Meerderheid Nederlanders zien homoseksuele premier wel zitten.

Slechts een klein deel (17 procent) van de Nederlanders zou ermee moeite hebben als de Nederlandse Premier Mark Rutten opgevolgd zou worden door een openlijk homoseksuele premier. Dat is één van de verrassende conclusies die Onderzoeksbureau Motivaction trekt uit een recente bevraging bij onze noorderburen. Het onderzoeksbureau vroeg in opdracht van Winq Media hoe de Nederlanders staan tegenover ondermeer de pride, regenbooggezinnen, modern ouderschap en discriminatie van mensen met een LGBTQ-achtergrond.

Alle Nederlanders die hebben meegedaan aan dit onderzoek, zijn ook verdeeld in zogenaamde ‘mentality-groepen’. Zo is bij de traditionele burgerij minder dan de helft trots op de positie die homoseksuele in Nederland hebben verworven. De traditionele burgerij wordt gedefinieerd als plichtsgetrouwe moralistische personen die vasthouden aan tradities, rust, reinheid en regelmaat. De kosmopolieten denken hier duidelijk anders over. Ruim driekwart van hen zegt trots te zijn op de positie van homoseksuelen. Deze groep bestaat uit kritische wereldburgers die staan voor ontplooiing, maatschappelijk succes en genieten.

Zijn het twee mannen die in het openbaar zoenen, dan vindt 55% van de traditionele burgerij dit ongemakkelijk. Bij de kosmopolieten ligt dit percentage een stuk lager, namelijk op 24%. 

Maar liefst 60% van de kosmopolieten vindt dat het voor paren van gelijk geslacht gemakkelijker moet worden om kinderen te krijgen. Bij de traditionele burgerij is dat 38%.

Van de traditionele burgerij vindt 36% dat de Canal Parade in Amsterdam er voor iedereen is en dus niet alleen voor homo’s. Veel meer kosmopolieten (68%) zijn het hiermee eens.

 

Gezondheid

Homoseksuele mannen en lesbiennes hebben daar met 68% minder moeite mee. Maar ook: de helft van de hoogopgeleide mensen vindt dat homoseksuele mannen hun preventieve medicijnen tegen hiv (PrEP) zelf moeten bekostigen. Van de laagopgeleiden vindt minder dan de helft dat. 

Slechts één op de tien van de ondervraagde Nederlanders is van mening dat homoseksuele mannen geen bloed moeten kunnen doneren.Verder geldt: hoe jonger de ondervraagden, hoe meer zij van mening zijn dat kinderen uit een regenbooggezin net zo’n gelukkige jeugd hebben als kinderen uit een gezin met hetero-ouders. 

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat het voor LHBTQ-stellen gemakkelijker moet worden om kinderen te krijgen.

 

Sociaal en maatschappelijk vlak

Eén derde van de  jongeren tussen de 18 en 24 jaar is niet trots op de positie die de LGBTQ-gemeenschap in Nederland heeft verworven. 23% van de ondervraagde homo’s en lesbiennes vindt dat homoseksuele mannen zich te veel terugtrekken binnen hun eigen gay vriendengroep. 39% van de ondervraagde biseksuele mensen deelt deze mening.

Als een man en een vrouw publiekelijk met elkaar zoenen dan vindt 19% van de hetero’s dit ongemakkelijk. Bij mensen uit de LGBTQ-gemeenschap ligt dit percentage met 30% een stuk hoger.

Zijn het twee mannen die in het openbaar zoenen, dan vindt zowel 1/3 van de ondervraagde hetero’s, homo’s als lesbiennes dit ongemakkelijk. Bi’s hebben hier beduidend minder moeite mee, minder dan 19% deelt dit ongemak. 

62% van de mensen uit de LGBTQ-gemeenschap vindt het goed wanneer scholen hun diversiteit bevorderen met een mix van zowel heteroseksuele als homoseksuele leerkrachten. De hetero’s denken daar beduidend minder over: slechts 43% is het daarmee eens. 

Bijna de helft van alle Nederlanders vindt dat vluchtelingen die in hun land van herkomst worden vervolgd wegens hun seksuele geaardheid, recht hebben op asiel in Nederland.

De Nederlandse voetbalbond KNVB en de politie moeten harder optreden tegen anti-homo-leuzen in het voetbalstadion. Driekwart van de hetero’s deelt deze mening, terwijl dit percentage bij de homo’s en lesbiennes op 67% blijft steken.

En van alle heteroseksuele ondervraagden vindt driekwart dat er tijdens een sollicitatie geen vragen mogen worden gesteld over de seksuele voorkeur. Homoseksuele mannen en lesbiennes hebben daar met 68% minder moeite mee. De helft van de regenbooggemeenschap vindt dat te weinig bedrijven zich in hun communicatie direct richten tot de gay community. Nu gebeurt  dit voor de meeste bedrijven enkel rond de periode van de verschillende prises. Volgens vier op de vijf homo’s en lesbiennes zou het de geloofwaardigheid van een bedrijf ten goede komen als ze ook adverteren buiten die periodes. De Amsterdamse Canal Pride is voor  de helft van de ondervraagde hetero’s en driekwart bij de homo’s en lesbiennes een feest voor iedereen. Het zijn vooral de jongeren tot 34 jaar die het leuk vinden om verhalen over de Canal Parade in Amsterdam te volgen via televisie en sociale media.

Bijna de helft (43%) van de  deelnemers uit de LGBTQ-gemeenschap vindt dat homoseksuele mannen een betere smaak hebben dan heteroseksuele mannen. Bij de hetero’s zelf is slechts 17% het hiermee eens.

Ook denken onze Nederlandse buren dat de meerderheid van de mensen niet 100% homo of 100% hetero is. Dat denkt meer dan de helft van de homo’s en lesbiennes. Bij de biseksuelen is dat driekwart.

 

Deel dit artikel via:
Reacties zijn uitgeschakeld.

Laatste nieuws

Volg ons ook via:

Gerelateerd nieuws

Populairste