatsen van de groepen met afstand tot de arbeidsmarkt. “Wij zien dat mensen niet worden ontslagen maar vooral niet worden aangenomen vanwege financiële risico van de medische transitie. Het transitieverlof dat door D66 en TNN wordt bepleit schiet op basis van onze praktijk ver zijn doel voorbij. Ik roep de minister van sociale zaken, de wethouders van de grote regenbooggemeentes en de bestuurders van het UWV op om de invoering van dit instrument samen binnen enkele weken toepasbaar te maken”.

   

  Foto: KOBU Agency /Unsplash

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste