Grootschalig onderzoek moet geweld tegen LGBTI-gemeenschap in beeld brengen

Het Transgender Infopunt is in opdracht van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen Bart Somers met een grootschalig onderzoek naar geweldervaringen van LGBTI+ personen gestart. Aan de hand van een vragenlijst wordt er naar ervaringen met geweld die LGBTI+ personen in de laatste 2 jaar hebben ervaren. Dat kan gaan van verbaal en/of psychisch, fysiek, seksueel of materiaal geweld.

De onderzoekers willen de recente ervaringen verzamelen om op die manier een actueel beeld te krijgen van geweld en van de evaluatie van bestaande diensten. Op die manier willen ze gericht beleidsaanbevelingen  formuleren. 

Nulmeting

Het is niet het eerste soortgelijke onderzoek dat wordt uitgevoerd. In 2012-2013 werden reeds twee onderzoeken uitgevoerd, enerzijds naar de geweldervaringen van holebi’s, anderzijds naar de geweldervaringen van transgender personen. Deze onderzoeken bevroegen of men ‘ooit’ diverse incidenten met geweld had meegemaakt. Het is ook de bedoeling dat dit onderzoek regelmatig herhaald wordt. Daarom worden de resultaten van dit onderzoek ook gebruikt als een nulmeting. Op die manier kunnen evoluties  in de toekomst in kaart worden gebracht. 

Deze studie werd goedgekeurd door de ethische commissie van het Universitair Ziekenhuis Gent en de Universiteit Gent. Het onderzoek wordt uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen voor goede klinische praktijken (ICH/GCP) en de Verklaring van Helsinki, geschreven om degenen die bij klinische onderzoeken betrokken zijn, te beschermen. In het begeleidingscomité zijn talrijke LGBTIQ+ organisaties vertegenwoordigd die meehielpen om de vragenlijst zo passend mogelijk te maken, en die het onderzoek ondersteunen. 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 60 minuten. Zorg dat je voldoende tijd hebt om de vragenlijst in één keer in te vullen, want het is niet mogelijk om je antwoorden tussentijds op te slaan. De vragenlijst vind je op www.genoeg-enough-assez.be.

Foto: Sydney Sims // Unsplash

Deel dit artikel via:
Reacties zijn uitgeschakeld.

Laatste nieuws

Volg ons ook via:

Gerelateerd nieuws

Populairste