Zoekresultaten: usa

 • Amerikaanse werknemers mogen niet meer ontslagen worden omwille van hun seksuele geaardheid

  Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft maandag bepaald dat geen enkele werknemer mag ontslagen worden omwille van zijn seksuele geaardheid. Tot die historische beslissing kwamen zes van de negen rechters van het hooggerechtshof. Zij moesten oordelen over drie gelijkaardige zaken waarin twee homoseksuele mannen en een transeksueel werden ontslagen omwille van hun seksuele geaardheid. Het is meteen ook een historische beslissing want in het merendeel van de Amerikaanse Staten komt er nu ook een wettelijke bescherming tegen het ontslag van LGBT-werknemers omwille van hun geaardheid.

  Volgens het vonnis is een ontslag op basis van een seksuele geaardheid een vorm van seksuele discriminatie, zoals die verboden is in 1964 in het burgerlijke wetboek.

  “Een werkgever die een individueel ontslaat omdat die homoseksueel of transgender is, ontslaat die individu op basis van kenmerken en/of acties op vragen die niet aan werknemers van een ander geslacht worden gesteld”, zo schreef rechter Neil Goesuch in zijn verduidelijking. “Seks speelt een noodzakelijke en onverbiddelijke rol in die beslissing en dat is precies wat het burgerlijk wetboek verbiedt.”

  Daarmee komt moet er  in de 29 staten waar homoseksuele en transgender werknemers niet beschermd zijn ook wetgeving komen die hen beschermd. In de drie aparte gevallen konden de ontslagen werknemers aantonen dat ze hun baan omwille van hun seksuele geaardheid waren kwijtgeraakt. Hun werkgevers waren echter van mening dat ze hun werknemers daarom mochten ontslaan omdat er geen federale wet die ontslag op basis van de seksuele geaardheid verbood. Voor het hoogegerexhtshof argumenteerden de advocaten van de drie verschillende werkgevers dat het congres niet de intentie had om LGBT’s op te nemen in de het 1964 goedgekeurde burgerrechtenakte.

  Maar de voorzitter van het hooggerechtshof wuift dat argument weg. “De werkgevers argumenteren dat ‘niemand’ in 1964 of korte tijd daarna het resultaat van vandaag zou verwacht hebben”, zo schrijft Gorsuch. “Maar is dat werkelijk zo? Niet lang na de goedkeuring van de wet begonnen homo en transseksuele werknemers klachten neer te leggen. Dus sommige mensen voorzagen toen reeds deze potentiële toepassing.”

  LGBTQ-rechtenactivisten verwelkomden de historische beslissing van het hooggerechtshof. Of dat ook het geval zal zijn in het Witte Huis valt te betwijfelen. De administratie van de Amerikaanse president Trump liet de afgelopen weken en maanden uitschijnen dat ze voorstander waren van een ontslag voor werknemers op basis van hun homoseksuele geaardheid. Dit standpunt werd dan ook vertolkt door de door Trump aangestelde openbare aanklager Noel Francisco. Het valt af te wachten hoe de administratie van Trump de beslissing van het hooggerechtshof zal implementeren.

  Lees meer

Laatste nieuws

Populairste